Akcja 3. Wsparcie reform strategicznych

Rozwój polityki młodzieżowej

Akcja 3. programu Erasmus+ w obszarze młodzieży i edukacji formalnej wspiera dialog i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia na organizację spotkań, debat, seminariów, konsultacji oraz warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży.

Akcja wspiera też działania służące rozwijaniu usystematyzowanego dialogu.

Potencjalni beneficjenci

Projekty mogą mieć charakter międzynarodowy (wystarczy jeden zagraniczny partner) lub krajowy.

Udział w nich powinno brać co najmniej 30 osób w wieku 13-30 lat.

Czas trwania projektu – od 3 do 24 miesięcy.

Przeczytaj więcej informacji o dialogu usystematyzowanym.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!