Akcja 3. Wsparcie reform strategicznych

Rozwój polityki młodzieżowej

Akcja 3. programu Erasmus+ w obszarze młodzieży i edukacji formalnej wspiera dialog i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia na organizację spotkań, debat, seminariów, konsultacji oraz warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży.

Akcja wspiera też działania służące rozwijaniu usystematyzowanego dialogu.

Potencjalni beneficjenci

Projekty mogą mieć charakter międzynarodowy (wystarczy jeden zagraniczny partner) lub krajowy.

Udział w nich powinno brać co najmniej 30 osób w wieku 13-30 lat.

Czas trwania projektu – od 3 do 24 miesięcy.

Przeczytaj więcej informacji o dialogu usystematyzowanym.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback