Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Młodzież mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną ilość organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą oraz wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w pracy z młodzieżą.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób, które nie realizowały jeszcze projektów w ramach programu, jak i do tych, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności w pracy z młodzieżą. Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów podróży dostępne są w regulaminie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Szkolenie „EVS Mentor Seminar / Formation Tuteurs”

 • Termin wydarzenia:  27-30 września 2016 r.
 • Miejsce: Narbonne, Francja

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu podniesienie jakości projektów organizacji wysyłających i goszczących wolontariuszy EVS poprzez zwiększenie umiejętności mentorów i tutorów Wolontariatu Europejskiego. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

W wydarzaniu mają brać udział mentorzy i tutorzy EVS.

Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem francuskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską Narodową Agencję do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium kontaktowe z elementami wizyty studyjnej: „Another extraordinary Experience. ARGONAUTIKA”

 • Termin wydarzenia: 18-25 września 2016 r.
 • Miejsce: Kutaisi-Samtredia-Zugdidi-Ozurgeti-Batumi-Kobuleti, Georgia

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Podczas seminarium będzie można nawiązać kontakty i zaplanować przyszłe projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego. Ponadto, podczas wizyt w organizacjach gruzińskich, zaprezentowane zostaną realia projektów EVS w Gruzji. Celem seminarium będzie tworzenie sieci między uczestnikami i stworzenie partnerstw organizacji EVS.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Seminarium skierowane jest do koordynatorów projektów EVS:

 • mających doświadczenie w realizacji projektów EVS;
 • reprezentujących organizacje akredytowane w ramach EVS;
 • przygotowanych na niespodziewane okoliczności uczenia się;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu ERASMUS+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl.

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Youthful Europe” – Western Balkan edition

 • Termin wydarzenia: 3-8 października 2016 r.
 • Miejsce: Pristina, Kosovo

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest wymiar europejski w projektach młodzieżowych. Uczestnicy poznają praktyczne metody i narzędzia, jakie mogą stosować w swojej pracy z młodzieżą, tak by wzmocnić wymiar europejski realizowanych przedsięwzięć. Szkolenie będzie okazją do krytycznej refleksji na temat tożsamości Europejczyków, ich wartości oraz aktywnego uczestnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „CMS In Net”

 • Termin wydarzenia: 19-22 października 2016 r.
 • Miejsce: Gruzja

Termin zgłoszeń:
6 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium kontaktowe In-net to projekt skierowany do organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej.

Działanie ma wspierać nawiązywanie partnerstw i tworzenie wspólnych projektów w ramach Programu Erasmus+, pomiędzy organizacjami z Krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, z organizacjami z Krajów Programu, których bezpośrednimi lub pośrednimi grupami docelowymi będzie młodzież niepełnosprawna fizycznie. Główny nacisk będzie położony na pokazanie możliwości Akcji 1 sektora Młodzież Programu Erasmus+ (Wymiany Młodzieży, Mobilność osób pracujących z Młodzieżą, EVS) jako narzędzia do pracy młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, reprezentanci), które pracują z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w ramach edukacji pozaformalnej i są zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów w ramach akcji 1. Programu Erasmus+, w sektorze Młodzież.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Adama Kułanowskiego: akulanowski@frse.org.pl

 

Rejestracja
Seminarium „EVS newcomers contact making seminar”

 • Termin wydarzenia: 20-25 sierpnia 2016 r.
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
3 lipca 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium przeznaczone jest dla nowych organizacji EVS, które niedawno otrzymały akredytację i szukają partnerów do wspólnych projektów. Oczywiście organizacje bardziej doświadczone również mogą aplikować, jeśli chcą poznać nowych partnerów. Podczas spotkania będzie też okazja, by zdobyć użyteczne wskazówki dotyczące realizacji wysokiej jakości projektów Wolontariatu Europejskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • organizacji EVS, szczególnie tych, które niedawno otrzymały akredytację;
 • organizacji niemających dużego doświadczenia w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus+;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską Narodową Agencję do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „YSE – Youth and School Exchanging”

 • Termin wydarzenia: 19-23 października 2016 r.
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy

Termin zgłoszeń:
5 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Wydarzenie dotyczy jakości wymian młodzieży, które są elementem projektów zarówno w sektorze Erasmus+ Edukacja szkolna, jak i Erasmus+ Młodzież. Jest to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

Celami wydarzenia są:

 • lepsze rozumienie kryteriów jakościowych dotyczących wymian grup uczniowskich/młodzieżowych;
 • wymiana doświadczeń;
 • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów różnych sektorów: nauczycieli, pracowników młodzieżowych i innych osób mających doświadczenie w pracy z grupą określaną jako NEET;
 • reprezentantów organizacji bądź instytucji pracujących z młodzieżą;
 • osób zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Tool Fair XI („Tools for Solidarity and Inclusion”)  #Readyfortheroad

 • Termin wydarzenia: 7-12 listopada 2016 r.
 • Miejsce: Rabat-Mdina, Malta

Termin zgłoszeń:
9 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Wymiana doświadczeń i metod pracy z młodzieżą zagrożoną bezrobociem, wykluczeniem i marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców i migrantów.

Tool Fair XI – #Readyfortheroad to cztery dni warsztatów (łącznie około 26 do wyboru), inspiracji, wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ponad stu uczestników z całej Europy oraz Krajów Partnerskich.

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, edukatorzy, wychowawcy), które pracują z młodzieżą wykluczoną, zagrożoną bezrobociem, uchodźcami i i imigrantami, grupami narażonymi na radykalizację postaw w ramach edukacji pozaformalnej i są zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów w ramach akcji 1. 2 lub 3 Programu Erasmus+.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Dominiki Jagiełło: djagiello@frse.org.pl

 

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „ATOQ BG – Advanced Training on Quality”

 • Termin wydarzenia: 6-11 września 2016 r.
 • Miejsce: Słowacja

Termin zgłoszeń:
9 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania pozaszkolnych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych mających doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie miedzynarodowe „EuroPeers Training Course”

 • Termin wydarzenia: 12.09.2016 – 16.09.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
10 lipca 2016 r.

 

Cel i tematyka spotkania:
Tematem szkolenia jest edukacja równieśnicza. Szkolenie przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy brali udział w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież i chcieliby nauczyć się jak przekazywać zdobyte doświadczenie swoim rówieńsnikom.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • młodych osób, liderów młodzieżowych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów programu Erasmus + Młodzież;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie „Youthpass Tools for Employability”

 • Termin wydarzenia: 10-16 września 2016 r.
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
10 lipca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia będzie odkrywanie narzędzi wspierających i zwiększających możliwość zatrudnienia młodych ludzi, ich rozwój osobisty i zawodowy. Spotkanie ma służyć lepszemu zrozumieniu Youthpassu oraz poznaniu innych tego typu procesów uczenia się stosowanych w HR.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi, liderów młodzieżowych, mentorów EVS;
 • tworzących projekty młodzieżowe z wykorzystaniem Youthpassu;
 • osób mających doświadczenie HR.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium „Making Art with Youth”

 • Termin wydarzenia: 27-29 września 2016 r.
 • Miejsce: Helsinki, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium poświęcone jest pracy z młodzieżą metodami z zakresu kultury i sztuki. Zaprezentowane zostaną proste, dostępne działania kulturalne, które można wykorzystać w projektach młodzieżowych. Uczestnicy będą mogli wymienić się spostrzeżeniami m.in. na temat, w jaki sposób kultura i sztuka mogą włączać młodych ludzi, sprawiać by byli bardziej pewni siebie. Seminarium będzie też okazją do nawiązania kontaktów i nowych partnerstw.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników i liderów młodzieżowych oraz młodych ludzi, kórzy chcialiby stworzyć projekt w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium kontaktowe „RECOGNIZE IT! Recognition of non-formal learning and youth work in the South Med countries”

 • Termin wydarzenia: 1-6 października 2016 r.
 • Miejsce: Jordania

Termin zgłoszeń:
17 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium będzie spotkaniem przedstawicieli organizacji NGO z krajów programu oraz krajów Południa Basenu Morza Śródziemnego w celu opracowania strategii dotyczących pozaformalnego uczenia się i pracy z młodzieżą. Organizatorzy stworzą przestrzeń do debaty na temat pojęć, zagadnień i problemów związanych z pozaformalnym uczeniem się oraz uznaniem umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • liderów młodzieżowych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą;
 • przedstawicieli organizacji zainteresowanych realizacją w przyszłości projektów z południowymi krajami śródziemnomorskimi;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaErasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback