Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Młodzież mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną ilość organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą oraz wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w pracy z młodzieżą.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób, które nie realizowały jeszcze projektów w ramach programu, jak i do tych, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności w pracy z młodzieżą. Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów podróży dostępne są w regulaminie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 


Seminarium „Professional exchange about Youth Work around the target group young people in “NEET” situation”

 • Termin wydarzenia: 23-26.10.2018
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
26 sierpnia 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych partnerstw.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • twórców polityki młodzieżowej;
 • mentorów ESC (dawnych EVS);
 • specjalistów aktywnie pracujących z młodzieżą NEET i ekspertów, którzy opracowują, wspierają i / lub towarzyszą projektom, ukierunkowanym na młodzież NEET;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium „Open Access”

 • Termin wydarzenia: 12-16.11.2018
 • Miejsce: Islandia, Reykjavik

Termin zgłoszeń:
27 sierpnia 2018 roku

Cel i tematyka:
Seminarium skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą niepełnosprawną. Jego celem jest przedstawienie możliwości jakie daje program Erasmus+ Młodzież osobom niepełnosprawnym. Organizatorzy zamierzają skupić się głównie na projektach wymiany młodzieży jako formie zaangażowania młodych, niepłnosprawnych osób w przedsięwzięcia międzynarodowe. Seminarium będzie też okazją do nawiązania kontaktów między organizacjami zajmującycmi się aktywizacją osób niepełnosprawnych w róznych krajach oraz do zaplanowania przyszłych projektów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą niepełnosprawną;
 • pracowników młodzieżowych;
 • liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 26-1.11-12.2018
 • Miejsce: Belgia

Termin zgłoszeń:
2 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.Profil uczestnika:

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 6-10.11.2018
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
16 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Szkolenie jest propozycją dla praktyków pracujących z młodzieżą, pozwalającą na rozwinięcie umiejętności, zdobycie międzynarodowego doświadczenia, odkrycie swoich możliwości. Dostępne również dla osób stawiających swoje pierwsze kroki na polu pracy z młodzieżą.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„Star of Europe”

 • Termin wydarzenia: 6-10.11.2018
 • Miejsce: Finlandia

Termin zgłoszeń:
21 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną poszczególne etapy pracy na projektem oraz możliwe metody pracy z młodymi ludźmi podczas wymiany.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych lub innych dorosłych, którzy pracują bezpośrednio i regularnie z grupami młodych ludzi;
 • liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities”

 • Termin wydarzenia: 21-25.11.2018
 • Miejsce: Luxemburg

Termin zgłoszeń:
30 września 2018 roku

Cel i tematyka:
SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty ESC (dawne EVS) w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów ESC. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów ESC. Ponadto spotkanie będzie okazją do poznania założeń Europejskiego Korpusu Solidarności.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • mentorów wolontariuszy;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja