Szkolenia międzynarodowe

Szkolenia i seminaria realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Młodzież mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną ilość organizacji, wspieranie rozwoju w zakresie edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą oraz wspieranie współpracy między organizacjami aktywnymi w pracy z młodzieżą.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób, które nie realizowały jeszcze projektów w ramach programu, jak i do tych, które chciałyby doskonalić swoje umiejętności w pracy z młodzieżą. Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów podróży dostępne są w regulaminie.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 


Szkolenie międzynarodowe „SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities”

 • Termin wydarzenia: 18-22.09.2018
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń:
10 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty ESC (dawne EVS) w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów ESC. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów ESC. Ponadto spotkanie będzie okazją do poznania założeń Europejskiego Korpusu Solidarności.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • mentorów ESC (dawnych EVS);
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
„Developing Digital Youth Work Study Visit in Finland”

 • Termin wydarzenia: 17-21.09.2018
 • Miejsce: Finlandia, Helsinki

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2018 roku

Tematyka i cele
Celem wizyty jest rzucenie światła na różnorodne rozwiązania cyfrowe stosowane w pracy z młodzieżą w Finlandii.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).
Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe: „EYE Opener”

 • Termin wydarzenia: 4-9.09.2018
 • Miejsce: Greece

Termin zgłoszeń:
15 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat organizowania wymian młodzieżowych i aplikowania o granty na nie w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe „PBA Make the Move V”

 • Termin wydarzenia: 25-30.09.2018
 • Miejsce: Portugalia, Marmeleira

Termin zgłoszeń:
22 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest umożliwienie nawiązania kontaktów między organizacjami młodzieżowymi z różnych krajów oraz zaplanowanie przyszłych projektów wymian miedzynarodowych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, lidrów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „EUtopia? Diversity in Changing Europe – Creative youth work lab for rethinking diversity solutions „

 • Termin wydarzenia: 8-14.09.2018
 • Miejsce: Kosowo

Termin zgłoszeń:
24 czerwca 2018 roku

Cel i tematyka:

Celem tego szkolenia jest zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i możliwości rozwoju kompetencji by mogli lepiej reagować na współczesnych realiach młodzieży w zmieniającej się i różnorodnej Europie.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, lidrów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „International Youth Reporter Training”

 • Termin wydarzenia: 1-5.09.2018
 • Miejsce: Austria, Wiedeń

Termin zgłoszeń:
4 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Szkolenie skierowane jest do młodych dziennikarzy i reporterów. Jego celem jest podniesienie umiejętności dziennikarskich oraz stworzenie przestrzeni do poznania rówieśników z innych krajów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych,koordynatorów projektów młodzieżowych;
 • młodych reporterów i dziennikarzy;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „TOOL FAIR XIII – #PowerUp!”

 • Termin wydarzenia: 12-16.11.2018
 • Miejsce: Chorwacja

Termin zgłoszeń:
22 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój – również poprzez innowacyjne podejścia, pedagogikę i praktyki – jakość i różnorodność narzędzi nauczania, które umożliwią młodym ludziom tworzenie różnorodnych społeczności, w których żyją.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • twórców polityki młodzieżowej;
 • mentorów ESC (dawnych EVS);
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „Professional exchange about Youth Work around the target group young people in “NEET” situation”

 • Termin wydarzenia: 23-26.10.2018
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
26 sierpnia 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój -Definicja grupy docelowej: Młodzież o mniejszych szansach, młodzi ludzie w sytuacji „NEET” / dane demograficzne / statystyki ogólne / stopa bezrobocia
-Zmiana na temat sytuacji / szans / możliwości młodzieży w społeczeństwie w różnych krajach
-Pozycja / działania młodzieży w różnych krajach w odniesieniu do poprzednich porównań; Ogólne wdrażanie polityki pracy młodzieży / młodzieży; współpraca z innymi podmiotami sektora społecznego
– Rozważanie różnych podejść do pracy z młodzieżą / Wymiana konkretnych praktyk i projektów
– Tworzenie partnerstwa i tworzenie sieci / rozwój projektów ponadnarodowych
– Opracowanie wspólnych najlepszych praktyk i / lub nowych koncepcji dotarcia do grupy docelowej

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • twórców polityki młodzieżowej;
 • mentorów ESC (dawnych EVS);
 • specjaliści aktywnie pracujący z młodzieżą NEET i eksperci, którzy opracowują, wspierają i / lub towarzyszą projektom, w które ukierunkowana jest młodzież w sytuacji NEET;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„Y.E.A.H.! Youth Engagement into Activism, How to?”

 • Termin wydarzenia: 4-10.10.2018
 • Miejsce: Bułgaria

Termin zgłoszeń:
19 sierpnia 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój -Y.E.A.H. TC mają na celu rozwój kompetencji pracowników młodzieżowych w dziedzinie demokracji, aktywnego obywatelstwa i uczestnictwa młodzieży, aby lepiej wspierać wdrażanie spójnych praktyk pracy z młodzieżą, które mogą promować demokratyczne wartości i zaangażowanie młodych ludzi w społeczeństwie.
Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • twórców polityki młodzieżowej;
 • ten kurs szkoleniowy adresowany jest do pracowników młodzieżowych i nauczycieli na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
 • obejmuje wszystkie dziedziny formalnej i nieformalnej pracy z młodzieżą, ponieważ praca edukacyjna z młodzieżą odbywa się w różnych kontekstach społeczno-politycznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work”

 • Termin wydarzenia: 1-5.10.2018
 • Miejsce: Holandia

Termin zgłoszeń:
19 sierpnia 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:podsumowuje całą ideę seminarium – dać poczucie, co to znaczy pracować z młodymi ludźmi w środowisku międzynarodowym. Pozostawiając wszelkie wyjaśnienia i wiedzę na bok, chodzi o to, by dać uczestnikom możliwość odkrywania przewagi „międzynarodowej
Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • liderzy młodzieżowi;
 • menedżerowie projektów;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„Sports as a tool for education and inclusion”

 • Termin wydarzenia: 24-29.09.2018
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
31 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:Odkrywać, testować i rozwijać narzędzia do korzystania z Sportu jako narzędzia edukacyjnego do włączenia.
• Odbicie i analiza możliwości przenoszenia różnych narzędzi edukacyjnych.
• Udzielanie informacji i tworzenie pomysłów na projekt w ramach programu Młodzież Erasmus +.
• Aby zbudować szersze zrozumienie tego, co jest nastawieniem integracyjnym

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • ESC (ex-EVS);
 • liderzy młodzieżowi;
 • Mentorzy / opiekunowie;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 26-1.11-12.2018
 • Miejsce: Belgia

Termin zgłoszeń:
2 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:Zachęcanie uczestników do odczuwania i zastanawiania się nad siłą edukacji nieformalnej (NFE) poprzez eksperymentowanie z różnego rodzaju nieformalnymi metodami edukacyjnymi.
– Analiza roli i odbioru NFE w naszych różnych krajach w ramach wspólnej Europy.
– Odkryć i przedyskutować europejską strategię NFE.
– Walka z rosnącym, pochłaniającym dzieci podejściem do młodych ludzi w dziedzinie edukacji pozaformalnej.
– Zbadanie znaczeń, ról i komplementarności różnych podejść i metod edukacyjnych (formalnych, pozaformalnych, nieformalnych).
– Ponowne rozważenie codziennych praktyk pracy z młodzieżą.
– Zrozumienie zasad budowania programu i NFE w ramach Młodzieży w działaniu

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów;
 • liderzy młodzieżowi;
 • menedżerowie projektów;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 6-10.11.2018
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
16 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:jest zaoferowanie międzynarodowych doświadczeń edukacyjnych dla praktyków działających w dziedzinie pracy z młodzieżą, co umożliwi im rozwijanie ich kompetencji w zakresie tworzenia wysokiej jakości projektów wymiany młodzieży, szczególnie nowicjuszy w tej dziedzinie

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • liderzy młodzieżowi;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„Star of Europe”

 • Termin wydarzenia: 6-10.11.2018
 • Miejsce: Finlandia

Termin zgłoszeń:
21 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:jest uzyskanie pełnego zrozumienia tego, co zawiera projekt wymiany młodzieży – od pomysłu, oceny potrzeb projektu po działania następcze.
Dokładniej, główne cele to:
zrozumienie całej logiki cyklu życia projektu wymiany młodzieży;
skoncentrowanie się na uczestnictwie i możliwościach uczenia się młodych ludzi;
zwracanie większej uwagi na równe partnerstwo i zachęcanie partnerów do planowania, przygotowywania, wdrażania i raportowania projektu razem

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • pracownicy młodzieżowi lub inni dorośli, którzy pracują bezpośrednio i regularnie z grupami młodych ludzi;
 • liderzy młodzieżowi;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja
„SOHO – European Training Course for support people in E+: Youth in Action Volunteering Activities”

 • Termin wydarzenia: 21-25.11.2018
 • Miejsce: Luxemburg

Termin zgłoszeń:
30 września 2018 roku

Cel i tematyka:
Celem tegorocznej edycji jest rozwój:Podniesienie jakości działań wolontariackich poprzez rozwój kompetencji kluczowych podmiotów zaangażowanych w system wsparcia wokół wolontariusza w projektach działań wolontariackich opracowanych w ramach programu Erasmus +: Młodzież w działaniu.

Cele szczegółowe kursu SOHO są następujące:
• Aby lepiej zrozumieć koncepcję działalności wolontariackiej jako „usługi edukacyjne” i związane z nią aspekty jakości w działaniach wolontariackich.
• Zwiększenie zdolności do współpracy i pracy w międzynarodowym partnerstwie
• Rozważenie ról, obowiązków i wyzwań w ramach systemu wsparcia działalności wolontariackiej
• Podnoszenie świadomości wymiaru uczenia się w działaniach wolontariatu i zapewnianie narzędzi do wspomagania uczenia się
• Wspieranie uznawania pozaformalnego uczenia się w działalności wolontariackiej poprzez kompetentną realizację Youthpass
• Zapewnienie aktualnych informacji o programie Erasmus +: Młodzież w działaniu

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • Mentorzy / opiekunowie;
 • ESC (ex-EVS) ;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: bkiluk@frse.org.pl

Rejestracja