Archiwum szkoleń międzynarodowych

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalną listą wydarzeń.

Szkolenie międzynarodowe: „STRATEG+ Advanced training on quality in Strategic partnerships in the field of youth”

 • Termin wydarzenia:15-18.06.2017
 • Miejsce: Gothenburg, Szwecja

Termin zgłoszeń:
17 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest wsparcie koordynatorów i innych osób zaangażowanych w realizację projektów Akcji 2. – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne. Uczestnicy będą dyskutować na temat możliwości jakie daje współpraca międzysektorowa, o róznych metodach używanych w projektach oraz o właściwym raportowaniu i ewaluacji projektów. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • zaangażowanych w realizację projektów Akcji 2;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe: „My Favourite Mistake – A training course on supporting positive learning from mistakes”

 • Termin wydarzenia: 08-14.05.2017
 • Miejsce: Ponta Delgada (Açores), Portugalia

Termin zgłoszeń:
4 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem tego szkolenia jest skupienie się wokół techniki pozytywnego uczenia się na błędach, tego w jaki sposób możemy podchodzić do radzenia sobie z błędami i jak możemy wspierać młodych ludzi w pozytywnym i konstruktywnym radzeniu sobie z błędami. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • zainteresowanych poznaniem nowych metod uczenia się;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Power of Positivity : Promoting positive mental health and well-being in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 15-18.05.2017
 • Miejsce: Bray, Co Wicklow, Irlandia

Termin zgłoszeń:
5 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest umożliwienie nawiązania kontaktów i zaplanowanie przyszłych wspólnych projektów wymian młodzieży. Szczególnie nacisk położony zostanie na projekty promujące zabezpieczenie potrzeb społeczno-finansowych młodzieży i dbałość o dobrą kondycję psychiczną młodych osób. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi, szczególnie w obszarach priorytetowych dla seminarium;
 • gotowych zaplanować i zrealizować projekt wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „FIT – Facilitating Inclusive Trainings”

 • Termin wydarzenia: 05-10.06.2017
 • Miejsce: Mollina, Malaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
7 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Uczestnicy będą mieli okazję odkryć nowe narzędzia i rozwijać swoje kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń, aby zarządzać i pracować z różnorodnością we wszystkich jej znaczeniach. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

 • trenerów, osób pracujących z młodzieżą;
 • pedagogów i koordynatorów projektów, zaangażowanych w rozwój, zarządzanie i koordynację działań edukacyjnych, głównie, ale nie tylko w dziedzinie kształcenia nieformalnego;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Get up, Stand up! A training course on democracy and active citizenship in the field of youth work”

 • Termin wydarzenia: 19-24.05.2017
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest zbadanie i zrozumienie, w jaki sposób demokracja i aktywne obywatelstwo przekłada się na pracę z młodzieżą oraz wspieranie uczestników w celu lepszego umacniania młodych ludzi jako aktywnych obywateli. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „English language training course for youth workers”

 • Termin wydarzenia: 12-16.05.2017
 • Miejsce: Słowacja

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Głównym celem szkolenia jest złamanie bariery językowej i motywowanie pracowników młodzieżowych aktywnych na szczeblu lokalnym/krajowym do rozpoczęcia organizacji projektów w programie Erasmus+: program „Młodzież w działaniu”, zwłaszcza w ramach działania KA1. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

 • pracowników młodzieżowych chętnych tworzyć projekty międzynarodowe, odczuwających potrzebę praktykowania komunikacji w języku angielskim
 • władających językiem angielskim w stopniu co najmniej niższym średnio zaawansowanym(A2);
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: „Eastern Partnership Youth Forum”

 • Termin wydarzenia: 22-23.06.2017
 • Miejsce: Polska

Termin zgłoszeń:
12 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium będzie omówienie pozycji i możliwości młodych ludzi w zaangażowaniu w aktywne obywatelstwo. Uczestnicy będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniem i wspólnie omówić najważniejsze kwestie dotyczące młodzieży. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, decydentów;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 6 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Facilitate inclusion!”

 • Termin wydarzenia:05-09.06.2017
 • Miejsce: Bucharest, Rumunia

Termin zgłoszeń:
14 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia będzie rozwój kompetencji wpływających na prowadzenie zajęć z młodzieżą, polepszenie jakości działań oraz umiejętności angażowania i motywowania młodych. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • trenerów, menedżerów, pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów/mentorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Passion for learning – Training Course on how to support young people better in their learning process”

 • Termin wydarzenia:25-31.05.2017
 • Miejsce: Łotwa

Termin zgłoszeń:
16 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia będzie rozwój kompetencji wpływających na prowadzenie zajęć z młodzieżą, polepszenie jakości działań oraz umiejętności angażowania i motywowania młodych do nauki. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Let’s coordinate! – Training course for EVS organisations”

 • Termin wydarzenia: 09-14.05.2017
 • Miejsce: Petrčani, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
31 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest rozwój akredytowanych organizacji EVS oraz poprawa jakości koordynacji projektów EVS. Organizacje będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem oraz polepszyć swoje umiejętności i kompetencje, by podnieść jakość swoich przyszłych projektów EVS. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

 • menedżerów oraz koordynatorów projektów EVS z akredytowanych organizacji EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium kontaktowe „VALUES EDUCATION THROUGH SPORT PBA”

 • Termin wydarzenia: 31.05 – 05.06.2017
 • Miejsce: Mallorca, Islas Baleares, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
2 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Seminarium jest okazją dla organizacji młodzieżowych zajmujących się sportem, aby dowiedzieć się więcej na temat wymian młodzieży i młodzieżowych inicjatyw ponadnarodowych, oraz poznać partnerów do przyszłych projektów skupiających się wokół sportu. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • reprezentujących organizacje młodzieżowe zajmujące się sportem;
 • zainteresowanych organizacją wymiany młodzieżowej poświęconej sportowi;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna: „University Study Visit: Youth and Community Work in Scotland”

 • Termin wydarzenia: 21-27.05.2017
 • Miejsce: Glasgow (oraz inne lokalizacje w Szkocji), Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
3 kwietnia 2017 r.

Cel i tematyka

Celem wizyty będzie wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem pracy międzynarodowej i kompetencji międzykulturowych w ramach szkolnictwa wyższego i innych instytucji, które oferują programy młodzieżowe. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Wizyta studyjna skierowana jest do

 • prowadzących zajęcia dla przyszłych pracowników młodzieżowych i pedagogów;
 • przedstawicieli samorządów zaangażowanych w politykę młodzieżową w swojej społeczności;
 • pracujących z młodzieżą;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “iNFLuence+ : To make an influence supporting life skills with non-formal learning training course”

 • Termin wydarzenia: 13-18 maja 2017
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
23 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą poszerzyć swoje horyzonty i poznać lepiej mechanizmy pracy z grupą z którą pracują. Podczas szkolenia przedstawione zostaną metody rozwoju pracowników oraz wzmacniania młodych ludzi.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe “Ignite the spark, Participation Lab 2: Participation Lab2: What is the future of civic/political education?”

 • Termin wydarzenia: 25-28.04.2017
 • Miejsce: Lund, Szwecja

Termin zgłoszeń:
24 marca 2017 r.

Cel i tematyka:

Wydarzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób pracownicy młodzieżowi w swoich działaniach mogą wzmocnić młodych ludzi jeśli chodzi o aktywność młodzieży w życiu obywatelskim i politycznym. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “”ONE 2 ONE” supporting learning face-to-face Training course”

 • Termin wydarzenia: 28 maja – 3 czerwca 2017
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
24 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat indywidualnej pracy z młodym człowiekiem. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Refugees +”

 • Termin wydarzenia: 15-20.05.2017
 • Miejsce: Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:
25 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i podniesienia świadomości młodych ludzi na temat zagadnień związanych z uchodźcami w celu wsparcia integracji uchodźców w społeczeństwie. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Erasmus+ For Refugees and Migrants”

 • Termin wydarzenia: 21-26.05.2017
 • Miejsce: İzmir, Turcja

Termin zgłoszeń:
26 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest zapoznanie organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą z tematem korzystania z programu Erasmus + jako narzędzia do realizacji projektów wspierających uchodźców i migrantów. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem szkolenia;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • mentorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „EUtopia? -Diversity in Changing Europe”

 • Termin wydarzenia: 06-12.05.2017
 • Miejsce: Ryga, Łotwa

Termin zgłoszeń:
26 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Celem tego szkolenia jest zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i możliwości rozwoju kompetencji by mogli lepiej reagować na współczesnych realiach młodzieży w zmieniającej się Europie. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformalnej;
 • zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • chętnych zaangażować się nie tylko w samo wydarzenie, ale również gotowych poświęcić czas na wymagane wcześniej przygotowanie. Szczegóły fazy przygotowania opisane na stronie: http://trainings.salto-youth.net/6332;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „TOF – TRAINING OF FACILITATORS of ERASMUS+ YOUTH”

 • Termin wydarzenia: 15-23.05.2017
 • Miejsce: Mollina, Málaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
26 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest facylitacja spotkań w ramach projektów Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy poznają metody i techniki, które w przyszłości będą mogli zastosować w swojej pracy. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • mających doświadczenie w projektach Erasmus+ Młodzież i edukacji pozaformalnej;
 • mających małe doświadczenie w facylitacji;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Lobbying and Advocacy in Youth field”

 • Termin wydarzenia: 10.04.2017 – 14.04.2017
 • Miejsce: Warna, Bulgaria

Termin zgłoszeń:
12 marca 2017 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest rola jaka mogą i powinny odegrać organizacje młodzieżowe w procesie kształtowania polityki młodzieżowej na rozmaitych szczeblach. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą bądź zajmujących się tematyka młodzieżową;
 • osób chcących włączyć się w proces decyzyjny dotyczący polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “Set your Story free”

 • Termin wydarzenia: 30 kwietnia – 6 maja 2017
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
12 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników na temat innowacyjnych technik opowiadania (storytelling), a także uświadomienia jak można używać tej metody w pracy z młodzieżą.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, mentorów i tutorów EVS, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży, szczególnie z doświadczeniem w realizacji projektów o tematyce włączeniowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “THE POWER OF WORDS”

 • Termin wydarzenia: 5-10 maja 2017
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
12 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Głównym tematem szkolenia jest świadoma komunikacja. Uczestnicy będą analizować wpływ poszczególnych słów na ich życie i życie młodych ludzi, z którymi pracują. Zaprezentowane zostaną narzędzia do zmiany mowy nienawiści i tworzenia pozytywnych przekazów. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, osób pracujących regularnie z dziećmi i młodzieżą;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „SOHO”

 

 • Termin wydarzenia: 9-13.05.2017
 • Miejsce: Łotwa

Termin zgłoszeń:
19 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów EVS. Ponadto zawsze spotkania te owocują możliwością nawiązania nowych kontaktów.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zaangażowanych realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (koordynatorów, mentorów etc.);
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Appetizer”

 • Termin wydarzenia: 16-19.05.2016
 • Miejsce: Czechy

Termin zgłoszeń:
19 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie „Appetizer” to wprowadzenie do tego, czym może być współpraca międzynarodowa w zakresie pracy z młodzieżą. Poruszone zostaną tematy takie, jak: uczenie międzykulturowe, edukacja pozaformalna, komunikacja w projektach międzynarodowych, program Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy zyskają możliwość wymienienia się doświadczeniami, poznania dobrych praktyk ze zrealizowanych już działań oraz poznania organizacji, z którymi w przyszłości będą mogli realizować projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych współpracą międzynarodową a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „TICTAC”

 • Termin wydarzenia: 15-21.05.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń:
19 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie realizowania projektów w ramach program Erasmus+ Młodzież przyczyniających się do wspierania długoterminowej strategii działań organizacji.

Uczestnicy zapoznają się z programem Erasmus+ Młodzież jako narzędziem edukacji pozaformalnej, dowiedzą się jak realizować dobre jakościowo projekty międzynarodowe, nauczą się planować proces edukacji pozaformalnej i uczenia się międzykulturowego oraz stworzą zarys wspólnego projektu w międzynarodowym zespole.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zaintersowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 27 kwietnia-2 maja 2017
 • Miejsce: Warna, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
7 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć procesu uczenia się na własnej skórze.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży, nauczycieli;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: “International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion”

 • Termin wydarzenia: 19-22 kwietnia 2017
 • Miejsce: Słowenia

Termin zgłoszeń:
1 marca 2017r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.
Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, nauczycieli, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży z doświadczeniem w realizacji projektów międzysektorowych, szczególnie o tematyce włączeniowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „The winner is: EVS – German speaking training for project managers and mentors in the European Voluntary Service”

 • Termin wydarzenia: 4-7 kwietnia 2017
 • Miejsce: Bildungsstätte des Landessportbundes Hessen in Frankfurt am Main, Niemcy

Termin zgłoszeń:
24 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest jakość projektów Wolontariatu Europejskiego. Podczas spotkania uczestnicy bada mieli okazje do zaprezentowania swoich doświadczeń w ramach EVS jak i poznanie dobrych praktyk z innych instytucji. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów EVS, mentorów i tutorów w ramach projektów EVS;
 • władających językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „The Impact of Youth Work Training”

 • Termin wydarzenia: 8-12 maja 2017 r.
 • Miejsce: Tampere, Finlandia

Termin zgłoszeń:
19 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są efekty szeroko rozumianej pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, zarówno dla samych młodych ludzi jak i całego społeczeństwa. Poruszona też zostanie kwestia jak i przy pomocy których narzędzi metod możemy te efekty mierzyć. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

 

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, koordynatorów projektów, liderów młodzieżowych i decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaWizyta studyjna „EVS Best Practice Study Visit”

 • Termin wydarzenia: 20-24 kwietnia 2017
 • Miejsce:Galway City, Co Galway, Irlandia

Termin zgłoszeń:
20 lutego 2017 r.

 

Cel i tematyka:

Projekt ma na celu pokazanie projektów Wolontariatu Europejskiego realizowanych w Irlandii. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze stosowanymi metodami pracy oraz nawiązać kontakty do swoich przyszłych projektów EVS. Więcej informacji na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Spotkanie przeznaczone jest dla: pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, decydentów w sferze polityki młodzieżowej, nauczycieli i pracowników socjalnych, którzy:

 • koordynatorów projektów międzynarodowych, mentorów i tutorów w ramach projektów EVS, mających małe doświadczenie w Wolontariacie Europejskim;
 • reprezentujących organizacje akredytowane EVS;
 • władających językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe “Youth work in closed institutions”

 • Termin wydarzenia: 19-14 kwietnia 2017
 • Miejsce: Baltezers, Łotwa

Termin zgłoszeń:
20 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest praca z młodzieżą w instytucjach zamkniętych takich jak więzienia, areszty czy inne instytucje wychowania resocjalizującego. Główny nacisk położony zostanie na to jak w ww. miejscach wprowadzać metody edukacji pozaformalnej. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • personelu instytucji zamkniętych lub innych instytucji wychowania resocjalizującego i przedstawicieli innych organizacji z nimi współpracujących, którzy pracują w takich ośrodkach z młodzieżą;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth field”

 • Termin wydarzenia: 17-23 kwietnia 2017
 • Miejsce: Oviedo, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
26 lutego 2017r.

Cel i tematyka:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną wszystkie trzy akcje programu Erasmus+ w sektorze „Młodzież”, tak aby uczestnicy mogli dopasować do swoich działań najbardziej m odpowiadającą. Szkolenia przeznaczone jest dla osób początkujących, mających bardzo małe doświadczenie w programie Erasmus+ Młodzież, jednak pracujących z młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformalnej. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych zainteresowanych tematem szkolenia, z małym bądź żadnym doświadczeniem w programie Erasmus+ Młodzież;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Konferencja międzynarodowa “Children and Youth on the Net” – European Expert Conference on Youth and Digital Media

 • Termin wydarzenia: 26-28.04.2017
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
26 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Konferencja ma na celu umożliwienie pedagogom i innym ekspertom z różnych krajów dyskusję na temat znaczenia mediów cyfrowych dla młodych osób oraz to jak o tych mediach uczyć i je wykorzystywać w pracy z młodzieżą. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “Communication in action: communicational strategies and resources for Erasmus Plus projects”

 • Termin wydarzenia: 4-12.04.2017 (faza online); 22-28.04.2017 (szkolenie stacjonarne)
 • Miejsce: Barcelona, Hiszpania (szkolenie stacjonarne)

Termin zgłoszeń:
26 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest komunikacja społeczna. Podczas szkolenia przeznaczony zostanie czas na rozwijanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie strategii komunikacji dla projektów ERASMUS+ oraz na zaplanowanie strategii komunikacji w ramach projektów. Szkolenia składa się dwóch części:

 1. praca samodzielna w domu, online
 2. szkolenie stacjonarne w Hiszpanii.

Wymagane jest czynne uczestnictwo w obu częściach. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderzy młodzieżowi;
 • koordynatorzy projektów Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „DIG-IT up! Training course on including digital tools in Youth work, the basics of digital youth work”

 • Termin wydarzenia: 20-25 marca 2017
 • Miejsce: Włochy

Termin zgłoszeń:
15 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Podczas szkolenia poruszany bedzie temat łączenia w pracy z młodzieżą metod tradycyjnych i outdorowych z narzędziami nowoczesnymi, internetowymi, takimi jak na przykład #, QR Code, Instagram, Pinterest, Twitter, FB, Geocashing, lipdub, Whatsapp. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych,
 • pragnących w najbliższej przyszłości wykorzystać zdobytą na szkoleniu wiedzę w pracy z młodzieżą,
 • gotowych, po powrocie ze szkolenia, podzielić się zdobytą wiedzą z innymi pracownikami młodzieżowymi,
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu,
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “The Art of Dialogue Training”

 • Termin wydarzenia: 19-23.03.2017
 • Miejsce: Austria

Termin zgłoszeń:
4 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest wsparcie osób zaangażowanych w politykę młodzieżową w przygotowaniu jak najlepszej analizy realiów lokalnych, regionalnych i krajowych. Zaprezentowane zostaną też narzędzia pomocne we wdrażaniu Dialogu usystematyzowanego.Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, szczególnie tych zaangażowanych we wdrażanie Dialogu usystematyzowanego;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „”and… what comes after the activity/mobility? DEOR and MOBILITY TOOL””

 • Termin wydarzenia: 2-8 kwietnia 2017 r.
 • Miejsce: Mollina, Málaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
5 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów (tzw. DEOR – Dissemination and Exploitation of Results), widoczność i promocja projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Ponadto uczestnicy będą mogli zapoznać się z narzędziami internetowymi takim jak Mobility Tool. Uczestnicy poznają dobre praktyki, które następnie będą wcielać w życie, realizując własne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • chcących zwiększyć ogólny wpływ projektu poprzez zapewnienie skutecznego rozpowszechniania i wykorzystania rezultatów;
 • otwartych na innowacyjne wykorzystanie różnych kanałów i narzędzi komunikowania się.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Youthful Europe” – EECA edition

 • Termin wydarzenia: 27 marca – 1 kwietnia 2017 r.
 • Miejsce: Tbilisi, Gruzja

Termin zgłoszeń:
5 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest wymiar europejski w projektach młodzieżowych. Uczestnicy poznają praktyczne metody i narzędzia, jakie mogą stosować w swojej pracy z młodzieżą, tak by wzmocnić wymiar europejski realizowanych przedsięwzięć. Szkolenie będzie okazją do krytycznej refleksji na temat tożsamości Europejczyków, ich wartości oraz aktywnego uczestnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Inclusion of Migration Policies in Youth Platforms”

 • Termin wydarzenia: 14-19.03.2017
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
5 lutego 2017 r.

Cel i tematyka

Seminarium ma umożliwić omówienie, porównanie i opracowania konkretnych strategii na rzecz integracji młodych migrantów, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców oraz włącznie ich w działania edukacyjne, szczególnie w ramach edukacji pozaformlanej.Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych pracujących z opisanymi powyżej grupami;
 • przedstawicieli imigranckich grup młodzieżowych, mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “TYE – Tools for Youth Exchanges”

 • Termin wydarzenia: 3-12 marca 2017
 • Miejsce: Virrat, Finlandia

Termin zgłoszeń:
7 lutego 2017r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest to jakie narzędzia i metody sa najodpowiedniejsze do realizacji wysokiej jakościowo wymiany młodzieży. Uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, usłyszeć przykłady z innych projektów oraz zastanowić się z czego najlepiej jest korzystać realizując projekty wymiany młodzieży. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów wymian dla młodzieży;
 • mających doświadczenie w realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „You(th) in the centre of Youth Exchanges”

 • Termin wydarzenia: 1-7 kwietnia 2017 r.
 • Miejsce: Nicosia, Cypr

Termin zgłoszeń:
7 lutego 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest właściwe przygotowanie i realizacja wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania młodzieży we wszystkie etapy projektu – od przygotowania, poprzez realizacje do sporządzenia raportu końcowego. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

 

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych i przedstawicieli młodzieży zainteresowanych tematem szkolenia i mających doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “From knowing to being”

 • Termin wydarzenia: 28.05.2016 – 02.06.2017
 • Miejsce: Nideggen/Eifel, Niemcy

Termin zgłoszeń:
31 stycznia 2017r.

Cel i tematyka:

Głównym tematem szkolenia jest model kompetencji trenerskich opracowany w 2014 roku a poszerzony w 2016. Więcej na temat modelu można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji o samym szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest głównie do trenerów szkolących pracowników młodzieżowych ale też do tych, którzy na co dzień zajmują się podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności osób pracujących z młodzieżą. Osoby aplikujące muszą mięć ukończone 18 lat oraz władać językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „«Сделай сам: мой первый молодёжный обмен» / «DIY: my first youth exchange»”

 • Termin wydarzenia: 8-13 marca 2017 r.
 • Miejsce: Lwów, Ukraina

Termin zgłoszeń:
31 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest właściwe przygotowanie i realizacja wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU ROSYJSKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych realizacją projektu wymiany młodzieży ale bez większego doświadczenia w naszym programie;
 • władających językiem rosyjskim w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie miedzynarodowe „EuroPeers Training Course (German-speaking)”

 • Termin wydarzenia: 19-23.04.2017
 • Miejsce: Hannover, Niemcy

Termin zgłoszeń:
31 stycznia 2017 r.

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Cel i tematyka spotkania:
Tematem szkolenia jest edukacja równieśnicza. Szkolenie przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy brali udział w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież i chcieliby nauczyć się jak przekazywać zdobyte doświadczenie swoim rówieńsnikom.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • młodych osób, liderów młodzieżowych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów programu Erasmus + Młodzież;
 • władających językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 5 – 10.04.2017
 • Miejsce: Janeiro de Cima – Fundão, Portugalia

Termin zgłoszeń:
29 stycznia 2017r.

Cel i tematyka:

Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć procesu uczenia się na własnej skórze.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, nauczycieli;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Perfect crime – training course for more inclusive youth exchange projects!”

 • Termin wydarzenia: 3-9 marca 2017 r.
 • Miejsce: Kegums, Łotwa

Termin zgłoszeń:
29 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest właściwe przygotowanie i realizacja wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+. Wyjątkowym w tym szkoleniu jest dobór uczestników – każda z instytucji będzie reprezentowana przez dwuosobowe zespoły składające się z przedstawiciela młodzieży i osoby pracującej z młodymi ludźmi. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

 

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych i przedstawicieli młodzieży zainteresowanych realizacją projektu wymiany młodzieży – bardzo proszę wysyłać zgłoszenia we wcześniej dobranych dwuosobowych zespołów;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaKonferencja międzyanrodowa „europe@DJHT – Creating a social and fair Europe for all young people”

 • Termin wydarzenia: 27-30.03.2017
 • Miejsce: Dusseldorf, Niemcy

Termin zgłoszeń:
22 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Konferencja ma na calu zgromadzenie około 500 przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą w Europe by wspólnie zastanowić się nad sytuacją młodych ludzi w dzisiejszych czasach, jak możemy ich wspierać i z jakich narzędzi korzystać. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób które:

 • pracują bezpośrednio z młodymi osobami, pedagogów, trenerów, liderów młodzieżowych;
 • nie pracują bezpośrednio z młodzieżą ale są zaangażowane w politykę młodzieżową lokalnie bądź regionalnie.

Kazda z osób biorących udział w konferencji musi mieć ukończone 18 lat oraz posługiwać się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI szkolenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Seminarium realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „N.I.C.E Learning – New Intervention with Creative Education to Youth Social Innovation and Entrepreneurship”

 • Termin wydarzenia: 25 – 28. 02. 2017
 • Miejsce: Warna, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
10 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest rozpoznawalność edukacji pozaformalnej oraz to jak za jej pomocą można wspierać innowacje społecznie i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Partnerships in Erasmus +: establishing, managing and strengthening cross-sectorial partnerships in the youth field”

 • Termin wydarzenia: 23 – 28. 02. 2017
 • Miejsce: Viseu, Portugalia

Termin zgłoszeń:
15 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest umożliwienie nawiązania partnerstw do przyszłych projektów międzysektorowych oraz przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności pozwalających na realizację dobrych jakościowo projektów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów, osób związanych z polityka młodzieżową, trenerów;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaKurs szkoleniowy „Embracing Diversity- Training course on diversity management”

 • Termin wydarzenia: 24-28.04.2017
 • Miejsce: Oslo, Norwegia

Termin zgłoszeń:
15 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest różnorodność grupy z jaką mogą w swojej pracy spotkać się pracownicy młodzieżowi, jak ją wykorzystywać i jakie metody stosować. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób które:

 • mają ukończone 18 lat;
 • pracują bezpośrednio z młodymi osobami, szczególnie z tymi narażonymi na wykluczenie społecznie;
 • są zainteresowane wdrażaniem projektów w tematyce szkolenia;
 • znają język angielski w stopniu zaawansowanym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI szkolenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Seminarium realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „iLOOP 2 – including Learning Outcomes in Our Projects”

 • Termin wydarzenia: 28.02.2017 – 5.03.2017
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
9 stycznia 2017 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia będzie wymiar edukacyjny każdego z etapów realizacji projektu. Trenerzy wraz z uczestnikami przeanalizują jak i czego można się „nauczyć” przygotowując, wdrażając i ewaluując projekt oraz jak opiekunowie, liderzy i mentorzy powinni wspierać młodzieży by proces uczenia przebiegał właściwie.Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych, mentorów EVS, trenerów;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Kurs szkoleniowy „Improving Your Communication Skills.T.C”

 • Termin wydarzenia: 6-12.02.2017
 • Miejsce: Mollina (Malaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
18 grudnia 2016 r.

Jeśli chcesz realizować projekty międzynarodowe dla młodzieży w ramach programu Erasmus +, ale czujesz, że brak pewności w posługiwaniu się językiem angielskim może być przeszkodą, to to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Cel i tematyka:

Szkolenie to nie jest kursem językowym, ale okazją do zdobycie doświadczenie i łatwości w posługiwaniu się językiem angielskim w młodzieżowych projektach europejskich. Podczas szkolenia będzie można dowiedzieć się więcej na temat specyfiki języka angielskiego używanego w praktyce w projektach młodzieżowych oraz poćwiczyć jego praktyczne użycie. Uwaga: kurs nie jest przeznaczony dla osób początkujących, ani też dla osób mówiących płynnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Seminarium przeznaczone jest dla osób które:

 • mają ukończone 18 lat;
 • reprezentują organizację pozarządową lub instytucję lub nieformalną grupę młodzieżową;
 • pracują bezpośrednio z młodymi osobami i są zainteresowane wdrażaniem projektów międzynarodowych;
 • znają język angielski w stopniu średniozaawanasowanym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe. Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI szkolenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Seminarium realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Mobility Taster for Inclusion Organisations”

 • Termin wydarzenia: 7-11.02.2017
 • Miejsce: Stambuł, Turcja

Termin zgłoszeń:
4 grudnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium ma na celu przybliżenie programu Erasmus+ Młodzież organizacjom pracującym z młodzieżą z mniejszymi szansami. Oprócz prezentacji możliwości jakie daje program zaplanowano też przestrzeń do nawiązywania kontaktów i planowania wspólnych przedsięwzięć. Wydarzenie przeznaczone jest dla organizacji początkujących w programie Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi z mniszymi szansami w ramach edukacji pozaformalnej;
 • chcących realizować projekty międzynarodowe;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „Visibility and DEOR: Extiende la llama”

 • Termin wydarzenia: 9-15 lutego 2017 r.
 • Miejsce: Mollina, Málaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
11 grudnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów (tzw. DEOR – Dissemination and Exploitation of Results), widoczność i promocja projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy poznają dobre praktyki, które następnie będą wcielać w życie, realizując własne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • chcących zwiększyć ogólny wpływ projektu poprzez zapewnienie skutecznego rozpowszechniania i wykorzystania rezultatów;
 • otwartych na innowacyjne wykorzystanie różnych kanałów i narzędzi komunikowania się;
 • gotowych do realizacji wspólnego projektu międzynarodowego z innymi uczestnikami szkolenia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Kurs szkoleniowy „MENTOR plus – Improving mentorship in EVS”

 • Termin wydarzenia: 20-24.02.2017
 • Miejsce: Mollina (Malaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
11 grudnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym tematem szkolenia jest jakość projektów realizowanych w ramach Akcji 2, ze szczególnym naciskiem na rolę, jaką w projektach pełnią mentorzy wolontariuszy EVS.
Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest skierowane do mentorów EVS, którzy:

 • zaczynają lub są w trakcie pełnienia roli mentora w projekcie Wolontariatu Europejskiego;
 • chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie mentoringu;
 • władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mają ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI szkolenia.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Seminarium realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie ONLINE „MOOC on “Erasmus+ Funding Opportunities for Youth”- KA1 and KA3”

 • Termin wydarzenia: 30 października – 4 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: online

Termin zgłoszeń:
28 października 2016 r. Możliwe zapisanie się również podczas trwania kursu

Cel i tematyka:

Szkolenie ma parę modułów, przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z programem Erasmus+ Młodzież. Szkolenie prowadzone jest online, co umożliwia jego ukończenie bez konieczności wyjazdu, w dogodnym dla każdego czasie. Dodatkowym atutem jest to, ze część z materiałów szkoleniowych dostępna jest w języku polskim. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych realizacją projektu Akcji 1 lub 3.;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;

Liczba miejsc dla uczestników z Polski jest nieograniczona.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-3

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

 

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe: “The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 23-28.01.2017
 • Miejsce: De Glind, Holandia

Termin zgłoszeń:
25 listopada 2016r.

Cel i tematyka:

Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć procesu uczenia się na własnej skórze.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży, nauczycieli;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „SOHO”

 

 • Termin wydarzenia: 22-26.02.2017
 • Miejsce: Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
20 listopada 2016 r.

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów EVS. Ponadto zawsze spotkania te owocują możliwością nawiązania nowych kontaktów.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zaangażowanych realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (koordynatorów, mentorów etc.);
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „No Hate”

 • Termin wydarzenia: 6-10 lutego 2017 r.
 • Miejsce: Oslo, Norwegia

Termin zgłoszeń:
21 listopada 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest przeciwdziałanie i reagowanie na mowę nienawiści, szczególnie na jej formy pojawiające się w sieci. Organizatorzy chcą pokazać jakich metod i narzędzi można używać w pracy z młodymi ludźmi. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, zarówno zawodowo jak i woluntarystycznie, z regularnością nie mniejszą niż jedno spotkanie z młodymi ludźmi w tygodniu;
 • zainteresowanych tematem wydarzenia, gotowych do czynnego zaangażowanie się w krajowe działania w ramach kampanii „No hate speech”;
 • gotowych zaplanować i wdrożyć przynajmniej jedno wydarzenie jako rezultat szkolenia „N0 Hate”;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie czesko-polsko-słowackie „Mobility Academy for Local Leaders – from local to International” Nowe terminy spotkań

 • Termin wydarzenia: 21.11..2016 – 24.06.2017

Szkolenie składa się z 3 etapów:

1. 21-25 listopada 2016, Polska
2. 10-14 stycznia 2017, Czechy
3. 20-24 czerwca 2017, Słowacja

Przedłużony termin zgłoszeń!
30 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla zainteresowanych współpracą na szczeblu międzynarodowym a działających do tej pory lokalnie, w swoich społecznościach. Osoby uczestniczące w szkoleniu, w mniejszych grupach, wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży. Podczas wszystkich etapów będzie można liczyć na wsparcie trenerów.
Uczestnicy będą pochodzić z 3 bliskich sobie językowo i kulturowo krajów: Polski, Słowacji i Czech. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla osób początkujących, dla których bariera językowa bądź duże odległości do pokonania mogłyby być dodatkowymi trudnościami w realizacji pierwszych projektów. Tutaj można zobaczyć film, który powstał podczas zeszłorocznej edycji szkolenia, zapraszamy do tegorocznej edycji!
Obowiązkowy jest udział we wszystkich 3 etapach szkolenia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych aktywnych na szczeblu lokalnym;
 • osób nie posiadających dużego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych;
 • osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Step into Strategic Partnerships – 2nd edition”

 • Termin wydarzenia: 12-18 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Ateny, Grecja

Termin zgłoszeń:
28 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są partnerstwa strategiczne w ramach Akcji 2. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych w przyszłości realizacją projektów partnerstw strategicznych w ramach sektora Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, mających doświadczenie w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież;
 • mających małe bądź żadne doświadczenie w projektach Akcji2. a chcący realizować takie przedsięwzięcia w przyszłości;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „How to plan a Youth Exchange with the Program Erasmus+/Youth in action”

 • Termin wydarzenia: 6-9 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Beaufort, Luxemburg

Termin zgłoszeń:
23 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest właściwe przygotowanie i realizacja wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych realizacją projektu wymiany młodzieży;
 • władających językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „EVS Mentor Training course in French language/Formation Tuteurs”

 • Termin wydarzenia: 22-25.11.2016
 • Miejsce: Sommières (Gard), France

Termin zgłoszeń:
17 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest praca mentorów w ramach projektów EVS, to jakiego wsparcia mogą oni udzielać wolontariuszom i jak wpływac na podnoszenia jakości projektów. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU FRANCUSKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • mentorów i tutorów w ramach projektów EVS;
 • koordynatorów projektów EVS;
 • władających językiem francuskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „The Intercultural agenda of youth mobility”

 • Termin wydarzenia: 5-10.12.2016
 • Miejsce: Sofia, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
17 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia będzie mobilność młodych ludzi w dzisiejszych czasach oraz jak wpływa ona na poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów i mentorów w ramach projektów EVS;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „The Youth Council of my Dreams!”

 • Termin wydarzenia: 4-9 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Reykjavik, Islandia

Termin zgłoszeń:
18 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są rady młodzieżowe i ich działania na różnych szczeblach. Głównym celem tego jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i wypracowanie nowych rozwiązań dla jak najefektywniejszej pracy lokalnych rad młodzieżowych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, zaangażowanych w prace lokalnej rady młodzieży;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej współpracujących z lokalnymi radami młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „ATOQ NL – Advanced Training on Quality”

 • Termin wydarzenia: 16-21 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Holandia

Termin zgłoszeń:
19 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania pozaszkolnych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych mających doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “It’s time to move! Transitioning From Youth Work To Social Entrepreneurship ”

 • Termin wydarzenia: 5-10.12.2016
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
14 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia będą kompetencje przydatne w zakresie przedsiębiorczości i innowacji społecznych, które mogą też pomóc przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych w organizacjach.Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, koordynatorów projektów;
 • osób zarządzających młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja!– START bloku wydarzenia –>

Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Yes for EVS!”

 • Termin wydarzenia: 18-20 listopada 2016 r.
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
7 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium kontaktowe In-net to projekt skierowany do organizacji akredytowanych w ramach Wolontariatu Europejskiego. Działanie ma wspierać nawiązywanie partnerstw i tworzenie wspólnych projektów EVS w ramach Programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych, które przeszły pozytywnie akredytację EVS i są zainteresowane nawiązaniem nowych partnerstw oraz zaplanowaniem wspólnie projektów Wolontariatu Europejskiego.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w seminarium.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Seminarium kontaktowe „The winner is: EVS – German speaking training for project managers and mentors in the European Voluntary Service”

 • Termin wydarzenia: 15-18.11.2016
 • Miejsce: Wiedeń, Austria

Termin zgłoszeń:
9 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest jakość projektów Wolontariatu Europejskiego. Podaczas spotkania uczestnicy bada mieli okazje do zaprezentowania swoich doświadczeń w ramach EVS jak i poznanie dobrych praktyk z innych instytycji. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów EVS;
 • mentorów i tutorów w ramach projektów EVS;
 • władających językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe “Ignite the spark, Participation Lab 1: How to give young people with fewer opportunities a voice?”

 • Termin wydarzenia: 16-18.11.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Wydarzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób pracownicy młodzieżowi w swoich działaniach mogą wzmocnić grupy, które są słabiej reprezentowane i niereprezentowane w życiu obywatelskim.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: “Create new bridges: further steps in EVS Euromed cooperation”

 • Termin wydarzenia: 12-16.12.2016
 • Miejsce: Palermo, Włochy

Termin zgłoszeń:
10 października 2016r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest rozwój Wolontariatu Europejskiego w krajach basemu morze Śródziemnego. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się refleksjami i pomysłami jak wspierać EVS w ww. regionie.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób :

 • mających doświadczenie w realizacji projektów EVS z krajami basenu morza Śródziemnego;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie czesko-polsko-słowackie „Mobility Academy for Local Leaders – from local to International”

 • Termin wydarzenia: 11.10.2016 – 24.06.2017

Szkolenie składa się z 3 etapów:

1. 11-15 October 2016, Czechy
2. 21-25 November 2016, Polska
3. 20-24 June 2017, Słowacja

Przedłużony termin zgłoszeń!
27 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla zainteresowanych współpracą na szczeblu międzynarodowym a działających do tej pory lokalnie, w swoich społecznościach. Osoby uczestniczące w szkoleniu, w mniejszych grupach, wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży. Podczas wszystkich etapów będzie można liczyć na wsparcie trenerów.
Uczestnicy będą pochodzić z 3 bliskich sobie językowo i kulturowo krajów: Polski, Słowacji i Czech. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla osób początkujących, dla których bariera językowa bądź duże odległości do pokonania mogłyby być dodatkowymi trudnościami w realizacji pierwszych projektów. Tutaj można zobaczyć film, który powstał podczas zeszłorocznej edycji szkolenia, zapraszamy do tegorocznej edycji!
Obowiązkowy jest udział we wszystkich 3 etapach szkolenia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych aktywnych na szczeblu lokalnym;
 • osób nie posiadających dużego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych;
 • osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “DEMOCRACY RELOADED: Dialogue between public authorities and young people”

 • Termin wydarzenia: 28.11.2016 – 4.12.2016
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
25 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest aktywność młodych ludzi w życiu społecznym na szczeblu lokalnym i krajowym. Celem jest wymiana doświadczeń na temat działań sprzyjających współpracy i dialogowi między młodzieżą a władzami lokalnymi. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “Digitools Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 7-12.11.2016
 • Miejsce: Mollina, Málaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
25 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń na temat nowych technologii i umiejętności poruszania się po narzędziach IT, tych pomocnych przy realizacji projektów, będzie to też możliwość zapoznania się i wdrożenia w pracę z ECAS, Mobility Tool, OLS czy URF oraz innymi systemami, których używanie jest codziennością koordynatorów projektów w ramach programu Erasmus+. Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się również z narzędziami wspierającymi ich pracę w organizacji i pracę z młodzieżą

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych;
 • osób zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 22-24.11.2016
 • Miejsce: Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
25 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+: Młodzież, nawiązanie międzynarodowych partnerstw i pogłębienie umiejętności pracy metodą projektową oraz poznanie idei edukacji pozaformalnej.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych;
 • osób zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych do realizacji projektów wymian młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe “Employability ambassadors”

 • Termin wydarzenia: 21-27.11.2016
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
2 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie i nabycie umiejętności pomocnej by wspierać grupy młodzieży i wzmacniać ich aktywność w społeczności lokalnej i na rynku pracy. Szkolenie skupi się na metodach mentoringu, pracy nad mocnymi stronami młodych ludzi, na doradztwie zawodowym młodzieży i rozpoznaniu potrzeb rynku.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych; mentorów wolontariatu, tutorów
 • osób zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium kontaktowe “Strategic Partnerships Plus- A plus for non-discrimination in Europe”

 • Termin wydarzenia: 22-26.11.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
2 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Cest to trzy dni wydarzenie mające na celu przygotowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w ramach Akcji 2. Nacisk tematyczny w tym roku położony zostanie na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania w ramach kampanii No Hate Speech.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych, decydentów w obszarze polityki młodzieżowej,
 • osób zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych do przygotowywania przyszłych projektów;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „TICTAC”

 • Termin wydarzenia: 13-19.11.2016
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
2 października 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie realizowania projektów w ramach program Erasmus+ Młodzież przyczyniających się do wspierania długoterminowej strategii działań organizacji.

Uczestnicy zapoznają się z programem Erasmus+ Młodzież jako narzędziem edukacji pozaformalnej, dowiedzą się jak realizować dobre jakościowo projekty międzynarodowe, nauczą się planować proces edukacji pozaformalnej i uczenia się międzykulturowego oraz stworzą zarys wspólnego projektu w międzynarodowym zespole.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “Cherry on the Cake” – increase the visibility of your Youth Exchange”

 • Termin wydarzenia: 21 – 25.11.2016
 • Miejsce: Czarnogóra

Termin zgłoszeń:
20 września 2016r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów Wymian Młodzieży, wzmacniania ich widoczności oraz znaczenia takich projektów dla społeczności lokalnej.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób :

 • posiadających już podstawowe doświadczenie w realizacji projektów wymian młodzieży i planujących realizację podobnych przedsięwzięć w niedalekiej przyszłości;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „Breaking Barriers – Young People with Disabilities Involved in Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 7-11.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
16 września 2016 r.

Szkolenie ma na celu promowanie zaangażowania młodych osób niepełnosprawnych w projekty programu Erasmus+ Młodzież.

Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną bariery utrudniające młodym osobom niepełnoprawnym udział w programie Erasmus+ Młodzież. Przewidziano też przestrzeń służącą do nawiązania nowych partnerstw i wypracowania przyszłych wspólnych projektów. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Seminarium przeznaczone jest dla osób które:

 • mają ukończone18 lat;
 • reprezentują organizację pozarządową lub instytucję lub nieformalną grupę młodzieżową;
 • pracują bezpośrednio z młodymi osobami, szczególnie zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą niepełnosprawną
 • znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w tym języku.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „SOHO”

 

 • Termin wydarzenia: 3.11.2016 – 7.11.2016
 • Miejsce: Portugalia

Termin zgłoszeń:
18 września 2016 r.

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów EVS. Ponadto zawsze spotkania te owocują możliwością nawiązania nowych kontaktów.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zaangażowanych realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (koordynatorów, mentorów etc.);
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium kontaktowe: “PBA Make the Move III”

 • Termin wydarzenia: 25.10.2016 – 30.10.2016
 • Miejsce: Janeiro de Cima, Portugal

Termin zgłoszeń:
15 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest umożliwienie nawiązania kontaktów między organizacjami młodzieżowymi z różnych krajów oraz zaplanowanie przyszłych projektów wymian międzynarodowych. W tym roku szczególny nacisk położony zostanie na projekty o tematyce włączania młodych osób z mniejszymi szansami oraz na nawiaznaie współpracy między organizacjami z krajów programu a krajami Partnerstwa Wschodniego i krajów z Półwyspu Bałkańskiego.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych;
 • osób zainteresowanych tematem seminarium, gotowych do realizacji projektów wymian młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „Visibility and DEOR: Extiende la llama”

 • Termin wydarzenia: 11-17 października 2016 r.
 • Miejsce: Mollina, Málaga, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
11 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów (tzw. DEOR – Dissemination and Exploitation of Results), widoczność i promocja projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy poznają dobre praktyki, które następnie będą wcielać w życie, realizując własne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • chcących zwiększyć ogólny wpływ projektu poprzez zapewnienie skutecznego rozpowszechniania i wykorzystania rezultatów;
 • otwartych na innowacyjne wykorzystanie różnych kanałów i narzędzi komunikowania się;
 • gotowych do realizacji wspólnego projektu międzynarodowego z innymi uczestnikami szkolenia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „Time to show off! MIND-SETS of youth workers in supporting learning through youth mobility’s”

 • Termin wydarzenia: 12-16 października 2016 r.
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest proces uczenia się młodych ludzi podczas ich uczestnictwa w projektach mobilnościowych takich jak np. wymiana młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy wspólnie zastanowią się nad tym czego młodzież uczy się podczas takich projektów, czy jest tego świadoma oraz jak można wspierać młodych ludzi w tym procesie. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów organizacji młodzieżowych, koordynatorów projektów mobilnościowych angażujących młodych ludzi. Konieczne są ukończone 18 lat oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzyanrodowe „Recognising learning for You(th)!”

 • Termin wydarzenia: 19-24 października 2016 r.
 • Miejsce: Beaufort, Luxembourg

Termin zgłoszeń:
5 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenie będzie proces uczenia się jaki zachodzi w młodych ludziach podczas realizacji projektów edukacji pozaformalnej, w szczególności świadomość młodych ludzi, że uczestnictwa w takich projektach jest dla nich samych uczące. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy), decydenci w obszarze polityki młodzieżowej, koordynatorzy projektów międzynarodowych

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czynny udział w seminarium.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Semianarium międzynarodowe „Toolfair in Italian language”

 • Termin wydarzenia: 3-6 października 2016 r.
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
5 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem spotkania jest wymiana metod i narzędzi używanych w pracy z młodymi ludźmi, w ramach edukacji pozaformalnej. Spotkanie przeznaczone jest głównie dal osób z Włoch, nie mniej jednak osoby z zagranicy są również mile widziane, o ile są w stanie posługiwać się językiem włoskim w stopniu umożliwiającym czynny udział. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Osoby pracujące z młodzieżą, mające doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+ Młodzież, zainteresowane tematyką spotkania.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka włoskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w seminarium.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony .

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zwrócone koszty podróży. Limit kosztów dla osób z Polski to 2100 PLN. Koszty zostaną zwrócone po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Towards collaborative practice 2016. Forum on social innovation and entrepreneurship”

 • Termin wydarzenia: 28 listopada – 2 grudnia 2016 r.
 • Miejsce: Lecce, Włochy

Termin zgłoszeń:
5 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją do poznania metod i narzędzi stosowanych w różnych sektorach programu Erasmus+, jak również do nawiązania współpracy i zaplanowania przyszłych projektów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, reprezentanci), osoby pracujące z młodymi ludźmi w ramach edukacji formalnej i zawodowej.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czynny udział.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „CMS In Net”

 • Termin wydarzenia: 19-22 października 2016 r.
 • Miejsce: Gruzja

Termin zgłoszeń:
7 września 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium kontaktowe In-net to projekt skierowany do organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej.

Działanie ma wspierać nawiązywanie partnerstw i tworzenie wspólnych projektów w ramach Programu Erasmus+, pomiędzy organizacjami z Krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, z organizacjami z Krajów Programu, których bezpośrednimi lub pośrednimi grupami docelowymi będzie młodzież niepełnosprawna fizycznie. Główny nacisk będzie położony na pokazanie możliwości Akcji 1 sektora Młodzież Programu Erasmus+ (Wymiany Młodzieży, Mobilność osób pracujących z Młodzieżą, EVS) jako narzędzia do pracy młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, reprezentanci), które pracują z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w ramach edukacji pozaformalnej i są zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów w ramach akcji 1. Programu Erasmus+, w sektorze Młodzież.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Adama Kułanowskiego: akulanowski@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „How CSR works?”

 

 • Termin wydarzenia: 5.10.2016 – 9.10.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
30 sierpnia 2016 r.

How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundraisingu.
Zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.
Tematyka szkolenia wpisuje się w cele i priorytety Programu Erasmus+, który ma na celu promowanie współpracy i synergii między podmiotami działającymi na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystującymi metody edukacji pozaformalnej (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby młodzieżowe itp.) a sektorem biznesowym (spółki, przedsiębiorstwa, korporacje).
Nawiązanie współpracy powinno służyć zwiększaniu kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poza systemem szkolnym, poprzez wypracowywanie nowatorskich programów edukacyjnych, metod i narzędzi edukacyjnych. Współpraca międzysektorowa (np. organizacja pozarządowa + biznes) daje szansę na wypracowanie nowych i dotąd niewykorzystywanych rozwiązań (np. w ramach strategii CSR współpraca firmy i organizacji pozarządowej przy opracowaniu i wdrożeniu programu edukacyjnego dla młodzieży służącego rozwijaniu umiejętności skutecznego planowania i zarządzania projektami, zakładający aktywny udział specjalistów danej firmy np. na zasadzie wolontariatu pracowniczego).
Cel i tematyka:
• zaprezentowanie możliwości współpracy z sektorem biznesowym w ramach strategii CSR;
• poznanie szans, jakie stwarza CSR i fundraising dla organizacji pozarządowych i ich działań na rzecz młodzieży;
• zapoznanie uczestników z przykładami dobrych praktyk i przykładów owocnej współpracy;
• zagrożenia i zyski w kontekście CSR;
• umożliwienie spotkania z reprezentantami sektora biznesowego i zrozumienie, na jakich platformach można podejmować współpracę;
• przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu fundraisingu;
• przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących nawiązywania partnerstw z sektorem biznesowym.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:
• są pełnoletnie
• sprawnie posługują się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym szkolenia;
• posiadają doświadczenie w zakresie inicjowania i realizacji projektów, w tym na rzecz młodzieży (zarówno w zakresie zarządzania projektem i finansami);
• są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z sektorem biznesowym (preferowane będą zgłoszenia osób, które mają za sobą pierwsze podejścia do nawiązania takiej współpracy).

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Magdaleny Paszkowskiej: mapszkowska@frse.org.pl

RejestracjaMiędzynarodowe seminarium kontaktowe „Yes for EVS!”

 • Termin wydarzenia: 16-18 września 2016 r.
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
12 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium kontaktowe In-net to projekt skierowany do organizacji akredytowanych w ramach Wolontariatu Europejskiego. Działanie ma wspierać nawiązywanie partnerstw i tworzenie wspólnych projektów EVS w ramach Programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych, które przeszły pozytywnie akredytację EVS i są zainteresowane nawiązaniem nowych partnerstw oraz zaplanowaniem wspólnie projektów Wolontariatu Europejskiego.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w seminarium.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Antidiscrimination education across Erasmus+ Youth projects”

 • Termin wydarzenia: 24-29 października 2016 r.
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
15 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia będzie przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym oraz reagowanie na nie, głównie podczas realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Osoby pracujące z młodzieżą, mające doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+ Młodzież, zainteresowane tematyka szkolenia.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym aktywny udział w seminarium.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zwrócone koszty podróży. Limit kosztów dla osób z Polski to 600 PLN. Koszty zostaną zwrócone po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Europe- Western Balkans Youth Meeting „Connecting Youth Work and Youth Policy” – youth participation, civic engagement, youth mobility”

 • Termin wydarzenia: 25-29 września 2016 r.
 • Miejsce: Ljubljana, Słowenia

Termin zgłoszeń:
24 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest wkład młodych ludzi w integrację europejską, ich zaangażowanie w życie społeczne oraz znaczenie mobilności młodych ludzi w obu poruszanych tematach. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy), decydenci w obszarze polityki młodzieżowej, koordynatorzy projektów międzynarodowych

Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czynny udział w seminarium.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Appetizer”

 • Termin wydarzenia: 5.12.2016 – 9.12.2016
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
28 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie „Appetizer” to wprowadzenie do tego, czym może być współpraca międzynarodowa w zakresie pracy z młodzieżą. Poruszone zostaną tematy takie, jak: uczenie międzykulturowe, edukacja pozaformalna, komunikacja w projektach międzynarodowych, program Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy zyskają możliwość wymienienia się doświadczeniami, poznania dobrych praktyk ze zrealizowanych już działań oraz poznania organizacji, z którymi w przyszłości będą mogli realizować projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych współpracą międzynarodową a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „EVS Learning Effect”

 • Termin wydarzenia: 12-16 października 2016 r.
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
28 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest uczenie się młodych ludzi biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego – jak procesu uczenia się, kto i jak może go wspierać. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów organizacji akredytowanych w ramach EVS, zarówno tych mniejszym jak i większym doświadczeniem, mentorów, koordynatorów projektów i innych osób zaangażowanych w projekty. Konieczne są ukończone 18 lat oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Melanii Miksiewicz – mmiksiewicz@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium / konferencja „EVS 20th Anniversary Event”

 • Termin wydarzenia: 22-23 września 2016 r.
 • Miejsce: Montreuil, Francja

Termin zgłoszeń:
31 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Francuska Narodowa Agencja organizuje dwudniowe wydarzenie niedaleko Paryża, aby uczcić 20-lecie EVS-u i zastanowić się nad przyszłością Wolontariatu Europejskiego. Podczas seminarium (pierwszego dnia) i konferencji (drugiego dnia) spotka się około 150 przedstawicieli organizacji EVS, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji oraz samych wolontariuszy.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy), wolontariusze EVS (byli i obecni).

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „I REJECT, DO YOU? 2.0”

 • Termin wydarzenia: 3-9 października 2016 r.
 • Miejsce: Mollina (Málága), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
7 sierpnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie zostało przygotowane dla pracowników młodzieżowych i liderów, którzy chcą poznać narzędzia do zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć oraz do rozwijania krytycznego myślenia młodych ludzi na ten temat.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
 • osób mających doświadczenie w temacie komunikacji bez przemocy ;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium „YSE – Youth and School Exchanging”

 • Termin wydarzenia: 19-23 października 2016 r.
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy

Termin zgłoszeń:
24 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Wydarzenie dotyczy jakości wymian młodzieży, które są elementem projektów zarówno w sektorze Erasmus+ Edukacja szkolna, jak i Erasmus+ Młodzież. Jest to wydarzenie przeznaczone dla przedstawicieli obu tych sektorów. W czasie warsztatów uczestnicy będą analizować czynniki wspierające zaangażowanie młodych ludzi w projekty oraz czynniki kształtujące dobrą jakość wyjazdów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów.

Celami wydarzenia są:

 • lepsze rozumienie kryteriów jakościowych dotyczących wymian grup uczniowskich/młodzieżowych;
 • wymiana doświadczeń;
 • networking oraz opracowanie zrębów projektów międzynarodowych, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów różnych sektorów: nauczycieli, pracowników młodzieżowych i innych osób mających doświadczenie w pracy z grupą określaną jako NEET;
 • reprezentantów organizacji bądź instytucji pracujących z młodzieżą;
 • osób zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium „Making Art with Youth”

 • Termin wydarzenia: 27-29 września 2016 r.
 • Miejsce: Helsinki, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium poświęcone jest pracy z młodzieżą metodami z zakresu kultury i sztuki. Zaprezentowane zostaną proste, dostępne działania kulturalne, które można wykorzystać w projektach młodzieżowych. Uczestnicy będą mogli wymienić się spostrzeżeniami m.in. na temat, w jaki sposób kultura i sztuka mogą włączać młodych ludzi, sprawiać by byli bardziej pewni siebie. Seminarium będzie też okazją do nawiązania kontaktów i nowych partnerstw.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników i liderów młodzieżowych oraz młodych ludzi, którzy chcieliby stworzyć projekt w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
European Volunteering Forum

 • Termin wydarzenia: 10-14 października 2016 r.
 • Miejsce: Maribor, Słowenia

Termin zgłoszeń:
17 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Europejskie Forum Wolontariatu organizowane jest w ramach obchodów 20lecia Wolontariatu Europejskiego. Wydarzenie to ma na celu podzielenie się dobrymi praktykami działań realizowanych w ramach wolontariatu międzynarodowego, zapoznania się wpływem, jaki wywiera wolontariat na uczestników projektów i na innych oraz zidentyfikowania aktualnych wyzwań i perspektyw rozwoju. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

 

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, edukatorzy, wychowawcy), osoby zaangażowane w projekty EVS oraz inne działania wolontariatu międzynarodowego.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karolina Suchecka: ksuchecka@frse.org.pl

 

 

Rejestracja[/custom_button]
Seminarium kontaktowe „RECOGNIZE IT! Recognition of non-formal learning and youth work in the South Med countries”

 • Termin wydarzenia: 1-6 października 2016 r.
 • Miejsce: Jordania

Termin zgłoszeń:
17 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium będzie spotkaniem przedstawicieli organizacji NGO z krajów programu oraz krajów Południa Basenu Morza Śródziemnego w celu opracowania strategii dotyczących pozaformalnego uczenia się i pracy z młodzieżą. Organizatorzy stworzą przestrzeń do debaty na temat pojęć, zagadnień i problemów związanych z pozaformalnym uczeniem się oraz uznaniem umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • liderów młodzieżowych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą;
 • przedstawicieli organizacji zainteresowanych realizacją w przyszłości projektów z południowymi krajami śródziemnomorskimi;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Tool Fair XI („Tools for Solidarity and Inclusion”) #Readyfortheroad

 • Termin wydarzenia: 7-12 listopada 2016 r.
 • Miejsce: Rabat-Mdina, Malta

Termin zgłoszeń:
9 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Wymiana doświadczeń i metod pracy z młodzieżą zagrożoną bezrobociem, wykluczeniem i marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców i migrantów.

Tool Fair XI – #Readyfortheroad to cztery dni warsztatów (łącznie około 26 do wyboru), inspiracji, wymiany doświadczeń i dyskusji w gronie ponad stu uczestników z całej Europy oraz Krajów Partnerskich. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, edukatorzy, wychowawcy), które pracują z młodzieżą wykluczoną, zagrożoną bezrobociem, uchodźcami i i imigrantami, grupami narażonymi na radykalizację postaw w ramach edukacji pozaformalnej i są zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów w ramach akcji 1. 2 lub 3 Programu Erasmus+.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Dominiki Jagiełło: djagiello@frse.org.pl

 

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „ATOQ BG – Advanced Training on Quality”

 • Termin wydarzenia: 6-11 września 2016 r.
 • Miejsce: Słowacja

Termin zgłoszeń:
9 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania pozaszkolnych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych mających doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie miedzynarodowe „EuroPeers Training Course”

 • Termin wydarzenia: 12.09.2016 – 16.09.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
10 lipca 2016 r.

 

Cel i tematyka spotkania:
Tematem szkolenia jest edukacja równieśnicza. Szkolenie przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy brali udział w realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież i chcieliby nauczyć się jak przekazywać zdobyte doświadczenie swoim rówieńsnikom.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • młodych osób, liderów młodzieżowych, którzy mają doświadczenie w realizacji projektów programu Erasmus + Młodzież;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie „Youthpass Tools for Employability”

 • Termin wydarzenia: 10-16 września 2016 r.
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
10 lipca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia będzie odkrywanie narzędzi wspierających i zwiększających możliwość zatrudnienia młodych ludzi, ich rozwój osobisty i zawodowy. Spotkanie ma służyć lepszemu zrozumieniu Youthpassu oraz poznaniu innych tego typu procesów uczenia się stosowanych w HR.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi, liderów młodzieżowych, mentorów EVS;
 • tworzących projekty młodzieżowe z wykorzystaniem Youthpassu;
 • osób mających doświadczenie HR.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „CMS In Net”

 • Termin wydarzenia: 19-22 października 2016 r.
 • Miejsce: Gruzja

Termin zgłoszeń:
6 lipca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium kontaktowe In-net to projekt skierowany do organizacji pracujących z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w obszarze edukacji pozaformalnej.

Działanie ma wspierać nawiązywanie partnerstw i tworzenie wspólnych projektów w ramach Programu Erasmus+, pomiędzy organizacjami z Krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji, z organizacjami z Krajów Programu, których bezpośrednimi lub pośrednimi grupami docelowymi będzie młodzież niepełnosprawna fizycznie. Główny nacisk będzie położony na pokazanie możliwości Akcji 1 sektora Młodzież Programu Erasmus+ (Wymiany Młodzieży, Mobilność osób pracujących z Młodzieżą, EVS) jako narzędzia do pracy młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych (pracownicy młodzieżowi, liderzy, reprezentanci), które pracują z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie w ramach edukacji pozaformalnej i są zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów w ramach akcji 1. Programu Erasmus+, w sektorze Młodzież.

Minimalny wiek uczestnika 18 lat.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Adama Kułanowskiego: akulanowski@frse.org.pl

 

Rejestracja
Seminarium „EVS newcomers contact making seminar”

 • Termin wydarzenia: 20-25 sierpnia 2016 r.
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
3 lipca 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium przeznaczone jest dla nowych organizacji EVS, które niedawno otrzymały akredytację i szukają partnerów do wspólnych projektów. Oczywiście organizacje bardziej doświadczone również mogą aplikować, jeśli chcą poznać nowych partnerów. Podczas spotkania będzie też okazja, by zdobyć użyteczne wskazówki dotyczące realizacji wysokiej jakości projektów Wolontariatu Europejskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • organizacji EVS, szczególnie tych, które niedawno otrzymały akredytację;
 • organizacji niemających dużego doświadczenia w realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego w ramach programu Erasmus+;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską Narodową Agencję do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie „EVS Mentor Seminar / Formation Tuteurs”

 • Termin wydarzenia: 27-30 września 2016 r.
 • Miejsce: Narbonne, Francja

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu podniesienie jakości projektów organizacji wysyłających i goszczących wolontariuszy EVS poprzez zwiększenie umiejętności mentorów i tutorów Wolontariatu Europejskiego. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

W wydarzaniu mają brać udział mentorzy i tutorzy EVS.

Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem francuskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez polską Narodową Agencję do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium kontaktowe z elementami wizyty studyjnej: „Another extraordinary Experience. ARGONAUTIKA”

 • Termin wydarzenia: 18-25 września 2016 r.
 • Miejsce: Kutaisi-Samtredia-Zugdidi-Ozurgeti-Batumi-Kobuleti, Georgia

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Podczas seminarium będzie można nawiązać kontakty i zaplanować przyszłe projekty w ramach Wolontariatu Europejskiego. Ponadto, podczas wizyt w organizacjach gruzińskich, zaprezentowane zostaną realia projektów EVS w Gruzji. Celem seminarium będzie tworzenie sieci między uczestnikami i stworzenie partnerstw organizacji EVS.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Seminarium skierowane jest do koordynatorów projektów EVS:

 • mających doświadczenie w realizacji projektów EVS;
 • reprezentujących organizacje akredytowane w ramach EVS;
 • przygotowanych na niespodziewane okoliczności uczenia się;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu ERASMUS+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl.

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: „Youthful Europe” – Western Balkan edition

 • Termin wydarzenia: 3-8 października 2016 r.
 • Miejsce: Pristina, Kosovo

Termin zgłoszeń:
30 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest wymiar europejski w projektach młodzieżowych. Uczestnicy poznają praktyczne metody i narzędzia, jakie mogą stosować w swojej pracy z młodzieżą, tak by wzmocnić wymiar europejski realizowanych przedsięwzięć. Szkolenie będzie okazją do krytycznej refleksji na temat tożsamości Europejczyków, ich wartości oraz aktywnego uczestnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „Promote yourself! Long-term training on visibility, dissemination and exploitation of results (DEOR) within Erasmus+ Youth projects”

 • Termin wydarzenia: 5-9 września 2016 r.
 • Miejsce: Wilno, Litwa

Termin zgłoszeń:
25 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów (tzw. DEOR – Dissemination and Exploitation of Results), widoczność i promocja projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy poznają dobre praktyki, które następnie będą wcielać w życie, realizując własne projekty.

Jest to szkolenie długoterminowe – trzyetapowe. Pierwszy etap odbył się w grudniu 2015, ale nowi uczestnicy są mile widziani, ponieważ są jeszcze wolne miejsca.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach Erasmus+ Młodzież (lub wcześniejszego – „Młodzież w działaniu”);
 • wnioskujących do programu Erasmus+ w roku 2016 jako organizacja koordynująca lub partnerska;
 • chcących zwiększyć ogólny wpływ projektu poprzez zapewnienie skutecznego rozpowszechniania i wykorzystania rezultatów;
 • otwartych na innowacyjne wykorzystanie różnych kanałów i narzędzi komunikowania się;
 • gotowych do realizacji wspólnego projektu międzynarodowego z innymi uczestnikami szkolenia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Le pouvoir de l’éducation non formelle (The power of non formal education)”

 • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 01.10.2016
 • Miejsce: Bretagne, Francja

Termin zgłoszeń:
10 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– analiza strategii UE w tym zakresie;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.

SEMINARIUM PROWADZONE W JĘZYKU FRANCUSKIM. ZNAJOMOŚĆ TEGO JĘZYKA OBOWIĄZKOWA.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do l

ydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, nauczycieli;
 • władających językiem francuski w stopniu umożliwiającym aktywny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Kurs szkoleniowy: “Project Factory – Training course to develop cross-sectorial projects for youth at risk and in NEET situation”

 • Termin wydarzenia: 17.10.2016 – 22.10.2016
 • Miejsce: Ryga, Łotwa

Termin zgłoszeń:
12 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Wydarzenie ma na celu nawiązanie współpracy wśród uczestników oraz zaplanowanie przyszłych projektów międzysektorowych. Szczególnie zapraszamy osoby pracujące z osobami nie uczącymi się, nie biorącymi udziału w szkoleniach zawodowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym (z ang. NEET). Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości oferowane przez program Erasmus+ Młodzież dla ww. grupy.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów różnych sektorów: nauczycieli, pracowników młodzieżowych i innych osób mających doświadczenie w pracy z grupą określaną jako NEET;
 • reprezentantów organizacji bądź instytucji pracujących z młodzieżą;
 • osób zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Spotkanie międzynarodowe: “Superannual meeting”

 • Termin wydarzenia: 29.09.2016 – 3.10.2016
 • Miejsce: Praga, Czechy

Termin zgłoszeń przedłużony:
12 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu ostatnich 20 lat EVS, zebraniu dobrych praktyk, a także zebraniu rekomendacji do dalszego rozwoju EVSu. Poza sesjami ewaluacyjnymi drugi dzień spotkania to otwarte warsztaty, szkolenia, wykłady międzynarodowych ekspertów w dziedzinach młodzieży, edukacji międzykulturowej, współpracy międzynarodowej itp. Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do koordynatorów Wolontariatu Europejskiego, mentorów, byłych wolontariuszy, a także do innych osób związanych z EVS-em – m. in. akredytorów i trenerów. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat i posługiwać sie językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Mobility Taster for Inclusion Organisations”

 • Termin wydarzenia: 21.09.2016 – 25.09.2016
 • Miejsce: Hoje Taastrup, Dania

Termin zgłoszeń:
13 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium ma na celu przybliżenie programu Erasmus+ Młodzież organizacjom pracującym z młodzieżą z mniejszymi szansami. Oprócz prezentacji możliwości jakie daje program zaplanowano też przestrzeń do nawiązywania kontaktów i planowania wspólnych przedsięwzięć. Wydarzenie przeznaczone jest dla organizacji początkujących w programie Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi z mniszymi szansami w ramach edukacji pozaformalnej;
 • chcących realizować projekty międzynarodowe;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “TYE – Tools for Youth Exchanges”

 • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 16.10.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
14 czerwca 2016r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest to jakie narzędzia i metody sa najodpowiedniejsze do realizacji wysokiej jakościowo wymiany młodzieży. Uczestnicy będą mogli podzielić się własnymi doświadczeniami, usłyszeć przykłady z innych projektów oraz zastanowić się z czego najlepiej jest korzystać realizując projekty wymiany młodzieży. Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 

 • zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów wymian dla młodzieży;
 • mających doświadczenie w realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Place aux Jeunes! Des Echanges de Jeunes par les jeunes” (Make Room for Young People)”

 • Termin wydarzenia: 02.08.2016 – 07.08.2016
 • Miejsce: Viroinval, Belgia

Termin zgłoszeń:
4 czerwca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium będą wymiany młodzieży, a celem przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego realizowania projektów. SEMINARIUM PROWADZONE W JĘZYKU FRANCUSKIM. ZNAJOMOŚĆ TEGO JĘZYKA OBOWIĄZKOWA.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do liderów młodzieżowych, przedstawicieli grup młodzieży, w wieku 18-25 lat, którzy chcą w przyszłości realizować projekty wymian młodzieży.

Wymagana jest znajomość języka francuskiego lub niderlandzkiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą być w wieku 18-25 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: “Forum on Perspectives of European Cooperation in the Youth Field”

 • Termin wydarzenia: 27.06.2016 – 28.06.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń przedłużony:
27 maja 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem spotkania jest analiza procesu wdrażania europejskiej strategii dla młodzieży z 2009 roku. Zaprezentowany zostanie raport z dotychczasowych działań oraz dalsze pany pracy. Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą;
 • osób zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe: “BiTriMuliti (BTM)”

 • Termin wydarzenia: 19.09.2016 – 23.09.2016
 • Miejsce: Turku, Finlandia

Termin zgłoszeń:
29 maja 2016r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są wymiany młodzieży. Spotkanie jest przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą zdobyć umiejętności związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów wymian dla młodzieży;
 • nie mających doświadczenia w realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Developing Digital Youth work”

 • Termin wydarzenia: 13.09.2016 – 17.09.2016
 • Miejsce: Oulu, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest używanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z młodzieżą. Więcej informacji o samym wydarzeniu znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracujących z młodymi ludźmi i mających doświadczenia związane z tematem seminarium;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, chcących w przyszłości realizować projekty międzynarodowe związane z tematem wydarzenia ;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: “Connecting Youth – Western Balkans Youth Conference ”

 • Termin wydarzenia: 4.07.2016
 • Miejsce: Paryż, Francja

Termin zgłoszeń przedłużony:
16 maja 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem spotkanie jest sytuacja młodych ludzi zarówno w krajach UE i Bałkanów Zachodnich. Uczestnicy będa poruszali takie tematy jak edukacja, zatrudnienie czy zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne. Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, osób zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony Europejskiego Forum Młodzieży

Warunki uczestnictwa:

Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

 
Seminarium międzynarodowe „Youth work expert meeting – the innovative role of municipal youth work in partnership with education, employment and social welfare”

 • Termin wydarzenia: 27.06.2016 – 30.06.2016
 • Miejsce: Tilburg, Holandia

Termin zgłoszeń:
16 maja 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest wspieranie edukacji pozaformlanej przez samorządy, urzędy miast czy gmin, szczególnie na ternach gdzie młodzież jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Podczas wydarzenia omawiane będą możliwości współpracy instytucji/organizacji zajmujących sie edukacja pozaformlną i władz lokalnych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

W wydarzaniu mają brać udział dwuosobowe zespoły – po jednym reprezentancie władz lokalnych i jednym z organizacji/instytucji zajmujących się edukacja pozaformalną. Wymagana jest wcześniejsza współpraca obu osób. Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna „Street Work Study Visit – Cooperation and Practice”

 • Termin wydarzenia: 16.06.2016 – 20.06.2016
 • Miejsce: Jyväskylä, Helsinki, Finlandia

Termin zgłoszeń:
6 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Podczas wydarzenie będzie można zapoznać się z metodami Street Worku stosowanymi w Finladii, a takze podzielić się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Zapewniona zostanie tez przestrzeń na dyskucję na temat jakości pracy metodamy Street Work oraz na nawiązanie współpracy i planowanie przyszłych działań.. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • mających doświadczenie w pracy metodami Street Work i zainteresowanycvh pożeżaniem swojej wiedzy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „GET TRANSNATIONAL! International Training Course on Transnational Youth Initiatives, entrepreneurship and youth participation”

 • Termin wydarzenia: 20.06.2016 – 25.06.2016
 • Miejsce: Cercedilla (Madryt), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest poprawne przygotowanie, realizacja oraz ewaluacja projektów Miedzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w ramach Akcji 2. progamu Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o samym wydarzeniu znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Art, Dance and Sport”

 • Termin wydarzenia: 15.06.2016 – 19.06.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest utworzenie międzynarodowych partnerstw do realizacji projektów powiązanych z tematami sztuki, tańca bądź sportu. Ponadto uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i poznac nowe metody pracy z młodzieżą. Główny nacisk położony będzie na planowani projektów Wymian Młodzieży w ramach Akji 1. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

 • przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą, zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • zainteresowanych realizacją projektów wymian młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Grzegorza Kucharyka: gkucharyk@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2.0”

 • Termin wydarzenia: 05.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację zawodową;
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja!– START bloku wydarzenia –>

Wizyta studyjna „After the Maidan: Youth work & inclusion reality in Ukraine”

 • Termin wydarzenia: 21.05.2016 – 26.05.2016
 • Miejsce: Winnica, Kijów, Lwów – Ukraina

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem wizyty jest poznanie realiów pracy organizacji pozarządowych i innych instytucji pracujących z młodymi ludźmi w Ukrainie. Szczególny nacisk położony zostanie na pracę na rzecz osób z mniejszymi szansami. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • zainteresowanych tematem wizyty oraz gotowych do podjęcia współpracy z instytucjami z Ukrainy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe oraz osoby pracujące na rzecz młodzieży z mniejszymi szansami.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Tuning In: to Learning and Youthpass”

 • Termin wydarzenia: 6.06.2016 – 11.06.2016
 • Miejsce: Niemcy

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wspieranie uczenia się młodzieży biorących udział w projektach międzynarodowych oraz jak można do tego wykorzystać certyfikat Youthpass. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi w ramach realizacji projektów międzynarodowych;
 • zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „EUtopia? -Diversity in Changing Europe”

 • Termin wydarzenia: 26.06.2016 – 01.07.2016
 • Miejsce: Serbia

Termin zgłoszeń:
4 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Celem tego szkolenia jest zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą narzędzi i możliwości rozwoju kompetencji by mogli lepiej reagować na współczesnych realiach młodzieży w zmieniającej się Europie, szczególnie w obliczu kryzysu migracyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących w młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformalnej;
 • zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • chętnych zaangażować się nie tylko w samo wydarzenia, ale również gotowych poświęcić czas na wymagane, opisane na stronie http://trainings.salto-youth.net/5705 przygotowanie;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Forum międzynarodowe „Going International – Europe at Your Reach”

 • Termin wydarzenia: 22.05.2016 – 25.05.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

atoqu

Termin zgłoszeń:
25 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Forum ma na celu zebranie około 100 osób pracujących z młodymi osobami szczeblu lokalnym w swoich krajach. Przedstawione zostaną możliwości rozpoczęcia współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ . Uczestnicy będą mogli zaplanować przyszłe projekty z innymi osobami biorącymi udział w wydarzeniu. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą na szczeblu lokalnym;
 • przedstawicieli instytucji zajmujących się polityka młodzieżową;
 • przedstawicieli instytucji zajmujących się informacją młodzieżową;
 • innych osób zajmujących się pracą z młodymi ludźmi;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium kontaktowe „EVS to tackle long term unemployment”

 • Termin wydarzenia: 07.06.2016 – 11.06.2016
 • Miejsce: Bled, Słowenia

Termin zgłoszeń:
25 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest utworzenie międzynarodowych partnerstw EVS, w oparciu o lokalne partnerstwa między organizacjami młodzieżowymi oraz urzędami pracy i innymi instytucjami zajmującymi się bezrobociem, aby zachęcić długotrwale bezrobotnych młodych ludzi (w wieku 18-30 lat ) do wzięcia udział w Wolontariacie Europejskim . Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

 • przedstawicieli organizacji EVS mających doświadczenie w wysyłaniu bądź goszczeniu wolontariuszy;
 • zainteresowanych realizacją projektów dla długotrwale bezrobotnych młodych ludzi;
 • zainteresowanych długofalową współpracą z urzędami pracy i innymi instytucjami zajmującymi się bezrobociem ;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Feel the rythm! V4+Roma”

 • Termin wydarzenia: 23.05.2016 – 28.05.2016
 • Miejsce: Węgry

Termin zgłoszeń:
18 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest praca z młodzieżą romską i jej wspieranie poprzez realizacje projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji pracujących na rzecz społeczności romskiej;
 • osób gotowych realizować w przyszłości projekty międzynarodowe z udziałem młodzieży romskiej;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Let’s coordinate! – Training course for EVS organisations”

 • Termin wydarzenia: 22.05.2016 – 27.05.2016
 • Miejsce: Zadar, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
18 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest jakość projektów EVS realizowanych przez duże organizacje koordynujące. Omówiona zostanie ich rola, możliwe wsparcie, cykl szkoleń dla wolontariuszy i inne tematy związane z przebiegiem projektów. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów, mentorów i innych osób zaangażowanych w realizację projektów EVS w akredytowanych organizacjach. Uczestnicy muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „impACT”

 • Termin wydarzenia: 15.06.2016 – 19.06.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
22 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest upowszechniania rezultatów projektów i mierzenie ich wpływu na uczestników oraz na społeczność lokalną. Przedstawione zostaną metody i narzędzia, biorące udział osoby porównają swoje doświadczenia i zastanowią się jak w przyszłości lepiej realizować działania w tym obszarze. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi, realizujących projekty międzynarodowe;
 • badających wpływ projektów na osoby biorące w nich udział;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „N.I.C.E Mates – Innovation on KA2 – Strategic partnerships”

 • Termin wydarzenia: 10.05.2016 – 16.05.2016
 • Miejsce: Madera, Portugalia

Termin zgłoszeń:
17 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest jakoś projektów realizowanych w ramach Akcji 2. – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne. Uczestnicy będą dyskutować na temat możliwości jakie daje współpraca międzysektorowa, o znaczeniu rezultatów pracy intelektualnej, o właściwym raportowaniu i ewaluacji projektów. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • zaangażowanych w realizację projektów Akcji 2;
 • zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 13.06.2016 – 17.06.2016
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
17 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia są wymiany młodzieży. Spotkanie jest przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą zdobyć umiejętności związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów wymian dla młodzieży;
 • nie mających dużego doświadczenia w realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Wake Up, Green Up!”

 • Termin wydarzenia: 2.06.2016 – 8.06.2016
 • Miejsce: okolice Lyonu, Francja

Termin zgłoszeń:
17 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest motywacja i wspieranie młodych ludzi w inicjatywach dotyczących ochrony środowiska. Uczestnicy poznają narządzia i metody oraz będą mieli okazje podzielić się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracujących z młodymi ludźmi;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy (wcześniejsze doświadczenie w działaniach dot. ochrony środowiska nie jest konieczne);
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „iLOOP 2 – including Learning Outcomes in Our Projects”

 • Termin wydarzenia: 30.05.2016 – 4.06.2016
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hispzania

Termin zgłoszeń:
17 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia będzie wymiar edukacyjny każdego z etapów realizacji projektu. Trenerzy wraz z uczestnikami przeanalizują jak i czego można się „nauczyć” przygotowując, wdrażając i ewaluując projekt oraz jak opiekunowie, liderzy i mentorzy powinni wspierać młodzieży by proces uczenia przebiegał właściwie.Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów grup młodzieżowych, mentorów EVS, trenerów;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Seminar to sharing best practices on pre-departure training”

 • Termin wydarzenia: 16.05.2016 – 19.05.2016
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
12 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest przygotowanie osób biorących udział w projektach EVS do wyjazdu. podczas spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się doświadczeniem oraz poznać metody stosowane w innych instytucjach i krajach. Szczególny nacisk położony zostanie na prace z wolontariuszami z mniejszymi szansami. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • koordynatorów, trenerów i innych osób zaangażowanych w realizacje projektów EVS;
 • przedstawicieli organizacji zrzeszających byłych i aktualnych wolontariuszy EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Let’s explore- Refugees today in Europe. Educational challenges and opportunities for youth workers „

 • Termin wydarzenia: 15.06.2016 – 20.06.2016
 • Miejsce: Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
13 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest kwestia uchodźców w Europe z perspektywy osób pracujących z młodzieżą. Uczestnicy przede wszystkim poznają narzędzia i metody jakimi mogą przybliżyć temat młodym ludziom ale również dowiedzą się jak można pracować z samymi młodymi uchodźcami. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi;
 • zainteresowanych tematem szkolenia, gotowych wdrażać poznane metody w swojej pracy;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Learn to F.L.Y. in EVS: Learn to Facilitate the Learning process for Young people in European Voluntary Service!”

 • Termin wydarzenia: 24.05.2016 – 29.05.2016
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
4 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wspieranie procesu uczenia się młodych ludzi biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego oraz wymiana informacji na temat wykorzystywanych w tym celu narzędzi i metod. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji akredytowanych w ramach EVS;
 • koordynatorów projektów Wolontariatu Europejskiego;
 • mentorów/tutorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Creating Impact!”

 • Termin wydarzenia: 11.05.2016 – 15.05.2016
 • Miejsce: Irlandia

Termin zgłoszeń:
4 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest improwizacja – radzenie sobie z sytuacjami niespodziewanymi, trudnymi i zaskakującymi w pracy z grupami młodych ludzi. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji akredytowanych w ramach EVS;
 • koordynatorów projektów Wolontariatu Europejskiego;
 • mentorów/tutorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Follow the Impulse – improvisation as a tool in youth work”

 • Termin wydarzenia: 17.05.2016 – 22.05.2016
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
4 kwietnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematyką szkolenia jest komunikacja miedzyankulturowa i międzynarodowa w projektach Erasmus+ Młodzież. Szkolenie nie jest kursem językowym, ale okazją do podniesienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim potrzebnych do realizacji projektów europejskich, ze szczególnym naciskiem na używane w projektach młodzieżowych słownictwo.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • trenerów, facylitatorów, nauczycieli mających doświadczenie w pracy z grupami młodych ludzi w ramach edukacji pozaformalnej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

 

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Become a EuroPeer!”

 • Termin wydarzenia: 06.06.2016 – 09.06.2016
 • Miejsce: Oslo, Norwegia

Termin zgłoszeń:
8 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest umożliwienie młodym osobom dołączenie do sieci Europeers. Sieć działa w wielu krajach, więcej o polskiej grupie Europeers można przeczytać na naszej stronie internetowej. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • które uczestniczyły w projektach międzynarodowych w ramach Erasmus+ Młodzież;
 • chcących dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami w swojej społeczności lokalnej ;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaMiędzynarodowe seminarium kontaktowe „Power of Positivity : Promoting positive mental health and well-being in youth exchanges”

 • Termin wydarzenia: 25.05.2016 – 28.05.2016
 • Miejsce: Irlandia

Termin zgłoszeń:
8 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem seminarium jest umożliwienie nawiązania kontaktów i zaplanowanie przyszłych wspólnych projektów wymian młodzieży. Szczególnie nacisk położony zostanie na projekty promujące zabezpieczenie potrzeb społeczno-finansowych młodzieży i dbałość o dobrą kondycję psychiczną młodych osób. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi, szczególnie w obszarach priorytetowych dla seminarium;
 • gotowych zaplanować i zrealizować projekt wymiany młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „STRATEG+ Advanced training on quality in Strategic partnerships in the field of youth”

 • Termin wydarzenia: 08.06.2016 – 13.06.2016
 • Miejsce: Gothenburg, Sweden

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest wsparcie koordynatorów i innych osób zaangażowanych w realizację projektów Akcji 2. – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne. Uczestnicy będą dyskutować na temat możliwości jakie daje współpraca międzysektorowa, o róznych metodach używanych w projektach oraz o właściwym raportowaniu i ewaluacji projektów. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • zaangażowanych w realizację projektów Akcji 2;
 • zainteresowanych tematyką szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „TICTAC”

 • Termin wydarzenia: 24.05.2016 – 30.05.2016
 • Miejsce: Bułgaria

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie realizowania projektów w ramach program Erasmus+ Młodzież przyczyniających się do wspierania długoterminowej strategii działań organizacji.

Uczestnicy zapoznają się z programem Erasmus+ Młodzież jako narzędziem edukacji pozaformalnej, dowiedzą się jak realizować dobre jakościowo projekty międzynarodowe, nauczą się planować proces edukacji pozaformalnej i uczenia się międzykulturowego oraz stworzą zarys wspólnego projektu w międzynarodowym zespole.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zaintersowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „The Star of Europe”

 • Termin wydarzenia: 01.06.2016 – 05.06.2016
 • Miejsce: Nurmes, Finlandia

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej do tego wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną poszczególne etapy pracy na projektem oraz możliwe metody pracy z młodymi ludźmi podczas wymaimy. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych realizacja w przyszłości projektów wymian młodzieży a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej – ksuchecka@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „ATOQ BG – Advanced Training on Quality”

 • Termin wydarzenia: 05.06.2016 – 10.06.2016
 • Miejsce: Warna, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
11 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania pozaszkolnych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

 

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych mających doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wymiany młodzieży
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Mentoring in EVS”

 • Termin wydarzenia: 24.05.2016 – 28.05.2016
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
12 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem wydarzenia jest analiza roli mentora w projektach EVS. Uczestnicy zastanowią się jak powinno się wspierać wolontariuszy w ich procesie uczenia się i jak mozna wykorzystać do tego certyfikat Youthpass. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • mentorów i tutorów w projektach EVS;
 • koordynatorów, trenerów i innych osób zaangażowanych w realizacje projektów EVS;
 • byłych wolontariuszy EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „THE SOUND OF MUSIC II”

 • Termin wydarzenia: 11.05.2016 – 18.05.2016
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
30 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom możliwości wykorzystania muzyki jako narzędzia pracy z młodzieżą. Uczestnicy dowiedzą się jak muzyka może wpływać na nastrój młodych osób, z którymi pracują, wymienią się doświadczeniami i poznają program Erasmus+ Młodzież. Dodatkowo poruszony zostanie temat praw autorskich do muzyki wykorzystywanej przez nich w pracy. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodymi ludźmi wykorzystując muzykę jako narzędzie;
 • działających na szczeblu lokalnym, koordynatorów projektów międzynarodowych, mentorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „YAM LEARNING! – Young People’s Learning Processes After Mobility”

 • Termin wydarzenia: 17.05.2016 – 22.05.2016
 • Miejsce: Braga, Portugalia

Termin zgłoszeń:
2 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wspieranie młodych ludzi po tym jak ich udział w projektach międzynarodowych się kończy. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów międzynarodowych Erasmus + Młodzież;
 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, którzy w swojej pracy mogą wykorzystać zdobyte umiejętności;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Zoom in – Facilitating Group Learning Processes Training Course”

 • Termin wydarzenia: 17.05.2016 – 23.05.2016
 • Miejsce: Mollina (Malaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
3 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest praca z grupami młodych ludzi w charakterze trenera lub facylitatora, procesy zachodzące w grupie oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wśród uczestników. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • trenerów, facylitatorów mających doświadczenie w pracy z grupami młodych ludzi w ramach edukacji pozaformalnej;
 • osób gotowych dzielić się ww. doświadczeniami;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium ewaluacyjne „Boost up! A reflection seminar for beneficiaries”

 • Termin wydarzenia: 08.05.2016 – 14.05.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
23 marca 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazją podsumowania i ewaluacji zrealizowanych niedawno projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Oprócz refleksji nad zakończonymi przedsięwzięciami będzie również czas na wymianę z innymi uczestnikami dobrych praktyk i przedyskutowanie problemów, które się pojawiły.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do koordynatorów co najmniej jednego projektu w ramach programu Erasmus+ Młodzież w roku 2015, gotowych na podzialenie się doświadczeniami i reflaksje nad przeprowadzonymi projektami. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „NFL-BUSINESS: training course for youth workers”

 • Termin wydarzenia: 16.05.2016 – 20.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
27 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym a środowiskiem biznesowym. . Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO lub na stronie polskiej Narodowej Agencji

Profil uczestnika:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doświadczonych pracowników młodzieżowych zainteresowanych tym tematem, którzy mają realne możliwości wprowadzenia w swoich organizacjach zdobytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności, i mają plan podjęcia współpracy z sektorem biznesu, poznania know-how biznesowego. Uczestnicy muszą być pełnoletni, znać język angielski w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację i współpracę w grupie międzynarodowej.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzynarodowe seminarium „COSMOOC International project management: From ideas to actions”

 • Termin wydarzenia: 24.04.2016 – 28.04.2016
 • Miejsce: Marsylia, Francja

Termin zgłoszeń:
28 marca 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium przeznaczone jest dla osób, które realizowały w przeszłości projekty międzynarodowe dla młodzieży w ramach programu Erasmus+, chętnych podzielić się swoją wiedzą , poznać doświadczenia innych i wspólnie stworzyć narzędzie – MOOC – mające w przyszłości pomóc osobom planującym projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do uczestników i koordynatorów projektów w ramach programu Erasmus+ Młodzież, gotowych na podzielenia się doświadczeniami, refleksji nad przeprowadzonymi projektami i chętnych do przygotowanie MOOC. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „OPEN UP”

 • Termin wydarzenia: 18.05.2016 – 22.05.2016
 • Miejsce: Kraków, Polska

Termin zgłoszeń:
29 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie OPEN Up przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej do tego wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia nie tylko będzie się można dowiedzieć jak dobrze przygotować i zrealizować wymianę, ale też poznać przedstawicieli z Czech i Słowacji i zaplanować wspólne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych realizacja w przyszłości projektów wymian młodzieży a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Grzegorza Kucharyka: gkucharyk@frse.org.pl

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „PRO-fit: cooperation between organizations working with youth and business sector”

 • Termin wydarzenia: 08.05.2016 – 13.05.2016
 • Miejsce: Mołdowa

Termin zgłoszeń:
11 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym a środowiskiem biznesowym oraz możliwe wykorzystanie CSR (Social Corporate Responsibility) w pracy z młodzieżą . Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą zainteresowanych tematem szkolenia i gotowych w przyszłości realizować projektu w tej dziedzinie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Formal-Non-Formal: Youth Work in School”

 • Termin wydarzenia: 25.04.2016 – 29.04.2016
 • Miejsce: Tartu, Estonia

Termin zgłoszeń:
13 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest wspieranie młodych ludzi wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem ze standardowej ścieżki edukacyjnej. Podczas wydarzenia uczestnicy zastanowią się jak projekty miedzynarodwe oraz edukacja pozaformalna może być użyteczna ww. sytuacjach. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli i pedagogów pracujących z młodzieżą w ramach edukacji formalnej;
 • osób pracujących z młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformlanej;
 • przedstawicieli organizacji zainteresowanych planowaniem i realizacją projektów międzynarodowych dla młodych ludzi, angażujących zarówno instytucje reprezentujące edukację formalną jak i pozaformalną;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Ilusions: how to improve your leader skills”

 • Termin wydarzenia: 10.05.2016 – 15.05.2016
 • Miejsce: Ceuta, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
14 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenie jest realizacja projektów międzynarodowych angażujących osoby z mniejszymi szansami i osoby zagrożone wykluczeniem; angażowanie ich w projekty oraz praca nad uzyskaniem jak najwyższej jakości takich przedsięwzięć. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest d osób;

 • pracujących z młodymi ludźmi z mniejszymi szansami w ramach edukacji pozaformalnej;
 • mających doświadczenie w realizacji projektów z takimi osobami
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
„„International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi” – wizyta studyjna w Polsce”

 • Termin wydarzenia: 20.04.2016 – 24.04.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
15 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest zapoznanie się metodami pracy z młodzieżą na obszarach niezurbanizowanych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na naszej stronie i na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie przeznaczone jest do osób:

 • działających w lokalnych środowiskach wiejskich w organizacjach, instytucjach, klubach, świetlicach, grupach nieformalnych, grupach rówieśników;
 • otwartych na możliwość nawiązania współpracy w celu organizacji działań międzynarodowych (np. wymiana młodzieży);
 • gotowych do poznania dobrych praktyk i podzielenia się swoimi;
 • mających ukończone 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4-6 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Mikołaj Różycki: mrozycki@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „THE FUTURE OF DEMOCRACY – the role of youth workers and youth leaders”

 • Termin wydarzenia: 14.04.2016 – 21.04.2016
 • Miejsce: Oliveira de Azeméis, Portugalia

Termin zgłoszeń:
18 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest wspieranie demokracji poprzez włączanie jak największej liczby młodych ludzi w procesy demokratyczne, zachęcanie ich do czynnego uczestnictwa oraz wyjaśnienie czym jest demokracja i jakie niesie za sobą szanse i zagrożenia. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych tematem szkolenia i chętnych w przyszłości realizować projekty o podobnej tematyce;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Youth in 3D-Dialogue-Democracy-Decision”

 • Termin wydarzenia: 26.04.2016 – 30.04.2016
 • Miejsce: Taormina, Włochy

Termin zgłoszeń:
20 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest dialog usystematyzowany realizowany w ramach programu Erasmus+. Wydarzenie będzie możliwością do wymiany doświadczeń, poznaniu dobrych praktyk oraz zaplanowania przyszłych, wspólnych przedsięwzięć. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, zainteresowanych dialogiem usystematyzowanym;
 • osób działających na rzecz dialogu miedzy młodymi osobami a decydentami w zakresie polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2-3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Międzysektorowe seminarium międzynarodowe „Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning”

 • Termin wydarzenia: 05.06.2016 – 07.06.2016
 • Miejsce: Szkocja, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
21 marca 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest włączanie w procesy edukacyjne młodych ludzi, którzy ze względu na przeszkody społeczne, ekonomiczne i inne wypadli ze standardowej ścieżki edukacyjnej. Seminarium jest wydarzeniem międzysektorowym, zgromadzi przestawiecieli edukacji formalnej, zawodowej i pozaformalnej, co pozwoli na szersze spojrzenie na problem oraz na zaplanowanie ewentualnych przyszłych projektów miedzysektorowych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, nauczycilei i innych osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem;
 • zainteresowanych wymianą doświadczeń i zaplanowaniem wspólnych, przyszłych przedsięwzięć;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „EuroPeers: Second European Network Meeting”

 • Termin wydarzenia: 12.05.2016 – 15.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
21 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium jest edukacja rówieśnicza. Wydarzenie przeznaczone jest dla młodych ludzi, którzy są aktywni w narodowej sieci Europeers. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób działających w krajowych sieciach Europeers;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Lobbying and Advocacy in Youth field”

 • Termin wydarzenia: 17.04.2016 – 22.04.2016
 • Miejsce: Borovets, Bulgaria

Termin zgłoszeń:
6 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest rola jaka mogą i powinny odegrać organizacje młodzieżowe w procesie kształtowania polityki młodzieżowej na rozmaitych szczeblach. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą bądź zajmujących się tematyka młodzieżową;
 • osób chcących włączyć się w proces decyzyjny dotyczący polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Długoterminowe szkolenie międzynarodowe „Coaching+ LTTC on coaching in Erasmus+ for young people’s development”

 • Termin wydarzenia: 11.04.2016 – 01.11.2016
 • Miejsce: Węgry; Turcja

Termin zgłoszeń:
10 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wspieranie procesu uczenia się młodych ludzi przy wykorzystaniu narzędzi i metod coachingowych. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Szkolenie składa się z dwóch modułów stacjonarnych, w kwietniu na Węgrzech oraz na jesieni w Turcji. Dokładne daty i miejsce drugiego modułu zostaną podane w terminie późniejszym. Obowiązkowy jest udział w obu spotkaniach. Ponadto uczestnicy są zobowiązaniu do samodzielnej pracy pomiędzy spotkaniami.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów międzynarodowych Erasmus + Młodzież;
 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, kórzy w swojej pracy mogą wykorzystać zdobyte umiejętności;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Quality Matters seminar – A cross sectoral approach to mobility projects within Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 04.05.2016 – 07.05.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
29 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem seminarium jest umożliwienie współpracy międzysektorowej (edukacja dorosłych, szkolna, zawodowa, szkolnictwo wyższe oraz młodzież) by porównać doświadczenia i wymienić się dobrymi praktykami w zakresie wspierania mobilności beneficjentów programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

W wydarzaniu mają brać udział przedstawiciele wszystkich wymienionych sektorów. Do reprezentacji sektora młodzieżowego zapraszamy koordynatorów projektów międzynarodowych w ramach Erasmus+ Młodzież, trenerów oraz mentorów i tutorów EVS. Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony (z4e względu na współprace rożnych sektorów zgłoszenia zbierane są poza strona SALTO-YOUTH).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Dominiki Jagiełło: djagiełło@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Moving through Mobility – unlocking the potential of KA1 activities for your organisation”

 • Termin wydarzenia: 09.05.2016 – 14.05.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
29 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest Akcja 1. programu Erasmus+ Młodzież, oraz możliwości jakie daje ona młodym ludziom. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, nie mających doświadczenie w projektach Erasmus+ Młodzież;
 • zainteresowanych w przyszłości korzytaniem z Akcji 1 programu Erasmus+ Młodzież;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „ABC of learning in EVS”

 • Termin wydarzenia: 08.05.2016 – 14.05.2016
 • Miejsce: Estonia

Termin zgłoszeń:
29 lutego 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wspieranie procesu uczenia się młodych ludzi biorących udział w projektach Wolontariatu Europejskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów EVS;
 • mentorów/tutorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „USEE+: Using Social Entrepreneurship in Erasmus +”

 • Termin wydarzenia: 02.04.2016 – 06.04.2016
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
1 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest włączanie osób z mniejszymi szansami w realizacje projektów partnerstw strategicznych w ramach Akcji 2. programu Erasmus+ Młodzież . Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami;
 • koordynatorów projektów międzynarodowych, osób decyzyjnych z ramienia poszczególnych, zaangażowanych instytucji realizujących projekty;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Sports as a tool for education and inclusion”

 • Termin wydarzenia: 25.04.2016 – 30.04.2016
 • Miejsce: Hiszpania

Termin zgłoszeń:
1 marca 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest wykorzystywanie sportu jako narzędzia w pracy z młodymi osobami, szczególnie w pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
 • osób pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami;
 • mentorów/tutorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Non-Formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence (Uni&NFL)”

 • Termin wydarzenia: 19.04.2016 – 23.04.2016
 • Miejsce: Birmingham, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
18 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium przeznaczone jest głównie dla osób zaangażowanych w realizację działań w ramach przedsięwzięcia MIĘDZY INNYMI. Tematem wydarzenia będzie edukacja międzykulturowa jako element kształcenia przyszłych pedagogów. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli uczelni wyższych zaangażowanych w dotychczasowe działania w ramach MIĘDZY INNYMI oraz do trenerów prowadzących warsztaty. Konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie miedzynarodowe „Preventing Youth Extremism”

 • Termin wydarzenia: 18.04.2016 – 22.04.2016
 • Miejsce: Aubervilliers (okolice Paryża), Francja

Termin zgłoszeń:
19 lutego 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest praca z młodzieżą narażoną na oddziaływanie ruchów ekstremistycznych bądź w już w takich ruchach aktywna. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą z narażoną na oddziaływanie ruchów ekstremistycznych bądź w już w takich ruchach aktywna;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „NON FORMAL EDUCATION IN ERASMUS+ PROJECTS”

 • Termin wydarzenia: 18.04.2016 – 23.04.2016
 • Miejsce: Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
19 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego seminarium jest edukacja pozaformalna, jej waga i znaczenie w rozwoju i nauce młodych ludzi. Poruszany też zostanie temat rozpoznawalności u uznawalności rezutatów NFL. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą w systemie edukacji pozaformalnej ;
 • koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży;
 • liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium kontaktowe „The winner is: EVS – German speaking training for projectmanagers and mentors in the European Voluntary Service”

 • Termin wydarzenia: 19.04.2016 – 22.04.2016
 • Miejsce: Bildungsstätte des Landessportbundes Hessen in Frankfurt am Main, Niemcy

Termin zgłoszeń:
20 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest jakość projektów Wolontariatu Europejskiego. Podaczas spotkania uczestnicy bada mieli okazje do zaprezentowania swoich doświadczeń w ramach EVS jak i poznanie dobrych praktyk z innych instytycji. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

UWAGA: SZKOLENIE PROWADZONE W JĘZYKU NIEMIECKIM

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów EVS;
 • mentorów i tutorów w ramach projektów EVS;
 • władających językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „DayCul (Daily Culture)- Act Daily, Think Interculturally – Training Course on Cultural Diversity and Intercultural learning from daily life perspective”

 • Termin wydarzenia: 16.03.2016 – 23.03.2016
 • Miejsce: Perugia, Umbria, Włochy

Termin zgłoszeń:
20 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Temtem szkolenia jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych osób pracujących z młodzieżą. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych, liderów i trenerów pracujących z młodymi ludźmi, zainteresowanych tematem wydarzenia, którzy zdobytą wiedzę będą mogli w przyszłości wykorzystać w swojej pracy. Konieczne są: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie czesko-słowacko-polskie „Level up!”

 • Termin wydarzenia: 13.03.2016 – 20.03.2016
 • Miejsce: Czechy

Termin zgłoszeń:
21 lutego 2016 r.

Cel i tematyka: Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach Transnarodowych Inicjatyw Międzynarodowych zapraszamy na trzydniowe szkolenie. Jeśli jesteście młodzi, aktywni, chcecie nawiązać kontakt i współpracę z rówieśnikami z innych krajów lub pracujecie z młodzieżą i wspólnie z nią będziecie przygotowywać taki projekt – to spotkanie jest dla Was!
Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa to projekty lokalne realizowane jednocześnie przez dwie grupy młodzieży współpracujące ze sobą w minimum dwóch różnych krajach programu Erasmus+.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO lub na stronie polskiej Narodowej Agencji

Profil uczestnika:

wydarzenie skierowane jest do osób:

 • mieszkających w Polsce, Czechach lub Słowacji;
 • które mają ukończone 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • działających lokalnie w grupach znajomych, kołach zainteresowań bądź organizacjach lub instytucjach;
 • mających za sobą swoje pierwsze doświadczenia w organizowaniu np. lokalnego wydarzenia, wystawy, wydarzenia sportowego, festynu, przedstawienia, akcji charytatywnej itp.;
 • zmotywowanych do przełożenia swoich pomysłów na działanie;
 • otwartych na wzięcie pod uwagę możliwości poszerzenia swojej działalności o współpracę z rówieśnikami z zagranicy (uczestnicy zainteresowani współpracą z innymi krajami niż CZ-PL-SK są mile widziani);
  Istnieje możliwość udziału dwóch osób z grupy/organizacji/instytucji (w przypadku osób pracujących z młodzieżą, sugerujemy wówczas udział tej osoby wraz z reprezentantem grupy młodzieżowej);

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „THE INTERCULTURAL AGENDA OF YOUTH MOBILITY”

 • Termin wydarzenia: 04.04.2016 – 10.04.2016
 • Miejsce: Bułgaria

Termin zgłoszeń:
21 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenie będzie mobilność młodych ludzi w dzisiejszych czasach oraz to jak osoby pracujące z młodzieżą moga ją tej mobilności wspierać. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych mających doświadczenie w projektach mobilnościowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzyanrodowe „Drama in Non Formal Learning ”

 • Termin wydarzenia: 20.04.2016 – 27.04.2016
 • Miejsce: Antalya, Turcja

Termin zgłoszeń:
21 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest wykorzystywanie technik dramy (teatralnych) w pracy z młodzieżą, a szczególnie w projektach Erasmus+. Ponadto przewidziano czas na nawiązanie nowych partnerstw i zaplanowanie przyszłych projektów międzynarodowych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych metodami dramy oraz planowaniem przyszłych projektów;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium kontaktowe „DemoPeople II”

 • Termin wydarzenia: 18.04.2016 – 22.04.2016
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
22 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest planowanie przyszłych projektów Rozwoju Polityki młodzieżowej w ramach Akcji 3. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą;
 • decydentów w obszarze polityki mlodzieżowej;
 • zainteresowanych planowaniem przyszłych projektów w ramach Akcji3.;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 5 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Bożeny Kiluk: biluk@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „e-waves”

 • Termin wydarzenia: 09.05.2016 – 15.05.2016
 • Miejsce: Antalya, Turcja

Termin zgłoszeń:
28 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenie będą takie zagadnienia jak widoczność projektów, upowszechnianie rezultatów i wpływ na społeczność lokalną. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą, mających doświadczenie w projektach Erasmus+ Młodzież;
 • mentorów i tutorów EVS;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Virtual Mobility in Youth Projects”

 • Termin wydarzenia: 18.04.2016 – 23.04.2016
 • Miejsce: Benicassim, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
28 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia będzie możliwość wykorzystania teleinformatyki (ang – ICT information and communications technology) w realizacji projektów Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, trenerów i osób pracujących z młodzieżą, mających doświadczenie w projektach Erasmus+ Młodzież;
 • mentorów i tutorów EVS;
 • zainteresowanych tematem szkolenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „ETS Competence Model for youth workers to work international”

 • Termin wydarzenia: 18.04.2016 – 21.04.2016
 • Miejsce: Wiedeń, Austria

Termin zgłoszeń:
14 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego seminarium jest rozwój kompetencji osób pracujących z młodzieżą, w oparciu o Europejski model kompetencji, o którym poczytać można tutaj. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • trenerów pracujących z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi;
 • koordynatorów międzynarodowych projektów dla młodzieży;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się kształceniem pracowników młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium kontaktowe „Strategic partnerships on Employment & Recognition of NFE”

 • Termin wydarzenia: 05.04.2016 – 10.04.2016
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
14 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Seminarium ma na celu umożliwienie kontaktów przedstawicielom organizacji zainteresowanym realizacją w przyszłości projektów w ramach Akcji 2. oraz zaplanowanie dzialań mających na celu poniesienie rozpoznawalności edukacji pozaformalnej. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą;
 • przedstawicieli organizacji zainteresowanych realizacją w przyszłości projektów w ramach Akcji 2;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Time to show off!”

 • Termin wydarzenia: 01.04.2016 – 05.04.2016
 • Miejsce: De Glind, Holandia

Termin zgłoszeń:
14 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest wspieranie procesu uczenia się młodych ludzi podczas realizacji projektów międzynarodowych. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

W wydarzaniu mają brać udział dwuosobowe zespoły z organizacji, które zrealizowały przynajmniej jeden projekt międzynarodowy zakończony sukcesem. Projekty powinny miec wpływ na życie danej młodej osoby i spowodować istotne zmiany w jej życiu. Zapraszamy koordynatorów projektów, liderów młodzieżowych, mentorów i tutorów EVS i uczestników projektów. Każdy z uczestników musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Laboratory of participation”

 • Termin wydarzenia: 09.03.2016 – 13.03.2016
 • Miejsce: Czechy

Termin zgłoszeń:
30 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie w dialog usystematyzowany realizowany w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, osób pracujących w strukturach samorządowych, liderów młodzieżowych;
 • mających doświadczenie w projektach związanych z uczestnictwem młodych ludzi na szczeblu lokalnym;
 • gotowych do realizacji projektów na szczeblu międzynarodowym;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Coaching the learning process in EVS”

 • Termin wydarzenia: 13.03.2016 – 18.03.2016
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
31 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest wspieranie procesu uczenia się wolontariuszy biorących udział w projekach Wolontraiatu Europejskiego. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zaangażowanych w realizację projektów EVS: mentorów, koordynatorów, opiekunów etc;
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Seminar on Short-Term EVS”

 • Termin wydarzenia: 20.03.2016 – 23.03.2016
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
31 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium będą krótkoterminowe projekty Wolontariatu Europejskiego, związane z nimi wyzwania oraz płynące z nich korzyści . Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zaangażowanych w realizację projektów EVS: mentorów, koordynatorów, opiekunów etc;
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Get in Net”

 • Termin wydarzenia: 05.04.2016 – 10.04.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
01 lutego 2016 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest zachęcenie do tworzenia i realizowania projektów Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych w ramach Akci 2. programu Erasmus+ Młodzież oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji projektów dobrych jakościowo. Uczestnicy będą również mieć możliwość nawiązania kontaktów z partnerami projektowymi z innych krajów. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób które:

 • mają 18-30 lat;
 • reprezentują organizację pozarządową/instytucję lub nieformalną grupę młodzieżowy;
 • mają wstępny pomysł na realizację projektu Międzynarodowej Inicjatywy Młodzieżowej w Akcji 2.;
 • chcą nawiązać kontakt z grupą z innego kraju, zainteresowaną podobnym projektem.Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie miedzynarodowe „All inclusive”

 • Termin wydarzenia: 16.03.2016 – 20.03.2016
 • Miejsce: Słowacja

Termin zgłoszeń:
02 lutego 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia jest praca z młodzieżą z mniejszymi szansami oraz włączanie tej grupy w project międzynarodowe. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami bądź planujących taką pracę;
 • mających doświadczenie w pracy z młodzieżą w projektach międzynarodowych;
 • zainteresowanych tematem spotkania oraz chcących realizować projekty angażujące młode osoby z mniejszymi szansami.

Wyjątkowo dopuszczalna jest dwuosobowa reprezentacja organizacji, pod warunkiem, że osoba, która jest zainteresowana tematem i spełnia wypisane wyżej wymagania nie mówi w języku angielskim. W takiej sytuacji drugi reprezentant, oprócz spełnienia wymagań, musi biegle posługiwać się tym językiem biegle. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie miedzynarodowe „COMETS communicates”

 • Termin wydarzenia: 23.04.2016 – 28.04.2016
 • Miejsce: Walia, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
15 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji związanych z komunikacją. Wydarzenie zorganizowane jest w ramach cyklu COMETS – wspieranie rozwoju kompetencji trenerskich. Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do trenerów:

 • szkolących osoby pracujące z młodzieżą;
 • mających doświadczenie w pracy trenerskiej w szkoleniach międzynarodowych i krajowych;
 • zainteresowanych tematem spotkania oraz chcących podnieść swoje kompetencje komunikacyjne związane z pracą trenerską;

 

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Empower Social Entrepreneurship Initiatives For Youth With Fewer Opportunities”

 

 • Termin wydarzenia: 29.02.2016 – 06.03.2016
 • Miejsce: Turcja, Antalya

Termin zgłoszeń:
15 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem szkolenia będzie to jak osoby pracujące z młodzieżą z mniejszymi szansami mogą ją wspierać w realizacji przedsięwzięć społecznych, start-up czy spółdzielni socjalnych.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób

 • pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami;
 • zainteresowanych tematem szkolenia i gotowych w przyszłości zając się ww. tematem;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Passage from Youth Work to new Careers”

 

 • Termin wydarzenia: 14.03.2016 – 19.03.2016
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
17 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych pracowników młodzieżowych i trenerów. Celem jest ewaluacja, podsumowanie i ewentualne zaplanowanie dalszych kroków swojej pracy. Podczas szkolenia przewidziano również czas na opracowanie wspólnych, przyszłych projektów uczestników.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • doświadczonych pracowników młodzieżowych i trenerów;
 • zainteresowanych planowaniem przyszłych projektów;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „SOHO”

 

 • Termin wydarzenia: 17.05.2016 – 21.05.2016
 • Miejsce: Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
17 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów EVS. Ponadto zawsze spotkania te owocują możliwością nawiązania nowych kontaktów.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zaangażowanych realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (koordynatorów, mentorów etc.);
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe: “BiTriMuliti (BTM)”

 • Termin wydarzenia: 15.03.2016 – 19.03.2016
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
17 stycznia 2016r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są wymiany młodzieży. Spotkanie jest przeznaczone dla osób pracujących z młodzieżą, które chcą zdobyć umiejętności związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • zainteresowanych wdrażaniem w przyszłości międzynarodowych projektów wymian dla młodzieży;
 • nie mających doświadczenia w realizacji wymian młodzieżowych w ramach programu Erasmus+
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe: “The Power of Non Formal Education”

 • Termin wydarzenia: 09.03.2016 – 14.03.2016
 • Miejsce: Portugalia

Termin zgłoszeń:
21 stycznia 2016r.

Cel i tematyka:

Główne cele szkolenia to:
– zastanowienie się nad siłą edukacji pozaformalnej poprzez wypróbowanie różnych metod stosowanych w ramach tej edukacji;
– analiza roli edukacji pozaformalnej w różnych krajach europejskich;
– zbadanie znaczenia i roli różnych podejść edukacyjnych;
– przemyślenie praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i ich ulepszenie.

Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć procesu uczenia się na własnej skórze.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do pracowników młodzieżowych:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych, osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, nauczycieli;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Cut the ice”

 • Termin wydarzenia: 18.03.2016 – 23.03.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
21 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka

Celem szkolenia jest poznanie metod uczenia międzykulturowego oraz wspólne zastanowienie się nad sposobami zastosowania ich w przyszłych projektach Wymian Młodzieży.

Uczestnicy będą mieli okazję zidentyfikować pojawiające się w czasie międzynarodowych projektów nieporozumienia i konflikty związane z różnorodnością kulturową, wezmą udział w dyskusji na temat obywatelstwa europejskiego, zdobędą praktyczną wiedzę na temat programu „Młodzież w działaniu” i możliwości, jakie oferuje.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • bezpośrednio pracujących z młodzieżą;
 • zainteresowanych zastosowaniem metod uczenia międzykulturowego w codziennej pracy z młodzieżą;
 • planujących w najbliższej przyszłości realizować Wymiany Młodzieży w ramach programu Erasmus+.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „European Citizenship in Youth Work Training Course”

 • Termin wydarzenia: 04.04.2016 – 10.04.2016
 • Miejsce: Czechy

Termin zgłoszeń:
24 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest wprowadzanie w jak najszerszym wymiarze tematu obywatelstw europejskiego do projektów Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • osób pracujących z młodzieżą;
 • liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

 • Termin wydarzenia: 13.04.2016 – 16.04.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
24 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym tematem wydarzenia jest praca z osobami nie uczącymi się, nie biorącymi udziału w szkoleniach zawodowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (z ang. NEET). Podczas seminarium będzie możliwość podzielenia się doświadczeniami i poznania stosowanych metod pracy nie tylko w ramach edukacji pozaformalnej, ale też w innych sektorach program Erasmus+, takich jak edukacja szkolna czy zawodowa.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • reprezentantów różnych sektorów: nauczycieli, pracowników młodzieżowych i innych osób mających doświadczenie w pracy z grupą określaną jako NEET;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „TICTAC”

 • Termin wydarzenia: 11.04.2016 – 17.04.2016
 • Miejsce: Litwa

Termin zgłoszeń:
24 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie realizowania projektów w ramach program Erasmus+ Młodzież przyczyniających się do wspierania długoterminowej strategii działań organizacji.

Uczestnicy zapoznają się z programem Erasmus+ Młodzież jako narzędziem edukacji pozaformalnej, dowiedzą się jak realizować dobre jakościowo projekty międzynarodowe, nauczą się planować proces edukacji pozaformalnej i uczenia się międzykulturowego oraz stworzą zarys wspólnego projektu w międzynarodowym zespole.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zaintersowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „EVS – A Bridge to Employability?!”

 • Termin wydarzenia: 04.02.2016 – 09.02.2016
 • Miejsce: Lizbona, Portugalia

Termin zgłoszeń:
4 stycznia 2016 r.

Cel i tematyka

Tematem seminarium będzie przydatność doświadczeń zdobywanych w projektach Wolontariatu Europejskiego w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi w organizacjach goszczących i wysyłających w ramach EVS;
 • mentorów wolontariuszy EVS;
 • byłych wolontariuszy EVS.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „KA3, Structuring the Dialogue”

 • Termin wydarzenia: 09.02.2016 – 13.02.2016
 • Miejsce: Madryt, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
13 grudnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest dialog usystematyzowany realizowany w ramach programu Eramus+. Wydarzenie będzie możliwością do wymiany doświadczeń, poznaniu dobrych praktyk oraz zaplanowania przyszłych, wspólnych przedsięwzięć.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób zaangażowanych we wdrażanie dialogu usystematyzowanego w Polsce: przedstawicieli młodzieży, pracowników młodzieżowych, decydentów w obszarze polityki młodzieżowej, przedstawicieli Krajowej Grupy Roboczej ds. Usystematyzowanego Dialogu z Młodzieżą.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Eastern Express”

 • Termin wydarzenia: 07.02.2016 – 12.02.2016
 • Miejsce: Gruzja

Termin zgłoszeń:
13 grudnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest zaplanowanie projektów Wymian Młodzieży realizowanych we współpracy z organizacjami pochodzącymi z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • posiadających już podstawowe doświadczenie w realizacji międzynarodowych bądź krajowych projektów dla młodzieży;
 • chcących w przyszłości zrealizować projekt Wymiany Młodzieży z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie międzynarodowe „U-turn: learning journey for trainers in the youth field”

 • Termin wydarzenia: 09.02.2016 – 13.02.2016
 • Miejsce: Estonia

Termin zgłoszeń:
15 grudnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu wsparcie i rozwój osób mających doświadczenie w pracy z młodzieżą i rozpoczynających pracę w roli trenera międzynarodowego tym temacie.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • mających doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi w ramach edukacji pozaformalnej;
 • mających doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych;
 • mających niewielkie doświadczenie w pracy trenera lub facylitatora.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Mobility Taster for Inclusion Organisations”

 • Termin wydarzenia: 09.02.2016 – 13.02.2016
 • Miejsce: Finlandia

Termin zgłoszeń:
8 grudnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium ma na celu przybliżenie programu Erasmus+ Młodzież organizacjom pracującym z młodzieżą z mniejszymi szansami. Oprócz prezentacji możliwości jakie daje program zaplanowano też przestrzeń do nawiązywania kontaktów i planowania wspólnych przedsięwzięć. Wydarzenie przeznaczone jest dla organizacji początkujących w programie Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi z mniszymi szansami w ramach edukacji pozaformalnej;
 • chcących realizować projekty międzynarodowe;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaDrugi międzynarodowy kurs online na temat Akcji 1. programu ERASMUS+ Młodzież

 • Termin wydarzenia: 02.11.2015 – 30.11.2015
 • Miejsce: kurs online

Termin zgłoszeń:
kurs otwarty, można dołaczyć w dowolnym momencie jego trwania, do czasu wyczerpania miejsc.

Cel i tematyka:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujacych w projektach mobilności, ma na celu przybliżyć możliwości jakie daje Akcja 1. programu ERASMUS+ Młodzież , czyli Wymiany Młodzieży, Wolontariat Europejski oraz Projekty mobilności osób pracujących z młodzieżą. Treści przekazywane podczas szkolenia zostaną wzbogacone o filmy i quizy, tak aby przedstawić zasady programu w sposób przystępny i jak najbardziej interaktywny. Zapraszamy na strone https://www.canvas.net/browse/salto/courses/erasmus-funding-opportunities-2

Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest do :

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych;
 • osób pracujących z młodzieżą, planujących realizację projektów międzynarodowych;
 • osób początkujących, z tylko podstawową wiedzą na temat programu ERASMSUS+ Młodzież;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

 

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Going International with Migrant Youngsters”

 • Termin wydarzenia: 09.02.2016 – 13.02.2016
 • Miejsce: Holandia

Termin zgłoszeń:
7 grudnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium będzie okazja dla osób pracujących z młodzieżą, która jest potomkami migrantów w drugim bądź trzecim pokoleniu, do porównania sposobów pracy i wymienienia się doświadczeniem. SEMINARIUM PROWADZONE W JĘZYKU FRANCUSKIM I NIDERLANDZKIM. ZNAJOMOŚĆ JEDNEGO Z TYCH JĘZYKÓW OBOWIĄZKOWA.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodymi ludźmi – migrantami w drugim lub trzecim pokoleniu
 • realizujących projektu międzynarodowe z ww. młodzieżą;

Wymagana jest znajomość języka francuskiego lub niderlandzkiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 1 miejscem dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Competences for All”

 • Termin wydarzenia: 18.01.2016 – 24.01.2016
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
13 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest rozpoznawanie, doskonalenie i weryfikacja kompetencji rozwijanych przez młodych ludzi w edukacji pozaformalnej. Szczególny nacisk zostanie położony na pracę z młodzieżą z mniejszymi szansami.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych, mentorów EVS;
 • mających doświadczenie w pracy z osobami z mniejszymi szansami;
 • gotowych do realizacji wspólnego projektu międzynarodowego z innymi uczestnikami szkolenia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „OPEN UP”

 • Termin wydarzenia: 09.12.2015 – 13.12.2015
 • Miejsce: Słowacja

Termin zgłoszeń:
15 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie OPEN Up przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej do tego wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia nie tylko będzie się można dowiedzieć jak dobrze przygotować i zrealizować wymianę, ale też poznać przedstawicieli z Czech i Słowacji i zaplanować wspólne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych realizacja w przyszłości projektów wymian młodzieży a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Appetizer”

 • Termin wydarzenia: 26.01.2016 – 30.01.2016
 • Miejsce: Arvidsjaur, Szwecja

Termin zgłoszeń:
15 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie „Appetizer” to wprowadzenie do tego, czym może być współpraca międzynarodowa w zakresie pracy z młodzieżą. Poruszone zostaną tematy takie, jak: uczenie międzykulturowe, edukacja pozaformalna, komunikacja w projektach międzynarodowych, program Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy zyskają możliwość wymienienia się doświadczeniami, poznania dobrych praktyk ze zrealizowanych już działań oraz poznania organizacji, z którymi w przyszłości będą mogli realizować projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • zainteresowanych współpracą międzynarodową a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „European Citizenship in Youth Work Training Course”

 • Termin wydarzenia: 22.02.2016 – 28.02.2016
 • Miejsce: Walia, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
15 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest wprowadzanie w jak najszerszym wymiarze tematu obywatelstw europejskiego do projektów Erasmus+ Młodzież. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • osób pracujących z młodzieżą;
 • liderów młodzieżowych;
 • koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „IMPROVING YOUR COMMUNICATION SKILLS, T.C.”

 • Termin wydarzenia: 16.01.2016 – 22.01.2016
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
16 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematyką szkolenia jest komunikacja miedzyankulturowa i międzynarodowa w projektach Erasmus+ Młodzież. Szkolenie nie jest kursem językowym, ale okazją do podniesienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim potrzebnych do realizacji projektów europejskich, ze szczególnym naciskiem na używane w projektach młodzieżowych słownictwo.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych; przedstawiciali struktur samorzadowych;
 • aktywnie działających przy realizacji projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „TICTAC”

 • Termin wydarzenia: 22.02.2016 – 26.02.2016
 • Miejsce: Turcja

Termin zgłoszeń:
22 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie realizowania projektów w ramach program Erasmus+ Młodzież przyczyniających się do wspierania długoterminowej strategii działań organizacji.

Uczestnicy zapoznają się z programem Erasmus+ Młodzież jako narzędziem edukacji pozaformalnej, dowiedzą się jak realizować dobre jakościowo projekty międzynarodowe, nauczą się planować proces edukacji pozaformalnej i uczenia się międzykulturowego oraz stworzą zarys wspólnego projektu w międzynarodowym zespole.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zaintersowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja!– START bloku wydarzenia –>

Szkolenie międzynarodowe „VALUE YOUR EXPERIENCE”

 • Termin wydarzenia: 17.01.2016 – 23.01.2016
 • Miejsce: Bułgaria

Termin zgłoszeń:
22 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem spotkania jest zapoznanie się różnorodnymi formami pracy młodzieżowej w Europe oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Dodatkowo organizatorzy chcą zachęcić uczestników do szerszego spojrzenia na pracę z młodymi ludźmi i przygotowania

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • pracowników socjalnych;
 • nauczycieli;
 • zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „SOHO”

 

 • Termin wydarzenia: 23.02.2016 – 27.02.2016
 • Miejsce: Cypr

Termin zgłoszeń:
22 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

SOHO to międzynarodowe szkolenie adresowane do osób wspierających projekty EVS w organizacjach goszczących i wysyłających. Podczas szkolenia koordynatorzy, mentorzy oraz osoby wspierające działania wolontariuszy pracują w wielonarodowej grupie. Poznając i wymieniając swoje oczekiwania i potrzeby uczą się praktycznych aspektów związanych z jakością projektów EVS. Najważniejszym celem SOHO jest podnoszenie jakości projektów, między innymi przez szkolenie mentorów/koordynatorów EVS. Ponadto zawsze spotkania te owocują możliwością nawiązania nowych kontaktów.

 

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zaangażowanych realizację projektów Wolontariatu Europejskiego (koordynatorów, mentorów etc.);
 • reprezentantów organizacji, które pomyślnie przeszły proces akredytacji i mają nadany nr EI;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Piece of Peace in Piispala”

 • Termin wydarzenia: 18.01.2016 – 22.01.2016
 • Miejsce: Piispala, Finlandia

Termin zgłoszeń:
1 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie poświęcone jest tematowi zrozumienia konfliktu i budowaniu pokoju. Uczestnicy zajmą się tym pracując z młodzieżą można promować pacyfistyczne rozwiązania i zapobiegać powstawaniu i eskalacji konfliktów wśród młodych ludzi.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • aktywnie działających na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 • koordynatorów projektów młodzieżowych.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „Making healthy living trendy – Alcohol prevention with attitude”

 • Termin wydarzenia: 21.01.2016 – 24.01.2016
 • Miejsce: Helsinki, Finlandia

Termin zgłoszeń:
2 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem semianrium jest promowanie zdrowego tryby życie wśród młodych ludzi oraz zapobieganie nadużywaniu alkoholu przez młodzież. Uczestnicy będą mogli podzielić swoim swoimi doświadczeniami, poznać metody używane w innych krajach oraz zaplanowac wspólne przedsięwzięcia na przyszłość.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych;
 • zainteresowanych tematem seminarium.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Promote yourself! Long-term training on visibility, dissemination and exploitation of results (DEOR) within E+ YIA projects”

 • Termin wydarzenia: 08.12.2015 – 12.12.2015
 • Miejsce: Ljubljana, Słowenia

Termin zgłoszeń:
2 listopada 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechniania rezultatów, widoczność i promocja projektów realizowanych w ramach w ramach Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy pozanja dobre praktyki, które nastpenie będą wcielać w życie realizując własne projekty.

Projekt ten jest szkoleniem długoterminowym. Zaplanowano 3 etapy realizacji. Po pierwszym szkoleniu w grudniu 2015 uczestnicy będą samodzielnie wdrażać projekty, a następnie spotkają się na podsumowanie między czerwcem a wrześniem 2016. Zgłaszając się na to szkolenia automatycznie każdy za zainterpelowanych decyduje się na udział we wszystkich etapach projektu.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów międzynarodowych;
 • mających doświadczenie w realizacji projektów w ramach Erasmus+ Młodzież;
 • gotowych do realizacji wspólnego projektu międzynarodowego z innymi uczestnikami szkolenia.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Early School Leaving Seminar: VET and Youth Work as an alternative learning pathway”

 • Termin wydarzenia: 15.11.2015 – 19.11.2015
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
22 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym tematem seminarium jest zjawisko rezygnacji młodych ludzi z tradycyjnej ścieżki edukacji formalnej oraz to jak kształcenie zawodowe oraz edukacja pozaformalna może wspierać młode osoby, które się decydują na opuszczenie szkoły.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformlnej;
 • zaangażowanych w tworzenie polityki młodzieżowej na różnych szczeblach;
 • pracujących z młodymi ludźmi w ramach kształcenia zawodowego.

Wszyscy uczestnicy powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Bridging the gap. Think Global- Act Local: Make the connection!”

 • Termin wydarzenia: 01.12.2015 – 07.12.2015
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
25 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem tego szkolenia jest edukacja globalna w codziennej, lokalnej pracy z młodymi ludźmi. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformlnej;
 • trenerów, liderów młodzieżowych;
 • osób zainteresowanych tematem szkolenia. Wcześniejsze doświadczenie nie jest konieczne, choć mile widziane.

Wszyscy uczestnicy powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym i muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Boomerang – inclusion through volunteering”

 • Termin wydarzenia: 06.12.2015 – 11.12.2015
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna, Polska

Termin zgłoszeń:
25 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie poświęcone jest tematowi integracji społecznej i mobilizowania młodych ludzi z mniejszymi szansami, poprzez angażowanie ich aktywnie w pracę wolontariacką, tak by oni sami zaczęli występować w roli tych, którzy dają coś od siebie społeczeństwu, a nie tych, którzy otrzymują.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformlnej;
 • mających doświadczenie w pracy z osobami z mniejszymi szansami;
 • terapeutów, pedagogów.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Magdaleny Paszkowskiej: mpaszkowska@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „I disagree, therefore I participate” Contact-making seminar on political participation of young people in Europe”

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 23.11.2015
 • Miejsce: Kijów, Ukraina

PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ:
16 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium są rożne formy zaangażowania młodych ludzi w życie polityczne ich kraju bądź lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa wschodniego. Dodatkowo podczas seminarium przewidziano czas na nawiązanie partnerstw pomiędzy uczestniczącymi organizacjami i zaplanowanie przyszłych, wspólnych przedsięwzięć.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem spotkania;
 • przedstawicieli organizacji gotowych do planowania i realizacji przyszłych projektów zaplanowanych podczas seminarium;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „International forum ”ME TOO! Conversations on social inclusion”

 • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 27.11.2015
 • Miejsce: Lubljana, Słowenia

Termin zgłoszeń:
14 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Seminarium jest okazją do spotkania przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów międzynarodowych mogących w przyszłości zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do :

 • osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
 • przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „EMPLOYABILITY AMBASSADORS”

 • Termin wydarzenia: 22.11.2015 – 29.11.2015
 • Miejsce: Mollina, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
14 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest podnoszenie szans młodych ludzi na rynku pracy, szczególnie w swoich społecznościach lokalnych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, mentorów EVS i liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „The TopsyTurvy Learning Experience – a quest for learning in a chaotic, upside down world”

 • Termin wydarzenia: 11.12.2015 – 17.12.2015
 • Miejsce: Bonn, Niemcy

Termin zgłoszeń:
14 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności wspierania młodzieży (jako mentor i coach) w ramach edukacji pozaformalnej. Uczestnicy dowiedzą się jak wspierać młodzież w uczeniu się i samodzielnym myśleniu w niekonwencjonalnym, szybko zmieniającym się środowisku oraz jak zastosować zdobytą wiedzę realizując projekty w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, mentorów EVS, trenerów i liderów młodzieżowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „Laboratory of participation”

 • Termin wydarzenia: 11.11.2015 – 15.11.2015
 • Miejsce: Czechy

Termin zgłoszeń:
1 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest uczestnictwo młodzieży. Uczestnicy będą mieć okazje poznać dokładnie zasady akcji 3 programu Erasmus+ Młodzież i zaplanować nowe projekty międzynarodowe w jej ramach.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, osób pracujących w strukturach samorządowych, liderów młodzieżowych;
 • mających doświadczenie w projektach związanych z uczestnictwem młodych ludzi na szczeblu lokalnym;
 • gotowych do realizacji projektów na szczeblu międzynarodowym;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „TOF – TRAINING OF FACILITATORS”

 • Termin wydarzenia: 01.11.2015 – 09.11.2015
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
1 października 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest facylitacja spotkań w ramach projektów Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy poznają metody i techniki, które w przyszłości będą mogli zastosować w swojej pracy.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych;
 • mających doświadczenie w projektach Erasmus+ Młodzież i edukacji pozaformalnej;
 • mających małe doświadczenie w facylitacji;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „Play On II – Contact Making Seminar with TC elements”

 • Termin wydarzenia: 15.11.2015 – 20.11.2015
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna , Polska

Wydłużony czas na przesyłanie zgłoszeń!!!
30 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest grywalizacja, jako narzędzie w edukacji pozaformalnej. Oprócz pogłębienia swojej wiedzy w tym temacie uczestnicy będą też mogli nawiązać współpracę z organizacjami z innych krajów i zaplanować przyszłe projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych zainteresowanych tematem seminarium, gotowych w niedalekiej przyszłości zrealizować projekt międzynarodowe dla młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Dominiki Jagiełło – djagiełło@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „VOLU.M.E” – Volunteer Management Enhanced”

 • Termin wydarzenia: 10.12.2015 – 17.12.2015
 • Miejsce: Cypr

Termin zgłoszeń:
30 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest podniesienie jakości projektów goszczących wolontariuszy europejskich w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Poruszane będą takie tematy jak zarządzanie projektem goszczącym, odpowiednie wsparcie wolontariuszy w ich procesie uczenia czy ewaluacja projektów EVS.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów, mentorów i innych osób zaangażowanych w co najmniej jeden już zakończony projekt goszczenia wolontariuszy europejskich;
 • reprezentantów organizacji akredytowanych jako goszczące w ramach EVS;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Empowerment through coaching within Erasmus+: Youth in Action”

 • Termin wydarzenia: 10.11.2015 – 15.11.2015
 • Miejsce: Arnhem, Holandia

Termin zgłoszeń:
25 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest korzystanie z metod coachingowych podczas realizacji projektów w ramach Erasmus+ Młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem projektów Wolontariatu Europejskiego.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej w ramach Erasmus+ Młodzież;
 • koordynatorów i mentorów EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „I disagree, therefore I participate” Contact-making seminar on political participation of young people in Europe”

 • Termin wydarzenia: 18.11.2015 – 23.11.2015
 • Miejsce: Kijów, Ukraina

Termin zgłoszeń:
27 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium są rożne formy zaangażowania młodych ludzi w życie polityczne ich kraju bądź lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krajach Partnerstwa wschodniego. Dodatkowo podczas seminarium przewidziano czas na nawiązanie partnerstw pomiędzy uczestniczącymi organizacjami i zaplanowanie przyszłych, wspólnych przedsięwzięć.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem spotkania;
 • przedstawicieli organizacji gotowych do planowania i realizacji przyszłych projektów zaplanowanych podczas seminarium;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 3 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „MEET+ (Management and Exploitation of e-tools in Erasmus+)”

 • Termin wydarzenia: 10.11.2015 – 18.11.2015
 • Miejsce: Mollina, Hiszpania

Termin zgłoszeń:
28 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach Erasmus+ Młodzież. Więcej o samym upowszechnianiu można znaleźć na naszej stronie http://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/

Informacje o szkoleniu na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów, trenerów i osób zaangażowanych w politykę młodzieżową;
 • osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach Erasmus+ Młodzież;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „VET+Youth=Employability”

 • Termin wydarzenia: 01.11.2015 – 04.11.2015
 • Miejsce: Praga, Czechy

Termin zgłoszeń:
20 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Głównym celem seminarium jest umożliwienie nawiązania kontaktów organizacjom do tej pory pracującym jedynie w sektorach edukacji zawodowej lub w sektorze młodzieżowym (edukacja pozaformalna). Podczas spotkania przedstawiciele instytucji bada mogli zaplanować wspólne projekty międzysektorowe w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem spotkania;
 • przedstawicieli instytucji pracujących w sektorze edukacji zawodowej, nauczycieli, pracodawców i koordynatorów projektów;
 • przedstawicieli instytucji gotowych do planowania i realizacji przyszłych projektów zaplanowanych podczas seminarium;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna „EVS in Palestine: a step toward better quality”

 • Termin wydarzenia: 16.11.2015 – 20.11.2015
 • Miejsce: Betlehem, Palestine

Termin zgłoszeń:
18 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem wizyty jest pokazanie realiów pracy organizacji zaangażowanych w wolontariat europejski w Palestynie oraz nawiązanie współpracy i zaplanowanie przyszłych projektów angażujących te organizacje.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli akredytowanych organizacji EVS;
 • zainteresowanych nawiązaniem współpracy z organizacjami palestyńskimi i gotowych do realizowania z nimi projektów w ramach EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 1 miejscem dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Wizyta studyjna „EVS in Israel: getting in touch with youth work realities”

 • Termin wydarzenia: 02.11.2015 – 06.11.2015
 • Miejsce: Izrael

Termin zgłoszeń:
4 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem wizyty jest pokazanie realiów pracy organizacji zaangażowanych w wolontariat europejski w Izraelu oraz nawiązanie współpracy i zaplanowanie przyszłych projektów angażujących te organizacje.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli akredytowanych organizacji EVS;
 • zainteresowanych nawiązaniem współpracy z organizacjami izraelskimi i przyszłym realizowaniem projektów w ramach EVS;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 1 miejscem dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „N.I.C.E Place – New Intervention with Creative Education on Local participation and engagement”

 • Termin wydarzenia: 11.10.2015 – 17.10.2015
 • Miejsce: Évora, Portugal

Termin zgłoszeń:
4 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest uczestnictwo młodych ludzi w działaniach lokalnych, to jakimi metodami można ich aktywizować oraz jakie korzyści takie uczestnictwo może przynieść zarówno społeczności jak i samej młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy zastanowią się jak można do wspomnionego wcześniej celu wykorzystać program Erasmus+ Młodzież Akcja 3. i jak stosować w praktyce dialog usystematyzowany.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych; decydentów w obszarze polityki młodzieżowej oraz samych młodych ludzi;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Small Step is a big Step”

 • Termin wydarzenia: 09.11.2015 – 24.06.2016
 • Miejsce: Węgry

Termin zgłoszeń:
6 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest miejsce młodych ludzi w społeczeństwie oraz rola, jaką mogą odegrać. Podczas szkolenia poruszane będą tematy walki z dyskryminacją oraz wspierania komunikacji bez przemocy. W ramach tego długoterminowego szkolenia każdy z uczestników będzie zobligowany do wzięcia udziału w obu częściach szkolenia oraz do realizacji własnego projektu pomiędzy nimi.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi z mniejszymi szansami;
 • osób gotowych zrealizować projekt o tematyce antydyskryminacyjnej w ramach uczestnictwa w szkoleniu Small Step is a big Step;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI obu wydarzeń.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work”

 • Termin wydarzenia: 24.11.2015 – 28.11.2015
 • Miejsce: Zagrzeb, Chorwacja

Termin zgłoszeń:
6 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Szkolenie „Appetizer” to wprowadzenie do tego, czym może być współpraca międzynarodowa w zakresie pracy z młodzieżą. Poruszone zostaną tematy takie, jak: uczenie międzykulturowe, edukacja pozaformalna, komunikacja w projektach międzynarodowych, program Erasmus+ Młodzież. Uczestnicy zyskają możliwość wymienienia się doświadczeniami, poznania dobrych praktyk ze zrealizowanych już działań oraz poznania organizacji, z którymi w przyszłości będą mogli realizować projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób zainteresowanych współpracą międzynarodową a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
 • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;
 • osób chcących w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „From Field to Europe”

 • Termin wydarzenia: 20.10.2015 – 29.10.2015
 • Miejsce: Mollina (Málaga), Spain

Termin zgłoszeń:
6 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem seminarium jest zatrudnienie młodych ludzi z regionów wiejskich, a głównym celem jest zwiększenie ich szans na zatrudnienie w Europie poprzez wspierającą ten proces edukację.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów, decydentów w obszarze polityki młodzieżowej oraz samych młodych ludzi;
 • osób z obszarów wiejskich;
 • osób posiadających małe bądź żadne doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów w ramach programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium międzynarodowe „TOOL FAIR X – Cross the line”

 • Termin wydarzenia: 08.12.2015 – 12.12.2015
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
5 września 2015 r.

Cel i tematyka:

TOOL FAIR to laboratorium narzędzi i metod pracy z młodzieżą. Poza prezentacją różnorodnych autorskich i innowacyjnych narzędzi uczestnicy będą mieli również okazję popracować wspólnie nad nowymi sposobami pracy podczas projektów młodzieżowych. W spotkaniu wezmą udział osoby z całej Europy, którzy zaprezentują swoje narzędzia pracy z młodzieżą stosowane podczas projektów międzynarodowych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób chcących podzielić stosowanymi przez siebie narzędziami i metodami pracy z młodymi ludźmi oraz gotowych na wspólne wypracowanie nowych, a w szczególności do:

 • osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, trenerów, liderów młodzieżowych, moderatorów, decydentów w obszarze polityki młodzieżowej, przedstawicieli organizacji młodzieżowych;
 • przedstawicieli instytucji z edukacji formalnej;
 • przedstawicieli sektora biznesowego pracujących z młodzieżą;
 • przedstawicieli Narodowych Agencji programu Erasmus+;
 • osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • osób mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 6 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Creative Facilitation TC: Tool Fair as experience! Szkolenie połączone z „TOOL FAIR X – Cross the line” opisanym powyżej

 • Termin wydarzenia: 04.12.2015 – 12.12.2015
 • Miejsce: Budapeszt, Węgry

Termin zgłoszeń:
8 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest poznanie możliwości zastosowania fotografii, muzyki i rysunku w dokumentowaniu projektów młodzieżowych. Nowo zdobyte umiejętności uczestnicy wykorzystają podczas Tool Fair w dniach 2-12.12.2015. Ogłoszenie o samym Tool Fair znajduje się niżej w osobnym ogłoszeniu. Uczestnictwo w szkoleniu oznacza automatycznie aktywne uczestnictwo w dokumentowaniu Tool Fair.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych realizujących projekty międzynarodowe w ramach Erasmus+ Młodzież;
 • zainteresowanych tematem i gotowych uczestniczyć czynnie zarówno w samym szkoleniu jak i w Tool Fair;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „Against Hate Speech with Non-Violent Communication (NVC)”

 • Termin wydarzenia: 16.11.2015 – 21.11.2015
 • Miejsce: Luksemburg

Termin zgłoszeń:
7 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem wydarzenia jest porozumiewanie się bez przemocy. Podczas szkolenia uczestnicy będą uczyć się jak w swojej pracy z młodzieżą przeciwdziałać takim zachowaniom, jak je rozpoznawać oraz reagować na jej przejawy.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osoby pracujące z młodzieżą i liderów młodzieżowych;
 • osób mających doświadczenie w temacie komunikacji bez przemocy ;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „FC Inclusion – Sport as a method of social inclusion of young people”

 • Termin wydarzenia: 21.10.2015 – 25.10.2015
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna , Polska

Drukowanie

Termin zgłoszeń:
13 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Dlaczego sport?
Odpowiadamy parafrazując słowa słynnego szkockiego trenera piłkarskiego Billa Shanky’ego: „Niektórzy ludzie uważają, że sport jest sprawą życia lub śmierci. Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, iż jest o wiele, wiele ważniejsza”
Wierzymy, że sport jest jedną z najważniejszych spraw w życiu młodego człowieka. Wspólnie zastanowimy się jak wykorzystujemy go jako narzędzie edukacyjne i wychowawcze i wyrównujące szanse. Zastanowimy się jakie wartości niesie sport i jak silny jest jego związek z naszą kulturą i tradycją. Dowiemy się jak inni pracują z młodzieżą z mniejszymi szansami w innych krajach i jak wykorzystać do tego program Erasmus+.
Po szkoleniu uczestnicy będą:
– wiedzieć jakie możliwości oferuje program Erasmus+ w sektorze młodzież,
– posiadać nowe kontakty i możliwości współpracy,
– znać metody i sposoby pracy stosowane w innych krajach,
– wiedzieć jak używać sportu jako narzędzia pracy z młodym człowiekiem z mniejszymi szansami,
– mieć świadomość jak przenosić dobre praktyki edukacyjne na grunt własnej działalności i własnych organizacji.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:
• osób pracujących z młodzieżą w formie stałej czy woluntarystycznej, stosujących metody oparte m.in.: na sporcie;
• osób władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
• osób mających ukończone 18 lat;
• osób mających ambicje zrealizowania w najbliższych kilkunastu miesiącach projektu w ramach Erasmus+.
Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4-6 miejscami dla uczestników z Polski. Planowany jest udział do 30 osób z krajów UE i z nią stowarzyszonych (Turcja, Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.
Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Mikołaj Różyckiego (mikolaj.rozycki@frse.org.pl)

 

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „N.I.C.E Learning – New Intervention with Creative Education to Youth Social Innovation and Entrepreneurship”

 • Termin wydarzenia: 25.10.2015 – 31.10.201
 • Miejsce: Warna, Bułgaria

Termin zgłoszeń:
13 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest rozpoznawalność i poznawalność edukacji pozaformalnej oraz to jak za jej pomocą można wspierać innowacje społecznie i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „FITA 3 – From Idea To Action”

 • Termin wydarzenia: 19.10.2015 – 25.10.2015
 • Miejsce: Cercedilla (Madrid), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
13 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia jest wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi oraz to w jaki sposób realizowane przez nich przedsięwzięcia mogą działać na rzecz społeczności lokalnej

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych zainteresowanych tematem wydarzenia;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Szkolenie międzynarodowe „7th Sense”

 • Termin wydarzenia: 08.11.2015 – 26.02.2016
 • Miejsce: Węgry, Włochy

Termin zgłoszeń:
14 września 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia są projekty międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych w ramach Akcji 2 programu Erasums+ Młodzież. Szkolenie składa się z dwóch części, podczas których będzie można poznać potencjalnych współpracowników oraz przygotować i zrealizować projekty przy wsparciu i pomocy trenerów. Obowiązkowa jest obecność na obu częściach szkolenia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych mających już doświadczenie w realizacji krajowych bądź międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;
 • reprezentujących organizacje gotowe do podjęcia współpracy i realizacji Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych;
 • mająych już zarys pomysłu na projekt;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI obu części wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Seminarium międzynarodowe „EMPOWERING WO/MEN V: Youth worker and gender”

 • Termin wydarzenia: 26.10.2015 – 30.10.2015
 • Miejsce: Turku, Finlandia

Termin zgłoszeń:
18 sierpnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Tematem szkolenia bądą sposoby radzenia sobie przez pracowników młodzieżowych z wyzwaniami w ich pracy dotyczącymi kwestii wynikających z różnic płci, z przypisywanych ról społecznych oraz z ewentualnymi przejawami dyskryminacji na tym tle.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych zajmujących się tematyką seminarium od co najmniej 2 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „ATOQ FR – Advanced Training on Quality”

 • Termin wydarzenia: 06.10.2015 – 11.10.2015
 • Miejsce: Francja

Termin zgłoszeń:
19 sierpnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących realizowania pozaszkolnych wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Zagadnienia poruszane na szkoleniu będą dotyczyć kwestii merytorycznych związanych z wymianami (m.in. rozwoju narzędzi międzykulturowego uczenia się, wzmacniania zaangażowania młodych ludzi w każdej fazie projektu, ewaluacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych). Uczestnicy szkolenia będą mieć również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją wymian młodzieży.

 

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych, liderów młodzieżowych mających doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu wymiany młodzieży
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSzkolenie międzynarodowe „REGIONET”

 • Termin wydarzenia: 27.10.2015 – 31.10.2015
 • Miejsce: Konstancin-Jeziorna , Polska

Termin zgłoszeń:
21 sierpnia 2015 r.

Cel i tematyka:

Regionet to szkolenie dla młodzieży i liderów młodzieżowych zainteresowanych realizacją wymian młodzieży w ramach programu Erasmus + Młodzież. Celem szkolenia jest zaplanowanie i przygotowanie wysokiej jakości projektów wymiany młodzieży oraz rozpoczęcie nowej współpracy między organizacjami, których przedstawiciele wezmą udział w szkoleniu.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • młodzieży i liderów młodzieżowych z następujących krajów: Austria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja;
 • zainteresowanych tematem szkoleni