16Maj2016

Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów projektów w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: Spotkanie na ważny temat
Termin spotkania: 16 maja 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ wszystkie sektory

Zapraszamy beneficjentów programu Erasmus+ na spotkanie, podczas którego pomożemy przygotować się do skutecznego upowszechniania rezultatów projektów.

Formuła spotkania

Spotkanie rozpocznie się wykładem na temat otwartych licencji w programie Erasmus+. Zaprezentujemy, czym są otwarte licencje, w jaki sposób i na jakich warunkach należy udostępniać rezultaty projektów dofinansowanych w ramach programu Erasmus+.

W drugiej części spotkania zostaną przeprowadzone warsztaty Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce. Prowadzący warsztaty będą realizować ten sam program w trzech grupach.

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów:

Rezultaty: uczestnicy będą m.in. określać znaczenie pojęcia rezultaty pracy intelektualnej, porządkować pojęcia dotyczące rezultatów oraz ćwiczyć praktyczne aspekty pracy z rezultatami projektu w kontekście zaspokajania potrzeb odbiorców projektu.

Trwałość rezultatów: uczestnicy wypracują plan działań zapewniający trwałość wybranych rezultatów projektu, dobiorą wskaźniki trwałości rezultatów projektu. Będą wskazywać możliwości wykorzystania rezultatów projektu przez potencjalnych użytkowników rezultatów.

Narzędzia upowszechniania: uczestnicy warsztatu poznają elementy niezbędne do stworzenia efektywnych narzędzi. Będą dobierać narzędzia upowszechniające odpowiednio do grupy odbiorców. Dowiedzą się, jak sprawić, by inni chcieli korzystać z rezultatów pracy w projekcie.

Rejestracja

Spotkanie ma charakter zamknięty i jest dedykowane beneficjentom programu Erasmus+. Każdy z beneficjentów otrzyma indywidualne zaproszenie.

W przypadku braku zaproszenia prosimy o kontakt.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie. Organizator zapewnia przerwy kawowe oraz obiad.

Kontakt

Ewa Koźbiał, e-mail: ekozbial@frse.org.pl, tel. 22 46 31 268

Program spotkania

Pobierz

Kategorie

You have Successfully Subscribed!