04Gru2016

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ otwiera swoje archiwa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udostępnia badaczom swoje ogromne zasoby danych. Fakt otwarcia archiwów dotyczących m.in. programu Erasmus + będzie kluczowy dla osób i instytucji, których zainteresowania badawcze ukierunkowane są na umiędzynarodowienie oraz związki uczelni z otoczeniem zewnętrznym.

W 2017 roku będziemy obchodzić trzydziestolecie programu Erasmus. To program, który jest najbardziej znany z tego, że poprzez mobilizację studentów odmienił życie i umysły młodych osób. Przez te lata na wymiany międzynarodowe wyjechało prawie 100 tys. studentów i dziesiątki tysięcy nauczycieli akademickich. Zrealizowano tysiące projektów międzyuczelnianych, międzyszkolnych, międzyinstytucjonalnych, w ramach których były wypracowywane różne materiały dydaktyczne i eksperckie. – Nikt w Polsce nie zbadał jeszcze w dogłębny sposób losów studentów Erasmusa, np. czy kompetencje, które te osoby nabyły w trakcie wyjazdów  pomogły im na rynku pracy  – oznajmił podczas konferencji „Badamy umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych”  dyrektor generalny FRSE  dr Paweł Poszytek.

Dotychczas Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wykonując zadania statutowe, zgromadziła dane, które można wykorzystać do badania stanu umiędzynarodowienia polskiej edukacji.  W swoich archiwach agencja posiada m.in.: publikacje wydane przez FRSE (np. roczne raporty na temat programu Erasmus+, publikacje opisujące przykłady dobrych praktyk); czasopisma („Języki Obce w Szkole”, „Europa dla Aktywnych”); publikacje Eurydice (np. seria „Kluczowe dane” oraz „Fakty i liczby”); dane z wniosków składanych przez beneficjentów (m.in. charakterystyka organizacji wnioskującej, planowanych działań i ich efektów); dane z oceny formalnej i jakościowej wniosków; czy dane z raportów indywidualnych uczestników (m.in. samoocena rezultatów i rozwoju kompetencji przez uczestników). – Dokumentów jest bardzo dużo. To kilkadziesiąt lat współpracy międzynarodowej polskich instytucji i indywidulanych osób  –  dr Paweł Poszytek.

Jednocześnie Fundację Rozwoju Systemu Edukacji będzie powoli przekształcać się w instytucję badawczą.  Dzięki temu zgromadzone dokumenty nie będą eksploatowane jedynie przez kilka lat lokalnie przez instytucje, które je tworzą . Będą natomiast wykorzystywane globalnie. – Umiędzynarodowienie jest faktem. A doświadczenie instytucjonalne w tym zakresie już istnieje. Istotne jest zatem, by tę wiedzę, która już jest, wykorzystać, uwidocznić i uzewnętrznić – stwierdził podczas spotkania Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Aleksander Bobko.

Konferencja „Badamy umiędzynarodowienie i relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym polskich instytucji edukacyjnych”  odbyła się 30 listopada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych oraz organizacji zajmujących się rozwojem edukacji.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!