16Maj2016

NFL-BUSINESS: training course for youth workers

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 16-20 maja 2016 r.
Termin rejestracji: 27 marca 2016 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna k. Warszawy
Erasmus+ Młodzież

NFL-BUSINESS to międzynarodowe szkolenie skierowane do pracowników młodzieżowych i nastawione na rozwój oraz profesjonalizację sektora pracy z młodzieżą. Celem szkolenia jest wyposażenie sektora młodzieżowego w konkretne i praktyczne – wiedzę i umiejętności niezbędne do współpracy z sektorem biznesowym oraz do stosowania w swoich organizacjach zasad i metod działania przeniesionych z biznesu – od umiejętnego nawiązywania i utrzymywania współpracy, poprzez stosowanie w działaniach i zarządzaniu organizacją modeli i strategii biznesowych, znajomość zasad dotyczących zakładania przedsiębiorstw społecznych, PR i budowanie marki organizacji.

Jednocześnie – szkolenie ma pomóc uczestnikom w zdefiniowaniu i wyrażaniu mocnych stron sektora pracy z młodzieżą i przekładania ich na korzyści dla sektora biznesowego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doświadczonych pracowników młodzieżowych zainteresowanych tym tematem, którzy mają realne możliwości wprowadzenia w swoich organizacjach zdobytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności, i mają plan podjęcia współpracy z sektorem biznesu, poznania know-how biznesowego. Uczestnicy muszą być pełnoletni, znać język angielski w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację i współpracę w grupie międzynarodowej.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nfl-business-training-course-for-youth-workers.5647/

Kontakt

Ewa Kornacka
e-Mail: ewa.kornacka@frse.org.pl
tel.: (22) 46 31 409

Kategorie