27Mar2014

Nowe wyzwania stawiane przed europejską edukacją

Zmiany demograficzne, dopasowanie kształcenia do rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorców, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi czy też widmo kryzysu gospodarczego krążącego wciąż nad Europą – to tylko niektóre z wyzwań dla placówek edukacyjnych Starego Kontynentu. O  szansach i zagrożeniach stojących przed programem Erasmus+ w Polsce i Europie, podczas spotkania 31 marca 2014 r. w Warszawie z Dyrektorem Generalnym ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, Janem Truszczyńskim rozmawiać będą polscy ministrowie, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych. Spotkanie otworzy Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego.

akredytacja

 

 

 

Głównym celem konferencji  „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój” jest podjęcie dyskusji na temat dopasowania oferty europejskich programów edukacyjnych do oczekiwań polskich beneficjentów. W tym celu zaproszono nie tylko decydentów, kształtujących politykę systemową, ale również osoby, które w poprzedniej perspektywie finansowej korzystały ze środków programów „Uczenie się przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu”. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Przemówienie otwierające konferencję wygłosi Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego – Janusz Lewandowski. W pierwszej części spotkania odbędą się także krótkie wystąpienia beneficjentów unijnych programów edukacyjnych – historie sukcesu, doświadczenia, refleksje, które mogą zainspirować uczestników programu Erasmus+. Natomiast w debacie „Odpowiedzi na wyzwania programu Erasmus+ w Europie i w Polsce” wezmą udział m.in. przedstawiciele władzy krajowej programu Erasmus+: Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki.

O godzinie 15.40, podczas przerwy na kawę będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych wywiadów z wysokiej rangi gośćmi konferencji, w tym komisarzem Januszem Lewandowskim oraz Dyrektorem Generalnym Janem Truszczyńskim.

Bez nazwy-2

Kategorie