Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, jako wydarzenie towarzyszące Forum Ekonomicznemu w Krynicy, jest największym międzynarodowym spotkaniem liderów młodego pokolenia, które porusza kwestie ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.

 

Ponad 350 liderów z 42 krajów spotkało się w Polsce, aby debatować o przyszłości Europy. Celem corocznego spotkania młodych ludzi z przedstawicielami życia społecznego, politycznego i gospodarczego jest tworzenie innowacyjnych pomysłów. Podczas wspólnych dyskusji oraz warsztatów opracowywane są nowe rozwiązania, tworzone nowe inspiracje oraz podejmowane są decyzje dotyczące wspólnych działań.

Forum jest także szansą na poprawienie jakości i rozpoznawalności pracy młodzieży oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ramach sektora młodzieżowego.

W programie znajdą się dyskusje panelowe, wykłady, prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne skupiające się na poniższych obszarach:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe;
  • przyszłość Europy praz strefy Euroatlantyckiej;
  • wzrost gospodarczy;
  • przedsiębiorczość młodzieży;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • przywództwo oraz rola i zadania młodego pokolenia we współczesnym świecie.