Terminy składania wniosków

 

2017

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)2 lutego 2017 r.
 • Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)29 marca 2017 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2017 – EAC/A03/2016 z dnia 20.10.2016 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Archiwum


Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)2 lutego 2016 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.
 • Akredytacja o Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 19 maja 2016 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)31 marca 2016 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r.
  i 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu

 •  Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 • Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 12 maja 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2016 (z dnia 20.10.2015 r.) oraz Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 (z dnia 22.10.2015 r.)
Uwaga: Powyższe zestawienie uwzględnia zmiany wprowadzone na podstawie Sprostowania do zaproszenia do składania wniosków z dnia 22.10.2015 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)4 marca 2015 r.
 • Mobilność osób w sektorze Szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (tylko 3 regiony) – 24 września 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)31 marca 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 marca 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 / Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 / Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 (04.02.2015)

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1.

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) – 24 marca 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.
 • Wspólne studia magisterskie – 27 marca 2014 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2014 r.
 • Akredytacja o Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 22 września 2014 r.

Akcja 2.

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) – 30 kwietnia 2014 r.
 • Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 3 kwietnia 2014 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r.

Akcja 3.

 • Współpraca w społeczeństwie obywatelskim – 17 kwietnia 2014 r.
 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą– 30 kwietnia 2014 r., 1 października 2014 r.
 • Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży – 20 maja, 2 października 2014 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 marca 2014 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu – 26 czerwca 2014 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 26 czerwca 2014 r.


Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback