Terminy składania wniosków

2019

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)5 lutego 2019 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 14 lutego 2019 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus  – wspólne zaproszenie do składania wniosków UE-Japonia – 1 kwietnia 2019 r.
 • Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych 16 maja 2019 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)21 marca 2019 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2019 r.
 • Europejskie szkoły wyższe – 28 lutego 2019 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2019 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 7 lutego 2019 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 24 stycznia 2019 r.

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r. i 1 października 2019 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2019 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 4 kwietnia 2019 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 4 kwietnia 2019 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 4 kwietnia 2019 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2019 – EAC/A03/2018 z dnia 24.10.2018 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Archiwum


2018

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)1 lutego 2018 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)21 marca 2018 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r. i 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A05/2017 z dnia 25.10.2017 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Archiwum


Akcja 1

 • Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 17 maja 2017 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r. 6 października 2017 r. (wydłużony termin!)
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)2 lutego 2017 r.
 • Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)29 marca 2017 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r. 6 października 2017 r. (wydłużony termin!)

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2017 – EAC/A03/2016 z dnia 20.10.2016 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)2 lutego 2016 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.
 • Akredytacja o Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 19 maja 2016 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)31 marca 2016 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r.
  i 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu

 •  Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 • Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 12 maja 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2016 (z dnia 20.10.2015 r.) oraz Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 (z dnia 22.10.2015 r.)
Uwaga: Powyższe zestawienie uwzględnia zmiany wprowadzone na podstawie Sprostowania do zaproszenia do składania wniosków z dnia 22.10.2015 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)4 marca 2015 r.
 • Mobilność osób w sektorze Szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (tylko 3 regiony) – 24 września 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)31 marca 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 marca 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 / Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 / Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 (04.02.2015)

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1.

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) – 24 marca 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2014 r.
 • Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.
 • Wspólne studia magisterskie – 27 marca 2014 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2014 r.
 • Akredytacja o Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 22 września 2014 r.

Akcja 2.

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) – 30 kwietnia 2014 r.
 • Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 3 kwietnia 2014 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r.

Akcja 3.

 • Współpraca w społeczeństwie obywatelskim – 17 kwietnia 2014 r.
 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą– 30 kwietnia 2014 r., 1 października 2014 r.
 • Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży – 20 maja, 2 października 2014 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 marca 2014 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu – 26 czerwca 2014 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 26 czerwca 2014 r.