02Mar2017

Od pomysłu do projektu. Jak przygotować dobry projekt partnerski w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowego?

Rodzaj spotkania: warsztaty dla wnioskodawców
Termin spotkania: 23 lutego 2017; 2 marca 2017
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe

Zapraszamy przedstawicieli instytucji zamierzających złożyć wnioski na projekty partnerstw strategicznych w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe do udziału w spotkaniu informacyjnym i warsztatach dotyczących zasad składania wniosków o dofinansowanie w ramach Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+. Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli instytucji, które mają już przemyślaną koncepcję projektu.

Cele spotkania

Celem spotkania jest wsparcie w procesie przygotowywania dobrego wniosku zgodnego z priorytetami Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program spotkania

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach, tj. 23 lutego 2017 i 2 marca 2017 w godz. 10.00-16.00. Program warsztatów w obu terminach jest taki sam. Prosimy o rejestrację w wybranym dogodnym dla Państwa terminie.

Ramowy program warsztatów

Rejestracja

Rejestracja na warsztaty jest prowadzona za pośrednictwem formularza elektronicznego i trwa do 10 lutego 2017. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na spotkanie 23 lutego 2017

Rejestracja na spotkanie 2 marca 2017

Udział w warsztatach jest bezpłatny. W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ale zapewnia poczęstunek.

Miejsce:

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 26/28, Warszawa

Kontakt:

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Iwona Fus
e-mail: ifus@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 303

Kategorie