Prezentacje

odip2018

Panel 1.Erasmus+ Edukacja szkolna
Akcja 1 Projekty mobilności w sektorze edukacji szkolnej

Panel 2.Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Akcja 1 Staże i praktyki zagraniczne dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego

Panel 3.Erasmus+ Edukacja dorosłych
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych

Panel 4.Erasmus+ Młodzież
Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Panel 5.Europejskie inicjatywy dla sportu

Panel 6.Współpraca międzynarodowa – czym jest dobry projekt

Panel 7.Programy bilateralne wymian młodzieży
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży; Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Panel 8. eTwinning – edukacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Panel 9.Erasmus+ Edukacja szkolna
Akcja 2 Projekty współpracy szkół

Panel 10.Erasmus+ Edukacja szkolna
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Panel 11.Erasmus+ Edukacja dorosłych
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Panel 12.Erasmus+ Młodzież
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne i Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe
Akcja 3 Spotkania młodych ludzi i decydentów polityki młodzieżowej

Panel 13.Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Panel 14.Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

Panel 15.Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
Współpraca międzyagencyjna i szkolenia międzynarodowe (TCA)

Panel 16.Podziel się sukcesem. Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu