19Lis2014

Ogólnopolska debata pt. „Erasmus+ w oczach studenta. Mobilność edukacyjna – korzyści i wzywania”

Wszystkich fanów Erasmusa+, największego europejskiego programu wspierającego mobilność studentów, serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej debacie Erasmus+ w oczach studenta. Mobilność edukacyjna –korzyści i wzywania.

Podczas spotkania studenci, doktoranci oraz przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus + będą dyskutowali nad znaczeniem mobilności dla indywidualnego rozwoju osoby uczącej się, jej kompetencji, osobowości, otwartości oraz kariery zawodowej. Wydarzenie ma również na celu zebranie opinii studentów z całej Polski na temat programu Erasmus+ oraz możliwości oferowanych przez polskie uczelnie.

Osoby studiujące oraz działacze organizacji studenckich i młodzieżowych będą mieli okazję do rozmów o wpływie programów wymiany akademickiej na jakość kształcenia i ofertę dydaktyczną polskich uczelni, przyjrzą się zagadnieniu uznawalności osiągnięć i punktów ECTS zdobywanych przez studiujących za granicą, a także dowiedzą się, jak wykorzystać kompetencje nabywane podczas zagranicznych wyjazdów edukacyjnych.

Debata odbędzie się 25 listopada 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie. Rejestracja na spotkanie jest otwarta – zapraszamy do zapisywania się za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.

Konferencja jest organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz stowarzyszenie Erasmus Student Network. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska objęła wydarzenie patronatem honorowym, patronat medialny nad nim sprawują Radio Kampus oraz portal dla studenta.pl.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!