Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności

8 stycznia 2019 r.
PGE Narodowy, Warszawa

Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami narodowej agencji, możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem – to wszystko czeka na uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, który chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapraszamy do pobrania specjalnie przygotowanej aplikacji dedykowanej temu wydarzeniu

Sesje tematyczne

Sesje Erasmus+ dla początkujących to specjalnie przygotowane panele podczas których uczestniczy zostaną wprowadzeni w tematykę międzynarodowych projektów edukacyjnych o ich zasadach i terminach a także możliwościach związanych z ich prowadzeniem.

Panel 1
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1 Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 2
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 1 Mobilność edukacyjna
Panel 3
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych
Panel 4
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 5
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej
Panel 6
Erasmus+ dla sektora młodzież:
Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk
Panel 7
Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych
Panel 8
SALTO i TCA
System wsparcia rozwoju kompetencji oraz budowanie partnerstw międzynarodowy
Panel 9
POWER dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej
Panel 10
Erasmus+ działania międzysektorowe:
Akcja 2 Partnerstwo strategiczne: Erasmus+ jak przygotować dobry projekt
Panel 11
Europejski Korpus Solidarności

Po raz kolejny podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu fotograficznego SElfie+. Dzięki zdjęciom oraz opisom działań na platformie SElfie+ realizatorzy projektów mogli podzielić się swoimi dokonaniami oraz pokazać potencjalnym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, że warto korzystać z naszej oferty.
.

Panel 1
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1 Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 2
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej
Panel 3
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Projekty Współpracy Szkół
Panel 4
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Panel 5
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Panel 6
Erasmus+ dla sektora młodzież:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży
Panel 7
Europejski Korpus Solidarności
Nowy program dla organizacji
Panel 8
Programy bilateralne wymian młodzieży: Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Panel 9
eTwinning
Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii
Panel 10
Eurodesk
Aktywność, Fundusze, Mobilność

Wydarzenia specjalne

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami z Narodowej Agencji, którzy będą odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące Programu.
Targi Dobrych Praktyk to okazja, by poznać interesujące projekty realizowane przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i zdobyć inspirację do nowych działań.
Ponadto dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą punkty informacyjne, w których można będzie uzyskać informacje na tematy związane z edukacją.

Zobacz jak było podczas poprzednich edycji

Video

Galeria

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Patronat honorowy

Patronat Medialny

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi

Infopack

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami praktycznymi dotyczącymi wydarzenia