Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

8 stycznia 2019 r
PGE Narodowy, Warszawa

Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami narodowej agencji, możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem  – to wszystko  czeka na uczestników Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Erasmus+ .

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny nie tylko instytucje i organizacje już związane z programem, ale też nowych beneficjentów. Jednym słowem wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowych projektów edukacyjnych.

W programie tegorocznego dnia informacyjnego przewidziano nie tylko spotkania z ekspertami programu Erasmus + ale także prezentację pozostałych inicjatyw i programów zarządzanych  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Sesje tematyczne

Sesje Erasmus+ dla początkujących to specjalnie przygotowane panele podczas których uczestniczy zostaną wprowadzeni w tematykę międzynarodowych projektów edukacyjnych o ich zasadach i terminach a także możliwościach związanych z ich prowadzeniem.

Panel 1
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1 Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 2
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 1 Mobilność edukacyjna
Panel 3
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych
Panel 4
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 5
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej
Panel 6
Erasmus+ dla sektora młodzież:
Akcja 1 Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą
Akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk
Panel 7
Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych
Panel 8
Programy bilateralne wymian młodzieży:
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Panel 9
POWER dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej
Panel 10
Erasmus+ działania międzysektorowe:
Akcja 2 Partnerstwo strategiczne: Erasmus+ jak przygotować dobry projekt

Po raz kolejny podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu fotograficznego SElfie+. Dzięki zdjęciom oraz opisom działań na platformie SElfie+ realizatorzy projektów mogli podzielić się swoimi dokonaniami oraz pokazać potencjalnym beneficjentom programów wspieranych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, że warto korzystać z naszej oferty.
.

Panel 1
Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego:
Akcja 1 Mobilność w sektorze szkolnictwa wyższego
Panel 2
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej
Panel 3
Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej:
Akcja 2. Projekty Współpracy Szkół
Panel 4
Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych:
Akcja 2. Partnerstwa strategiczne
Panel 5
Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
Panel 6
Erasmus+ dla sektora młodzież:
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży
Panel 7
Europejski Korpus Solidarności
Nowy program dla organizacji
Panel 8
SALTO i TCA
System wsparcia rozwoju kompetencji oraz budowanie partnerstw międzynarodowych
Panel 9
eTwinning
Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii
Panel 10
Eurodesk
Aktywność, Fundusze, Mobilność

Wydarzenia specjalne

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z ekspertami z Narodowej Agencji, którzy będą odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące Programu.
Targi Dobrych Praktyk to okazja, by poznać interesujące projekty realizowane przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i zdobyć inspirację do nowych działań.
Ponadto dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępne będą punkty informacyjne, w których można będzie uzyskać informacje na tematy związane z edukacją.

Zobacz jak było podczas poprzednich edycji

Video

Galeria

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+

Patroni medialni

Aplikacja

Aplikacja zostanie udostępniona 3 dni przed wydarzeniem

Materiały

Materiały zostaną udostępnione po wydarzeniu