27Lut2014

Oświadczenie prasowe dotyczące wersji językowych dokumentów programu Erasmus+

W związku z informacjami, które pojawiły się 27 lutego w mediach, Fundacja Rozwoj­u Sytemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (FRSE) informuje, że dokłada wszelkich starań, aby ułatwić beneficjentom składanie wniosków w programie Erasmus+, który wystartował 1 stycznia 2014 r.

Na stronie www.erasmusplus.org.pl zainteresowani udziałem w programie beneficjenci mogą znaleźć formularze wniosków o dofinansowanie przetłumaczone na język polski. Obok nich zamieściliśmy szczegółowe instrukcje techniczne, na temat tego, jak aplikować o środki.

25 lutego br. na Stadionie Narodowym FRSE zorganizowała dzień informacyjny, aby przybliżyć beneficjentom zasady składania wniosków, udzielić im praktycznych wskazówek na ten temat oraz informować o założeniach nowego programu. W wydarzeniu udział wzięło blisko 1500 beneficjentów, którzy uczestniczyli w 12 sesjach warsztatowych, konsultowali się z ekspertami FRSE w punktach informacyjnych lub przekazywali Fundacji swoje pytania na piśmie.

Fundacja przygotowała również stronę www.erasmusplus.org.pl, która jest na bieżąco aktualizowana. Zainteresowani udziałem w programie mogą tu znaleźć, oprócz wspomnianych wyżej przetłumaczonych wniosków oraz instrukcji, informacje na temat akcji programu, terminów składania aplikacji oraz spotkań organizowanych w ramach projektu Akademia Erasmusa+, który obejmuje m.in. dni otwarte, konsultacje, szkolenia oraz spotkania prasowe.

Na nowym portalu przyszli beneficjenci mogą znaleźć również kontakt do działów Fundacji, które zajmują się wszystkimi sektorami, czyli Erasmus+ Edukacja szkolna, Erasmus+ Szkodnictwo Wyższe, Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Erasmus+ Młodzież. Zainteresowani programem cały czas kontaktują się z pracownikami Fundacji mailowo lub telefonicznie.

Ze względu na to, że o dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych  w ramach programu Erasmus+, będzie można ubiegać się niemal do końca 2020 roku, FRSE zamierza kontynuować działania informacyjne na temat konkursów wniosków, które będą odbywać się każdego roku. Podejmowane działania będziemy dostosowywać do potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów.

Komisja Europejska zapowiedziała przygotowanie oficjalnych tłumaczeń przewodnika po programie na języki narodowe w czerwcu b.r.

Tomasz Bratek
Zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

 

Materiały dla mediów:

Kategorie

You have Successfully Subscribed!