11Wrz2015

Otwarte Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+ Młodzież w województwie łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 11 i 18 września 2015 r.
Miejsce: Łódź
Erasmus+ Młodzież

Serdecznie zapraszamy liderów i członków NGO i instytucji oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa łódzkiego do uczestnictwa w otwartym spotkaniu informacyjnym programu Erasmus+ Młodzież w województwie łódzkim.

Celem spotkania jest pokazanie potencjału młodych ludzi i zaprezentowanie sposobów na zwiększenie ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, a także podniesienie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków w tego programu.

Program

  • 9.30 – 10.00 | Rejestracja uczestników
  • 10.00 – 10.15 | Powitanie
  • 10.15 – 11.15 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
  • 11.15 – 11.45 | Przerwa
  • 11.45 – 12.45 | Prezentacja sektora Młodzież
  • 12.45 – 13.00 | Przerwa
  • 13.00 – 14.00 | Zasady finansowania i realizacji projektu
  • 14.00 – 14.30 | Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 30 sierpnia br.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego na jeden z dwóch dostępnych terminów:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Spotkania odbędą się 11.09.2015 oraz 18.09. 2015 o godz. 9.30 w siedzibie Instytutu Nowych Technologii przy ul. Sienkiewicza 55 w Łodzi.

Kontakt

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
tel. 42 632 27 20
e-mail: projekty@newtechlodz.com

Kategorie