25Sty2017

Otwarte Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+ Młodzież w województwie podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 25 stycznia 2017 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Młodzież

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości finansowania projektów i działań młodzieżowych realizowanych przez samą młodzież, jak również przez osoby z nią pracujące.

Oprócz wskazania sposobów na zwiększenie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu zawodowym i społecznym, uczestnicy spotkania zyskają wiedzę na temat realizacji projektów w programie Erasmus+  (m.in. w zakresie pozyskiwania środków w ramach tego programu). Szczególny nacisk położony zostanie także na upowszechnianie rezultatów projektu i EVS. Dodatkowe możliwości zaprezentuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Rzeszowie.

Na spotkanie zapraszamy liderów i członków NGO, instytucji kultury, przedstawicieli szkół, animatorów społeczno-kulturalnych, młodzież, grupy nieformalne, dyrektorów instytucji oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Spotkanie odbędzie się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego, ul. Towarnickiego 3a.

HARMONOGRAM SPOTKANIA

9:45 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 –11:00 Przekazanie wiedzy o dostępie do informacji i możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie). Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja wnioskodawcy do systemu ECAS i portalu URF – konsultant programu Erasmus+ Młodzież.

11.00 – 11.30  Przerwa

11.30 – 12.30 Prezentacja sektora Młodzież

12.30 – 13.00 Prezentacja możliwości jakie daje Wolontariat Europejski (EVS) w tym zasady otrzymania akredytacji, prezentacja platform: Salto-Youth i Eurodesk, informacje o kompetencjach kluczowych oraz certyfikacie youthpass.

13.00 – 14.00 Zasady finansowania  i realizacji projektów w sektorze Młodzież

14.00 – 15.00 Pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Rejestracja

Termin zgłoszeń mija 24 stycznia br.

W każdym spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze wysłanie maila i danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon, instytucja/organizacja jaką reprezentuje uczestnik/uczestniczka. Adres: ewelina.jurasz@gmail.com

Dodatkowe informacje o spotkaniu: www.mck-boguchwala.pl

Kontakt

Ewelina Jurasz – konsultant regionalny programu Erasmus+ Młodzież w woj. podkarpackim.

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała

Tel. 530-023-060

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Kategorie

You have Successfully Subscribed!