07Wrz2018

8-9 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat zasad realizacji projektów dla beneficjentów akcji „Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego” –

Zapraszamy beneficjentów akcji „Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego” z roku 2018 i 2017 na spotkanie informacyjne na temat zasad realizacji projektów, które odbędzie się w 8-9 października 2018 r. w Warszawie.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Adresatami spotkania są przedstawiciele projektów zaakceptowanych do dofinansowania w roku 2018, których realizacja rozpocznie się jesienią 2018 r., a także osoby prowadzące projekty rozpoczęte w 2017 r., które chciałyby odświeżyć wiadomości na temat zasad realizacji partnerstw strategicznych. Zapraszamy na spotkanie koordynatorów oraz osoby zajmujące się projektami od strony merytorycznej i finansowej.

 

Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla koordynatorów projektów z roku 2018.

 

Cel spotkania

  • przedstawienie zasad realizacji projektów typu „Partnerstwa strategiczne”, które wynikają z umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a Narodową Agencją,
  • zaprezentowanie realizacji projektów od strony praktycznej,
  • przedstawienie narzędzi informatycznych Komisji Europejskiej i Narodowej Agencji wspierających realizację i rozliczanie projektów,
  • podniesienie kompetencji realizatorów projektów w dziedzinie zapewniania jak najlepszego i trwałego wpływu projektów.

 

Program

 

Miejsce spotkania

Warszawa, hotel Mercure, ul. Złota 48/54
(w pobliżu Dworca Centralnego)

 

Warunki udziału

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania nie są zwracane przez NA. Koszty te mogą zostać pokryte z budżetu projektu – kategoria „Zarządzanie projektem i jego wdrażanie” – również przez te projekty, których data rozpoczęcia jest późniejsza niż termin spotkania.

 

Obowiązkowa rejestracja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie poprzez niniejszą stronę internetową. Rejestracja będzie otwarta do 1 października 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Prosimy również przygotować pytania, które chcieliby Państwo zadać podczas spotkania. Do formularza rejestracji na spotkanie będą mieli Państwo możliwość wpisania pytań, na które pracownicy Narodowej Agencji odpowiedzą podczas spotkania.

Kategorie