20Paź2014

Seminarium kontaktowe dla projektów mobilności osób pracujących z młodzieżą

Rodzaj spotkania: spotkanie międzynarodowe goszczące
Termin spotkania: 20-24 października 2014 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna
Erasmus+ Młodzież

Głównym celem szkolenia jest nawiązywanie nowych kontaktów, budowanie partnerstw i planowanie przyszłych projektów mobilności osób pracujących z młodzieżą. Więcej informacji można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika: 

Szkolenie skierowane jest do osób:

  • zainteresowanych planowaniem i realizacją projektów mobilności osób pracujących z młodzieżą;
  • znających zasady programu Erasmus + Młodzież – Mobilność osób pracujących z młodzieżą;
  • upoważnionych z ramienia reprezentowanych organizacji do planowania i realizacji przyszłych projektów;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 29 września 2014 r. za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Rejestracja zakończona.

Warunki uczestnictwa: 

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży międzymiastowej (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania, w Warszawie i na trasie Warszawa – Konstancin-Jeziorna) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i dowodu na wkład własny.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na wydarzenie, w innym przypadku jako wkład własny potraktowany zostanie najtańszy przesłany bilet.

Posiadanie ubezpieczenia jest odpowiedzialnością uczestnika.

Zapraszmy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem uczestnictwa.

Kontakt:

Karolina Suchecka
e-mail: ksuchecka@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 432

Kategorie