14Cze2014

PPD – projektuj, promuj, działaj!

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 13-15 czerwca 2014 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna
Erasmus+ Młodzież

Realizując projekty młodzieżowe warto zadbać o ich widoczność, a przede wszystkim promocję rezultatów, które powstały w trakcie przedsięwzięcia. Media oraz technika daje nam wiele możliwości. Jak zaprojektować strategię promocyjną, co zrobić aby nasze sukcesy zostały zauważone? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas naszego spotkania.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę na temat projektowania strategii promocyjnej, upowszechniania i wykorzystywania rezultatów oraz narzędzi promocji tych rezultatów.

Postaramy się aby uczestnicy po szkoleniu potrafili:

  • odpowiedzieć na pytanie dlaczego upowszechnianie jest ważne;
  • odpowiednio określić rezultaty ich pracy;
  • określić mocne strony ich produktu;
  • określić grupę odbiorców ich produktu;
  • dopasować narzędzia i treści do odbiorców;
  • wypracować  twórcze i ciekawe formy promocji projektów i ich rezultatów;
  • zaprojektować trwały produkt upowszechniający;

Dodatkowo w ramach warsztatów dowiemy się jak stworzyć krótki film promocyjny, jak zaprojektować atrakcyjną wystawę, czy folder promocyjny. Spotkamy się z ekspertami, którzy pomogą nam poznać tajniki ich pracy.

Profil uczestnika:

Na szkolenie zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat, które realizują młodzieżowe projekty edukacyjne oraz osoby pracujące z młodzieżą.

Warunki uczestnictwa:

Osoba zakwalifikowana na szkolenie jest zobowiązana pokryć koszty podróży na miejsca szkolenia. Koszty te stanowią wkład własny w uczestnictwo w szkoleniu. Prosimy zachować wszelkie bilety (szczególnie komunikacji miejskiej), będą one stanowiły potwierdzenie wkładu własnego.

Koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, materiałami szkoleniowym pokrywane są przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 maja 2014 r. poprzez wypełnienie ankiety on-line.

Rejestracja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, informujemy, iż przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane w dniach 2-3 czerwca 2014 r.

 

Miejsce spotkania:

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
ul. Sienkiewicza 11/13
Konstancin-Jeziorna

 

Kontakt:

Ewelina Miłoń
e-mail: emilon@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 419

Kategorie