« wróć do Inspiracji

Angielski inaczej

Angielski w trakcie lekcji wf? I to już w szkole podstawowej? Da się! Sprawdzili to na własnej skórze nauczyciele z warszawskiej podstawówki.

Jak nauczyć się języka obcego? Można wkuwać gramatykę i słówka, ale czy to na pewno jedyny sposób? Przecież nie tak nauczyliśmy się języka ojczystego. Dlatego też, zamiast uczyć wyłącznie gramatyki, angliści z warszawskiej podstawówki poprowadzą przedmiot Science. Podręczniki przywieźli aż z Hiszpanii.
.
CLIL – Content and Language Integrated Learning- to metoda zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, w której jednocześnie przekazywane są treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Wykorzystują ją szkoły dwujęzyczne, lecz  zwykle ich oferta skierowana jest do uczniów w wieku licealnym. Do wyjątków należy Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w Warszawie, w której język angielski jest wprowadzany na lekcjach różnych przedmiotów, a uczniowie już od pierwszej klasy spotykają się z native speakerem.
.
Do tej pory nauczyciele tworzyli samodzielnie program zajęć. – Nauczanie dwujęzyczne to ambitna idea, więc jej realizacja wymagała czasu i wysiłku – mówi szkolna anglistka. – Niestety, zdobycie doświadczenia w tym zakresie w Polsce było raczej niemożliwe – dodaje. Aby rozwiązać ten problem, szkoła zdecydowała się nawiązać współpracę ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Turcji.
.
Dzięki zagranicznym wyjazdom na praktyki typu job shadowing nauczyciele mogą przyglądać się metodom stosowanym w innych szkołach podstawowych. Pierwsza wyprawa miała miejsce w maju 2015 r. – grupa polskich nauczycieli spędziła dwa tygodnie w Hiszpanii.  – Wydaje mi się, że dobry projekt to taki, który coś wnosi, a już pierwszy wyjazd dużo wniósł. Zauważyłyśmy bardzo dużo różnic – mówi anglistka.
.
Zaskakujące obserwacje dotyczą np. wychowania fizycznego, w trakcie którego można kreatywnie rozszerzać kompetencje językowe uczniów, nie tylko wydając komendy, ale także rozmawiając o zdrowiu czy zasadach gry. Ważną zauważoną różnicą było też korzystanie z podręczników przedmiotowych w języku angielskim, w Polsce na tym poziomie niedostępnych. Warszawska szkoła nie tylko wzięła przykład z Hiszpanów, wprowadzając nowy przedmiot (science), ale i sięgnęła po zagraniczne zasoby – sprowadzone podręczniki już czekają na rozpoczęcie kolejnego semestru. Wszystkie zaobserwowane w innych placówkach narzędzia trafiły do portfolio, z którego w przyszłości będą mogli korzystać inni nauczyciele.
.
W kolejnym roku nauczyciele wyjadą na teaching assignment, by samodzielnie poprowadzić zajęcia w szkołach partnerskich. Projekt przewiduje też udział w kursach i szkoleniach dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły.
.
Rezultatem projektu jest rozwinięcie nowego dwujęzycznego programu nauczania w klasach I-III i IV-VI, w ramach przedmiotów nauczanych w szkole (przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, historii i kultury oraz wychowania fizycznego),a także wdrożenie C LIL i aktywizujących metod nauczania do codziennej praktyki nauczycielskiej. Umożliwi to wzrost kompetencji pracowników szkoły i podniesienie jakości oferowanego kształcenia.

 

Dane ogólne

Tytuł projektu: Rozwój metodologii nauczania języka angielskiego dwujęzyczne
Sektor: Erasmus+ Edukacja szkolna
Akcja: akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej
Data realizacji: 1 lipca 2014 r. – 31 czerwca 2016 r.
Miejsce: Warszawa

Organizacja koordynująca

Zespół Szkół Prywatnych Sp. z o.o.

Organizacje partnerskie

• CEIP Atenea (Hiszpania)
• I Circolo Didattico San Filippo (Włochy)
• Turhal Ataturk Ilkokulu (Turcja)