« wróć do Inspiracji

Możliwość decydowania zachęca do działania

O młodych tylko z młodymi – w Strzelnie młodzież współpracuje z władzami miasta, decydując o przyszłości swego miasta.

Młodzież nie interesuje się polityką, bo uważa, że niewiele może zmienić. A władza nie potrafi odpowiedzieć na potrzeby młodych, bo ich nie rozumie. Jak przerwać to błędne koło? Odpowiedź na to pytanie daje projekt Fundacji PROMETHEUS.
.
Dotychczasowe działania w regionie nie włączały młodzieży w proces podejmowania decyzji – np. inwestycje w infrastrukturę (skate park, ścieżki rowerowe) niekonsultowane były z potencjalnymi odbiorcami. Projekt miał na celu włączenie młodych ludzi w procesy decyzyjne i wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do udziału w dyskusjach z władzami. – Nie ma sensu robić imprez dla pustych krzeseł. Mam nadzieję, że dzięki współdziałaniu z młodzieżą te miejsca zawsze będą pełne – mówi burmistrz miasta Ewaryst Matczak.
.
W trakcie projektu młodzież uczestniczyła w debatach,panelach dyskusyjnych i konsultacjach z przedstawicielami władz – ich tematem były m.in. wizja rozwoju Strzelna, koncepcja zagospodarowania parku miejskiego. Młodzież brała także udział w konsultacjach dotyczących Strategii Polityki Młodzieżowej w Strzelnie. Aby jak najlepiej przygotować się do tych spotkań, młodzi wzięli udział w warsztatach, podczas których poznali m.in. techniki negocjacyjne.
.
Najważniejszym wydarzeniem była debata młodzieży z władzami miasta z okazji święta europejskiego. W spotkaniu uczestniczyli sekretarz gminy, radni, przedstawiciele MOPS-u i związków zawodowych, przewodniczący rady rodziców oraz dyrektor szkoły,a gościnnie także poseł Tomasz Latos. W efekcie spotkań i dyskusji opracowano wspólnie Strategię Rozwoju Polityki Młodzieżowej w Strzelnie. Projekt podsumowano, organizując rajd rowerowy „Szlakiem poSTRZELonej młodzieży”. Przejażdżce towarzyszyło uroczyste otwarcie trasy, która jest jednym z namacalnych rezultatów przedsięwzięcia.
.
Najważniejszym rezultatem spotkań i dyskusji było opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Polityki Młodzieżowej, mającej zapewnić ciągłość zaplanowanych działań. Natomiast włączenie młodzieży w proces decyzyjny pomogło go usprawnić. Projekt pomógł też kształtować w młodych ludziach postawy demokratyczne oraz poczucie odpowiedzialności za społeczność, której są częścią, nie tylko tę lokalną, ale też krajową i europejską. Inicjatywa obudziła ciekawość świata i zachęciła do samorozwoju, co dla młodych ludzi stojących u progu wyboru ścieżki zawodowej czy kierunku kształcenia jest niezwykle cenne.

Dane ogólne

Tytuł projektu: poSTRZELona młodzież w akcji! Młodzi i starsi na rzecz wspólnej polityki młodzieżowej w Strzelnie
Sektor: Erasmus+ Młodzież
Akcja: akcja 3 Rozwój polityki młodzieżowej
Data realizacji: 1 lutego 2015 r. – 31 lipca 2015 r.
Miejsce: Strzelno

Organizacja koordynująca

Fundacja Rozwoju Regionalnego PROMETHEUS