Akcja 1


Mobilność edukacyjna osób

Akcja 2


Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja 3


Wsparcie w reformowaniu polityk

Jean Monnet


Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej

Sport


Rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi

Ważne informacje dla projektów centralnych

To projekty realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.
  • Publikuje wszystkie wnioski dla projektów centralnych
  • Informuje o kryteriach oceny i przyznawania grantów
  • Przekazuje informacje o i dla projektów zatwierdzonych do realizacji
  • Zawiera umowy z beneficjentami
  • Monitoruje realizacje projektów i przyjmuje wszystkie raporty
  • Prowadzi FAQ dla projektów centralnych
  • Prowadzi Helpdesk dla projektów centralnych
  • Publikuje przewodniki i kompendia projektów w danym roku
Projekty centralne są w pełni dostępne dla wszystkich polskich instytucji i organizacji, odpowiednio do typu którego dana akcja jest kierowana. Akcje centralne są ważne bo dotyczą m.in. współpracy biznesu z uczelniami czy organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego (VET) z biznesem i rynkiem pracy, tworzenia sojuszy na rzecz wiedzy czy wspierania reform w obszarze edukacji. Dodatkowo program Jean Monnet wspiera działania instytucji i szkół wyższych w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej.
Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne. Więcej informacji do przeczytania tutaj.
Zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów centralnych znajdują się na stronie EACEA. Można na niej również znaleźć odpowiednie informacje odnośnie możliwości dofinansowania i procedur wnioskowania do akcji centralnych programu Erasmus+.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback