25Paź2017

Przygotowanie raportu końcowego z realizacji umów finansowych KA103-2016 i KA107-2016 w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 25 października 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne poświęcone przygotowaniu raportu końcowego z realizacji umów finansowych 2016 – „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu” (KA103-2016) oraz „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi” (KA107-2016) w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy w dniu 25 października 2017 r.

Miejsce spotkania zostanie podane w potwierdzeniu rejestracji wysłanym e-mailowo po zamknięciu rejestracji, tj. 20 października br.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy około godz. 15:00. Stoisko recepcyjne będzie czynne od godz. 10:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Ramowy program spotkania

  • 10:30-11:00 – Rejestracja uczestników spotkania
  • 11:00-12:30 – Omówienie zagadnień formalnych i technicznych związanych ze złożeniem raportów końcowych z realizacji umowy finansowej KA103-2016 oraz KA107-2016, kryteria oceny jakościowej raportów oraz najczęściej popełniane błędy przy składaniu raportu
  • 12:30-13:15 – Obiad
  • 13:15-15:00 – Kontynuacja poprzedniej sesji, prezentacja przedstawiciela uczelni oraz Pytania i odpowiedzi

Pobierz program spotkania

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br.. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. 20 października br., na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja

Kontakt

Adres e-mail: he@erasmusplus.org.pl
Numer telefonu ogólnego: 22 463 10 50
Bezpośrednio z osobami kontaktowymi dla danej uczelni. Wykaz osób i dane do korespondencji znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/kontakt-szkolnictwo-wyzsze/

Kategorie