07Lip2015

Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2015

Wystartowała tegoroczna  edycja konkursu EDUinspiracje – w  7  kategoriach konkursowych nominowano 35 instytucji. Zachęcamy do zapoznania się z nominowanymi projektami. Ich opisy są dostępne na stronie www.eduinspiracje.org.pl.

Konkurs EDUinspiracje organizowany jest już po raz piąty. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych, najbardziej wartościowych praktyk spośród projektów dofinansowywanych przez FRSE. W tym roku hasło konkursu brzmi „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”, a wybrane projekty oceniane będą właśnie w kontekście upowszechniania i wykorzystywania rezultatów.

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE. To osoby  tworzące sieć badaczy współpracujących z Fundacją. Realizują one badania dotyczące efektów i wpływu programów edukacyjnych zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Mobilni badacze przeprowadzają w każdej instytucji nominowanej w konkursie EDUinspiracje 2015 pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające przeprowadzone przez tę instytucję. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą Kapitule konkursu wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii. Rozstrzygniecie i gala rozdania nagród w tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje odbędzie się w listopadzie 2015 r.

Informacje o projekcie „Mobilni badacze” i działaniach realizowanych przez jego uczestników dostępne są na stronie www.erasmusplus.org.pl/badania.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!