--------------------

Regionalne Punkty Informacyjne

Programu Erasmus+

--------------------

Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+ wybrane!

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych.

Regionalne Punkty Informacyjne Programu Erasmus+

 

Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.  O dokładnym terminie rozpoczęcia aktywności Regionalnych Punktów Informacyjnych wybrane w drodze konkursu instytucje zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+.

 

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez przygotowanie i poprowadzenie przez RPI minimum dwóch spotkań informacyjnych w każdym województwie w 2018 roku, w których weźmie udział co najmniej po 50 osób.

RPI przede wszystkim reprezentuje Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym. Pełni wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych czy prowadzenie punktu informacyjnego.

Więcej informacji

RPI nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Przedstawiciele wykonują swoją pracę bezpłatnie, ale w zamian zyskują wiele przywilejów, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, mają możliwość korzystania ze szkoleń tematycznych, a także biorą udział w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla RPI.

Więcej informacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów.

Więcej informacji

W konkursie na RPI mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji projektów programu Erasmus+ oraz znającą programy FRSE.

Przedstawiciel pełni wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową.

Więcej informacji

Rekrutacja trwa od 12 do 28 lutego 2018 r.

Instytucja, która chce uzyskać status Regionalnego Punktu Informacyjnego przede wszystkim powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Więcej informacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: 22 46 31 000, Faks: 22 4631 025
www.erasmusplus.org.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Marta Zielińska
e-mail: mzielinska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 173

Ewelina Miłoń
e-mail: emilon@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 419

Patroni