--------------------

Regionalne Punkty Informacyjne

Programu Erasmus+

--------------------

Regionalne Punkty Informacyjne programu Erasmus+ wybrane!

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała instytucje, które będą pełnić funkcję Regionalnych Punktów Informacyjnych.

Regionalne Punkty Informacyjne Programu Erasmus+

 

Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Będą funkcjonować do końca 2020 r.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, jakim jest Erasmus+.

Nadrzędnym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez przygotowanie i poprowadzenie przez RPI minimum dwóch spotkań informacyjnych w każdym województwie w każdym roku.

RPI przede wszystkim reprezentuje Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym. Pełni wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych czy prowadzenie punktu informacyjnego.

Więcej informacji

RPI nie ponosi żadnych kosztów związanych ze swoją działalnością. Przedstawiciele wykonują swoją pracę bezpłatnie, ale w zamian zyskują wiele przywilejów, zdobywają nowe kompetencje, umiejętności i doświadczenie zawodowe, mają możliwość korzystania ze szkoleń tematycznych, a także biorą udział w konkursie przeznaczonym wyłącznie dla RPI.

Więcej informacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów.

Więcej informacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: 22 46 31 000, Faks: 22 4631 025
www.erasmusplus.org.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Karolina Kwiatkowska
e-mail: kkwiatkowska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 179

Ewelina Miłoń
e-mail: emilon@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 419

Patroni