24Paź2016

Przygotowanie raportu końcowego z realizacji umów finansowych KA103-2015 i KA107-2015 w programie Erasmus+: Szkolnictwo wyższe

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 24 października 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne poświęcone przygotowaniu raportu końcowego z realizacji umów finansowych 2015 – „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu” (KA103-2015) oraz „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi” (KA107-2015) w programie Erasmus+: Szkolnictwo wyższe. Spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy 24 października 2016 r.

Miejsce spotkania zostanie podane w potwierdzeniu rejestracji wysłanym e-mailowo najpóźniej 18 października 2016 r.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy około godz. 15:00. Stoisko recepcyjne będzie czynne od godz. 10:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Ramowy program spotkania [Pobierz]

  • 10:30-11:00 – Rejestracja uczestników spotkania
  • 11:00-12:30 – Omówienie zagadnień formalnych, merytorycznych oraz technicznych związanych ze złożeniem raportów końcowych z realizacji umów finansowych KA103-2015 oraz KA107-2015 w Mobility Tool+ (części finansowo-statystyczne i części opisowe)
  • 12:30-13:15 – Obiad
  • 13:15-14:30 – Przedstawienie kryteriów oceny jakościowej raportów KA103-2015 i KA107-2015 Pytania i odpowiedzi

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2016 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 18 października 2016 r., na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt

Adres e-mail: he@erasmusplus.org.pl
Numer telefonu ogólnego: 22 463 10 50
Bezpośrednio z osobami kontaktowymi dla danej uczelni. Wykaz osób i dane do korespondencji znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/kontakt-szkolnictwo-wyzsze/

Kategorie