20Paź2015

Raport końcowy z realizacji umowy finansowej typu „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” w roku akademickim 2014/2015 Mobility Tool+ i OLS dla początkujących

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 20 października 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Spotkanie jest adresowane do koordynatorów projektów mobilności z krajami programu (KA103). Spotkanie ma na celu przedstawienie nowego sposobu raportowania oraz omówienie poszczególnych sekcji przygotowanego przez KE formularza raportu końcowego. W części drugiej spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące narzędzi : Mobility Tool+ i Online Linguistic Support (OLS).

Program

  • 10:30-11:00 | Rejestracja uczestników spotkania
  • 11:00-12:30 | Raport końcowy z realizacji umowy finansowej typu „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych” w roku akademickim 2014/2015
  • 12:30-13:30 | Obiad
  • 13.30-15:00 | Mobility Tool+ i OLS dla początkujących

Pobierz program spotkania [DOC]

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w terminie do 12 października 2015 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/5932db4208bd9cabfb1cdf7b7e42f124.

Miejsce

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt

Kategorie