21Kwi2016

Raport końcowy z realizacji umowy finansowej typu „Mobilność – szkolnictwo wyższe” w roku akademickim 2014/2015, umowy 24-miesięczne

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla koordynatorów projektów mobilności z krajami programu KA103. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie zasad przygotowania raportu końcowego z realizacji umów finansowych typu „Mobilność – szkolnictwo wyższe ” w roku akademickim 2014/2015.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Miejsce spotkania podamy w potwierdzeniu rejestracji wysłanym mailowo.

Wstępny program

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 14:00.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w terminie do 17 kwietnia 2016 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. 18 kwietnia 2016 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Kontakt

he@erasmusplus.org.pl
tel.: 22 463 10 50

 

 

Kategorie