23Lis2015

Regionalne Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+ sektor Młodzież w województwie małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 23 listopada 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, organizowane przez Fundację Prawnikon, liderów i członków NGO i instytucji pracujących z młodzieżą oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa małopolskim.

Celem spotkania jest aktywizacja potencjału młodych ludzi i do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym, Propagowanie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków w tego programu.

Harmonogram spotkania:
15.30 – 16.00 | Rejestracja uczestników/uczestniczek
16.00 – 16.15 | Powitanie
16.15 – 17.15 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
17.15 – 17.45 | Przerwa
17.45 – 18.45 | Prezentacja sektora Młodzież
18.45 – 19.00 | Przerwa
19.00 – 20.00 | Prezentacja przydatnych instytucji, które pomagają w procesie aplikowania:
– konsultanci regionalni
20.00 – 20.30 | Podsumowanie i zakończenie spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.
Osoby posiadające delegację – uzyskają potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 20 listopada br.

Miejsce

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. 29 Listopada 50

Kategorie