05Lis2015

Regionalne Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+ sektor Młodzież w województwie małopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 5 listopada 2015 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Młodzież

Na spotkanie zapraszamy liderów i członków NGO i instytucji pracujących z młodzieżą oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ z województwa małopolskim.

Celem spotkania jest aktywizacja potencjału młodych ludzi i do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym. Propagowanie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ oraz pozyskiwania środków w tego programu.

Harmonogram spotkania:
9.30 – 10.00 | Rejestracja uczestników/uczestniczek
10.00 – 10.15 | Powitanie
10.15 – 11.15 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
11.15 – 11.45 | Przerwa
11.45 – 12.45 | Prezentacja sektora Młodzież
– Akcja 1 + przykłady dobrych praktyk (wymiana „Snapshot of European Citizenship” zakończona wystawą plenerową w Krakowie)
– Akcja 2 + przykład projektu „Competence Passport” – o budowie narzędzia rozpoznawalności efektów edukacji pozaformalnej i ogólnie „jak dokumentować osiagnięcia młodzieży”
– Akcja 3 + prezentacja czym jest dialog usystematyzowany, przykład projektu z akcji 3 „Małoposki Dialog Młodzieży”
12.45 – 13.00 | Przerwa
13.00 – 14.00 | Prezentacja przydatnych instytucji, które pomagają w procesie aplikowania:
– konsultanci regionalni
– Eurodesk Małopolskie Biuro Informacji Młodzieżowej//Regionalny Punkt Eurodesk w Krakowie
– Europe4Youth i Centrum Jordana
– Małopolskie Targi Organizacji Młodzieżowych 3 grudnia – uroczyste zaproszenie
14.00 – 14.30 | Podsumowanie i zakończenie spotkania
Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 2 listopada.

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ul. Racławicka 56

Godzina: 9:00 – 14:30

Kategorie

You have Successfully Subscribed!