28Kwi2015

Regionalne spotkania informacyjne, VET – obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 kwietnia 2015
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Erasmus+ Młodzież, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Grupa docelowa

Spotkanie adresowane jest szczególnie do liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Cel szkolenia

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.
HARMONOGRAM:
10:00 – rozpoczęcie spotkania
10:00 – 11:00 – Erasmus+: struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika
11:00 – 12:00 – Erasmus+ Młodzież
12:00 – 13:00 – prezentacje dobrych praktyk
13:00 – 14:00 – Europass, eTwinning, Eurodesk
14:00 – 15:00 – Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Co pokrywa organizator/ co uczestnik?

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i termin informowania o zakwalifikowaniu

Zgłoszenia można przysyłać do 24 kwietnia 2015. Termin informowania o zakwalifikowaniu: 25 kwietnia 2015

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org
+48 662396543

Współorganizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk,
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kategorie