05Maj2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 5 maja 2015 r.
Miejsce: Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z priorytetami programu Erasmus+, strukturą programu, a także zasadami realizacji projektów w sektorach: Młodzież, Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, czym jest Eurodesk – Sieć Punktów informacji młodzieżowej, programy eTwinning i Europass.

Zapraszamy szczególnie:

  • przedstawicieli szkolnictwa formalnego – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
  • przedstawicieli szkolnictwa i kształcenia zawodowego,
  • młodzież (tj. osoby w wieku 13-30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli samorządów szkolnych i uczelnianych, kół naukowych,
  • pracowników instytucji kultury,
  • animatorów kultury i edukatorów.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

W ramach spotkania 5 maja odbędą się 3 równoległe spotkania informacyjne w godzinach 9:30 – 11:00:

  • Spotkanie informacyjne: Erasmus+ Młodzież, Eurodesk
  • Spotkanie informacyjne: Erasmus+ Edukacja szkolna, eTwinning
  • Spotkanie informacyjne: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Europass

Rejestracja

Osoby zainteresowane spotkaniem zgłaszają chęć udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej tutaj.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2015 r.

Spotkaniom informacyjnym w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej będą towarzyszyły Targi dobrych praktyk (w godz. 11:00 – 12:30) oraz Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży „jEsTeM aktywny – zawodowo i społecznie”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały informacyjne i poczęstunek. Dojazd oraz inne koszty wynikające z udziału, a niezależne od organizatora pokrywa uczestnik.

Miejsce

Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

ul. Ołowianka 1

80-751 Gdańsk

5 maja 2015 roku, godz: 9:30-11:00

Kontakt

Jarosław Sikorski

Stowarzyszenie Morena
ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk
tel. 515 151 800, e-mail: js@morena.org.pl

Kategorie