18Lis2014

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. lubelskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 18 listopada 2014 r.
Miejsce: Lublin
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Fundacja Sempre a Frente zaprasza na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie:

 • Erasmus + Młodzież,
 • Erasmus + Edukacja Szkolna,
 • Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Podczas spotkania dowiesz się:

 • czym jest program Erasmus+,
 •  jak wygląda struktura i charakterystyka 3 sektorów programu: Młodzież, Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe,
 •  jakie są cele i priorytety programu,
 •  jakie możliwości daje program,
 •  jak zarejestrować się i uzyskać nr PIC
 •  jak wygląda wniosek oraz budżet programu.

Będzie także możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt w ramach Programu.

Spotkanie będzie podzielone na trzy części:

1. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.:

 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

2. Kształcenie i szkolenia zawodowe – część skierowana do przedstawicieli kształcenia zawodowego, tj.:

 • szkoły zawodowe i techniczne,
 • ośrodki nauki i organizacje związane z kształceniem zawodowym,
 • organizacje pozarządowe.

3. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, m.in.:

 • szkoły
 • młodzież
 • organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu. Prosimy o przemyślane zgłoszenia.

Organizator zapewnia materiały, przerwy kawowe i poczęstunek.

Kontakt

Fundacja Sempre a Frente
tel. 507 825 458
mateusz.malyska@sempre.org.pl

Kategorie