31Maj2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 31 maja 2016 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Celem szkolenia jest zapoznanie ze strukturą programu Erasmus+, akcjami oraz priorytetami. Prezentowana będzie specyfika Akcji 1. i Akcji 2., budżet projektu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, przykłady dobrej praktyki, przedstawienie cyklu realizacji projektu, wniosku elektronicznego, procedury URF, PIC, Mobility Tool, sposobów poszukiwania partnerów do realizacji projektów i informacji na temat certyfikatów Youthpass i Europass.

Zgłoszenia możliwe jedynie za pośrednictwem platformy wymiany informacji ze szkołami dostępnej dla dyrektorów szkół woj. śląskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 maja br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 7, Katowice

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach

j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

tel.: 32 606 30 59

Kategorie