15Paź2014

Regionalne spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ w województwie podkarpackim

Rodzaj spotkania: konferencja
Termin spotkania: 15 października 2014 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora (fundacje i stowarzyszenia z terenu województwa), pracowników instytucji kultury i samorządów, nauczycieli, wykładowców oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Wolontariacie Europejskim i uczestnictwem w projektach międzynarodowych. Priorytetowo będą traktowani przedstawiciele instytucji publicznych, w drugiej kolejności osoby fizyczne.

Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami programu Erasmus+ na lata 2014-2020 i przybliżenie warunków aplikowania o środki finansowe.

W czasie spotkania zostaną zaprezentowane informacje o sektorach:

  1. Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz.
  2. Edukacja szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego, tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
  3. Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolenie prowadzą konsultanci regionalni Programu Erasmus+ na województwo podkarpackie: Patricia Mitro (Fundacja Prawnikon), Ewelina Jurasz (Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury) i Remigiusz Dżugan (Ochotnicze Hufce Pracy).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały biurowe i poczęstunek, a także ewentualne zaświadczenia (jeśli wymagane). Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy:

a) wysłać e-mail na adres ewelina.jurasz@gmail.com zawierający: imię, nazwisko, numer telefonu, reprezentowaną instytucję

lub

b) zadzwonić na numer 530-023-060 podając imię, nazwisko, reprezentowaną instytucją i adres e-mail

Zgłoszenia są przyjmowane do 14 października, godz. 15:00.

 

Miejsce

Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury (parter)
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

Kontakt

Ewelina Jurasz
tel. 530-023-060, mail: kontakt@inkubatorkultury.eu lub ewelina.jurasz@gmail.com

Kategorie