10Mar2017

Regionalne spotkanie informacyjne o programie Erasmus+ w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 10 marca 2017 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja szkolna oraz Młodzież

Akredytowani, Regionalni Konsultanci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu zapraszają na seminarium Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja szkolna oraz Młodzież w 2017 roku, które skierowane jest do liderów edukacji, dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, NGO i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2017 r. w godzinach od 8:30 do 13.00 w siedzibie ZESPOŁU SZKÓŁ TELEINFORMATYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH we Wrocławiu przy ul. Haukego-Bosaka 21.

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, „Edukacja szkolna” i „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować  w 2017 roku oraz podczas dyskusji podzielenie się doświadczeniami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Rekrutacja

Rejestracja na wydarzenia odbywa się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny. Termin upływa 9.03.2017 r.

Program

Ramowy program spotkania:

8.00– 8.30 | Rejestracja uczestników

8.30– 9.00 | Ogólne informacje nt. programu Erasmus+

9.00- 9:15 | Przerwa kawowa

9.15– 11.15 | Sesja informacyjna Erasmus+  „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, „Edukacja Szkolna” i Młodzież

11:15 – 11:25 | Przerwa kawowa

11.25 – 11:40 | “Eurodesk – praktyczny wymiar informacji” Sesja informacyjna Europass

11.40 –  12.10 | Jak złożyć wniosek?: ECAS, URF,PIC

12:10 – 12:30 | Formularze wniosków eform

12:30 – 13:00 | Sesja pytań i odpowiedzi

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe:
Sławomir Sieradzki – konsultant programu w województwie dolnośląskim
tel: 506 457 607
e-mail: slawomir.sieradzki@interia.eu

Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież:
dr Marta Materska-Samek – konsultantka programu w województwie dolnośląskim
tel. 609 893 139
mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie