07Wrz2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. zachodniopomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 7 września 2016 r.
Miejsce: Koszalin
Erasmus+ Edukacja szkolna

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu Erasmus+ Edukacja szkolna, które odbędzie się 7 września br. w Koszalinie.

Główne punkty spotkania to:

  • omówienie zasad uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna (cele, priorytet, struktura programu),
  • przedstawienie możliwości poszukiwania partnerów, przygotowania wniosku oraz zasad rozliczania projektów,
  • zapoznanie uczestników z projektami realizowanymi przez szkoły w regionie,
  • zaprezentowanie efektów i rezultatów projektów szkolnych.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (publicznych i niepublicznych); przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli władz oświatowych – z terenu powiatu koszalińskiego i Koszalina.

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie na adres: annawalkowiak@cen.edu.pl lub telefonicznie 94 3476724 do 6 września br.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
ul. Ruszczyca 16, Koszalin

godz. 10.00 -15.00

Kontakt

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Anna Walkowiak, e-mail: annawalkowiak@cen.edu.pl
tel. 943476724

Kategorie