03Cze2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 3 czerwca 2016 r.
Miejsce: Wałbrzych
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Akredytowani, Regionalni Konsultanci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zapraszają na seminarium Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe w 2016 roku, które skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 w godzinach od 14:00 do 19.00 w siedzibie Filii DODN we Wałbrzychu ul. Rynek 6

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować w 2016 roku oraz podzielenie się doświadczeniami podczas dyskusji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Ramowy program spotkania

  • 14.00-14.30 | Rejestracja uczestników
  • 14.30-15.00 | Ogólne informacje nt. programu Erasmus+
  • 15.00-15:15 | Przerwa kawowa
  • 15.15-16.15 | Sesja informacyjna Erasmus+ Edukacja szkolna / Kształcenie i szkolenia zawodowe
  • 16:15-16:25 | Przerwa kawowa
  • 16.25-16:40 | Eurodesk – praktyczny wymiar informacji /  Sesja informacyjna Europass
  • 16.40-17.30 | Jak złożyć wniosek?: ECAS, URF, PIC
  • 17:30-18:30 | Formularze wniosków eForm
  • 18:30-19:00 | Sesja pytań i odpowiedzi

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie do 1 czerwca br.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe: Sławomir Sieradzki – konsultant programu w województwie dolnośląskim
tel: 506 457 607
e-mail: slawomir.sieradzki@interia.eu

Erasmus+ Edukacja szkolna: Marta Materska-Samek – konsultant programu w województwie dolnośląskim
tel. 609 893 139
e-mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie