21Lis2016

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. kujawsko-pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 listopada 2016 r.
Miejsce: Włocławek
Erasmus+ Edukacja Szkolna

Zapraszamy na spotkanie, które jest skierowane do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół oraz przedstawicieli organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego.

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze edukacji szkolnej.

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

  • organizacji staży i kursów zagranicznych dla pracowników szkół;
  • współpracy międzynarodowej szkół;
  • prowadzenia projektów współpracy między regionami;
  • realizacji projektów międzysektorowych.

Program

9:30 | Rejestracja uczestników

10:00 |  Wprowadzenie do Programu

Przedstawienie zasad na 2017 rok

Sposoby pozyskiwania partnerów i budowanie współpracy

11:30 | Przerwa kawowa

12:00 | Rejestracja w portalu URF

  • Przedstawienie procesu projektowego
  • Omówienie formularza wniosku
  • Zarządzanie projektem, upowszechnianie rezultatów, ewaluacja

14:00 | Pytania i odpowiedzi

14:30 | Zakończenie szkolenia

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 17 listopada.

Miejsce

Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II
Plac Staszica 1, Włocławek

Kontakt

Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
tel.: 509 433 288

Kategorie