19Lis2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 19 listopada 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Stowarzyszenie Morena zaprasza na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 listopada 2015 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9, Warszawa).

Celem spotkania jest przybliżenie założeń Programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze edukacji szkolnej.

Spotkanie kierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych, przedszkoli, osób pracujących z młodzieżą w sektorze edukacji.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 17.11.2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+ Edukacja szkolna, telefon: 51 51 51 800 lub e-mail: js@morena.org.pl.

 

Kategorie