15Cze2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 15 czerwca 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież

Stowarzyszenie Morena oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ (sektory: Młodzież oraz Edukacja szkolna), które odbędzie się 15 czerwca 2016 r. w godzinach od 12:30 do 18:30 przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Młodzież oraz Edukacja szkolna.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych i technicznych, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 14.06.2016 r. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+, telefon: 51 51 51 800, e-mail: js@morena.org.pl lub Karolina Weiner, telefon: 500 165 355, e-mail: kw@morena.org.pl.

 

 

Kategorie