28Lut2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 lutego 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież

Stowarzyszenie Morena zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Młodzież. Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

  • wymian międzynarodowych,
  • wolontariatu europejskiego,
  • międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;
  • mobilności pracowników młodzieżowych (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),
  • organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, nieformalnych grup młodzieżowy oraz osób pracujących z młodzieżą.

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 20 lutego 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na spotkaniu liczy się kolejność zgłoszeń. Jedną organizację może reprezentować maksymalnie 2 uczestników.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Program spotkania

8:00 | Rejestracja uczestników

8:30 | Wprowadzenie do Programu Erasmus +

10:00 | Przerwa

10:30 | Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież

  • Mobilności edukacyjne – wymiany młodzieży, wolontariat europejski, mobilności osób pracujących z młodzieżą

12:00 | Przerwa

12:30 | Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież

  • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe i partnerstwa strategiczne
  • Rozwój polityki młodzieżowej – krajowe i międzynarodowe spotkania młodzieży

14:00 | Przerwa

14:30 | Rejestracja w bazie ECAS, URF i PIC oraz omówienie przykładowego wniosku

16:00 | Zakończenie spotkania

Miejsce

O miejscu spotkania poinformujemy do 24 lutego br. osoby zakwalifikowane na szkolenie.

Kontakt

Konsultant regionalny

Adam Niemkiewicz
e-mail: an@morena.org.pl

Kategorie