14Cze2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. mazowieckim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 14 czerwca 2016 r.
Miejsce: Płock
Erasmus+ Edukacja szkolna, Młodzież

Stowarzyszenie Morena oraz Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w Płocku zapraszają na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ (sektory: Młodzież oraz Edukacja szkolna), które odbędzie się 14 czerwca 2016 r. w godzinach od 10:00 do 16:30 w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Młodzież oraz Edukacja szkolna.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych i technicznych, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+, telefon: 51 51 51 800, e-mail: js@morena.org.pl lub Karolina Weiner, telefon: 500 165 355, e-mail: kw@morena.org.pl.

Kategorie