16Lut2015

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w województwie podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 lutego 2015 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Młodzież

Celem szkolenia jest zapoznanie z założeniami programu Erasmus+ na lata 2014-2020 i przybliżenie warunków aplikowania o środki finansowe. W czasie spotkania zostanie przedstawiony i omówiony sektor „Młodzież” skierowany do osób w wieku 13-30 lat lub/i osób pracujących z młodzieżą, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, instytucji kultury, szkół oraz uniwersytetów w ramach ich działalności metodami edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Szkolenie prowadzi konsultantka regionalna sektora Erasmus+ Młodzież – Ewelina Jurasz.

Program spotkania

  • 09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników
  • 09:30 – 10:30 – Wprowadzenie do Programu Erasmus+
  • 10:30 – 10:35 – Przerwa
  • 10:35 – 13:00 – Erasmus+ Młodzież – omówienie założeń Akcja 1, Akcja 2, Akcja 3
  • 13:00 – 14:00 – Omówienie formularza wniosku i zasad aplikowania
  • 14:00 – 14:30 – Przerwa
  • 14:30 – 15:30 – Planowanie, budżetowanie, realizacja i poszukiwanie partnerów, certyfikat Youthpass
  • 15:30 – 16:00 – Podsumowanie, pytania

Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowanie drogą mailową na adres ewelina.jurasz@gmail.com. W zgłoszeniu należy wpisać imię, nazwisko, organizację/instytucję/jednostkę oraz podać telefon kontaktowy.

Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego 2015 roku do północy. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w spotkaniach regionalnych w 2014 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały biurowe i poczęstunek, a także ewentualne zaświadczenia (dostępne na życzenie uczestników).

Miejsce

Estrada Rzeszowska – Rzeszowski Inkubator Kultury, ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

Kontakt

Ewelina Jurasz,
ewelina.jurasz@gmail.com
530-023-060

Kategorie

You have Successfully Subscribed!