27Kwi2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. podkarpackim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 27 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Rzeszów
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z priorytetami programu Erasmus+, strukturą programu, a także zasadami realizacji projektów w sektorach: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież i Edukacja szkolna. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się: jak wygląda wniosek i budżet programu, jak zarejestrować się w systemie i uzyskać numer PIC oraz gdzie i jak szukać partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Zapraszamy szczególnie:

  • przedstawicieli szkolnictwa formalnego – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
  • młodzież (tj. osoby w wieku 13-30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą, przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli samorządów szkolnych i uczelnianych, kół naukowych,
  • pracowników instytucji kultury,
  • animatorów kultury i edukatorzy.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

W ramach spotkania odbędzie się dodatkowo eurolekcja prowadzona przez lokalny ośrodek Eurodesk w Rzeszowie. Będzie także możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń organizacji oraz instytucji, które są w trakcie realizacji projektów w ramach dotacji z programu Erasmus+ lub są na etapie promocji rezultatów swoich działań.

Młodzież zapraszamy na godzinne spotkanie o polityce młodzieżowej, którego efektem będzie opracowanie postulatów dla władz miasta.

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 23 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora.

Zgłoszenie obowiązuje na wszystkie wydarzenia tj. prezentację sektora Erasmus+ Młodzież, Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenie zawodowe  (09:00 – 12:00), stoiska informacyjne instytucji i organizacji, które podzielą się dobrymi praktykami ze zrealizowanych przez siebie projektów dofinansowanych w ramach programu Erasmus+ (12:00 – 14:00), konsultacje indywidualne sektora Edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenie zawodowe (12:00 – 15:00), eurolekcję prowadzoną przez Regionalny Punkt Informacyjny w Rzeszowie (13:00 – 14:00) i debatę młodzieżową (14:00 – 15:00).

W przypadku problemów z formularzem zgłoszenia można dokonać na adres ewelina.jurasz@gmail.com podając w tytule wiadomości „ETM Rzeszów – zgłoszenie”, a w treści e-maila: imię, nazwisko, kontakt telefoniczny, reprezentowaną organizację/instytucję.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały papiernicze i poczęstunek, a także zaświadczenie o uczestnictwie. Dojazd oraz inne koszty wynikające z udziału, a niezależne od organizatora pokrywa uczestnik.

Miejsce

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułkownika Kazimierza Iranka-Osmeckiego 51
35-959 Rzeszów (osiedle Baranówka)

27 kwietnia 2015 roku, godz: 9:00-15:00

Kontakt

Ewelina Jurasz

Estrada Rzeszowska (Rzeszowski Inkubator Kultury)
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
tel. 530-023-060

Kategorie