27Kwi2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Wysokie Mazowieckie
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie adresowane jest szczególnie do liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie wniosku o dofinansowanie oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

9:00 – rozpoczęcie spotkania

9:00 – 10:30 – struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika

10:30 – 11:00 – priorytety programu

11:00 – 11:15 – przerwa

11:15 – 12:00 – formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków

12:00 – 12:30 – cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość),

12:30 – 12:45 – przerwa

12:45 – 13:10 – budżet projektu,

13:00 – 13:30 – wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool

13:30 – 14:00 – poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 20 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org

+48 662396543

Kategorie