26Lis2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. podlaskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Miejsce: Białystok
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie adresowane jest szczególnie do liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Program spotkania przewiduje, m.in. omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie wniosku o dofinansowanie oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

09:00 | Rozpoczęcie spotkania
09:00-10:00| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika
10:00-11:00| Priorytety programu
11:00-12:00 | Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków
12:00-13:30 | Cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość)
13:30-14:00 | Budżet projektu,
14:00-14:30 | Wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
14:30-15:00 | Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 24 listopada 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce

Zespół Szkół nr 16
ul. Zwycięstwa 28
15-703 Białystok

Kontakt

Fundacja Młody Malbork
erasmusplus@mlodymalbork.org

+48 662396543

Kategorie