19Lut2015

Regionalne spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ w woj. pomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Terminy spotkań: 19 lutego 2015 r.
Miejsce: Gdańsk
Erasmus+ Młodzież

Stowarzyszenie Morena zaprasza na spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież, które odbędzie się w Gdańsku w dniu 19 lutego 2015 r. w godzinach od 10:00 do 18:00 w Europejskim Centrum Solidarności.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Młodzież.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, młodzieżowych grup nieformalnych, szkół, osób pracujących z młodzieżą z zakresie edukacji pozaformalnej oraz młodzieży.

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 16.02.2015 r. lub do wyczerpania miejsc.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Liczba miejsc jest ograniczona. Po spotkaniu ogólnym przewidywany jest czas na wymianę doświadczeń, konsultacje indywidualne i grupowe.

Miejsce

Europejskie Centrum Solidarności
plac Solidarności 1
80-863 Gdańsk

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Jarosław Sikorski, konsultant Erasmus+ Młodzież, telefon: 51 51 51 800 lub e-mail: js@morena.org.pl.

Kategorie