27Kwi2015

Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 27 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Spotkanie adresowane jest szczególnie do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego (tj.: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych), młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych, a także przedstawicieli kształcenia zawodowego (tj.: szkół zawodowych i technicznych, ośrodków nauki i organizacji związanych z kształceniem zawodowym, organizacji pozarządowych).

Program spotkania

9:45-10:00 – Rejestracja

10:00  – Rozpoczęcie spotkania

10:00-12:45 – Struktura programu Erasmus+, podział na sektory i akcje oraz ich specyfika

12:45-13:10 – Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, oraz certyfikatów Youthpass i Europass

13:10-13:25 – Przerwa

13:25-13:50 – Formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, cykl realizacji projektu (zarządzanie i sprawozdawczość), budżet projektu

13:50-14:05 – Wniosek elektroniczny eForm, procedura URF, PIC, MobilityTool

14:05-14:20 – Przerwa

14:20-15:00 –  Dobre praktyki – przykłady realizowanych projektów. Zakończenie spotkania

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 22 kwietnia 2015 r. po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go na adres: erasmus2015mlodzi@gmail.com

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Miejsce

Kielce, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej ul. Zamkowa 3 ( sala konferencyjna)

Kontakt

Teresa Hapka
erasmus2015mlodzi@gmail.com
tel. 17 85 342 47

Kategorie