10Wrz2016

Regionalne spotkanie informacyjne Erasmus+ w woj. dolnośląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 10 września 2016 r.
Miejsce: Wrocław
Erasmus+ Młodzież

Wrocławskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu i akredytowana konsultantka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zapraszają na seminarium Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież, które skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem do programu. W szczególności zachęcamy do udziału młodzież (osoby w wieku 13-30 lat), osoby pracujące z młodzieżą, liderów edukacyjnych, trenerów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Spotkanie odbędzie się 10 września br. w godzinach od 10:00 do 15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wolontariatu przy pl. Św. Macieja 5A we Wrocławiu

Cel

Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować o dofinansowanie oraz podzielenie się doświadczeniami i odpowiedź na nurtujące pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).

Ramowy program spotkania

  • 10.00-10.15    Rejestracja na spotkanie
  • 10.15-11.00    Wprowadzenie do programu Erasmus+:
  • 11.00-12.00    prezentacja sektora Młodzież
  • 12.00-12.30    przerwa kawowa
  • 12.30-14.00    Warsztaty dot. przygotowania projektu
  • 14.00-14.15    przerwa kawowa
  • 14.15-15.00    Warsztaty dot. przygotowania wniosku
  • 15.00-15.30    Pytania i odpowiedzi, konsultacje

Rejestracja

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza elektronicznego w terminie od 26.08 do 6.09.2016 r.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:

Marta Materska-Samek
tel. 609 893 139
e-mail: m.materska.samek@gmail.com

Kategorie

You have Successfully Subscribed!